Jiří Hošna

doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc.

Adresa

Ústav české literatury a komparatistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 412

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření
 • starší česká literatura
Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace
 • 1973 FFUK, čeština – latina
 • 1979 PhDr.
 • 1984 CSc.
Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti
 • 2001 habilitační řízení
 • 2001 docent české literatury
Praxe od ukončení VŠ studia
 • 1973-1979 středoškolský profesor
 • 1979 – dosud FFUK
Granty, výzkumné záměry
 • středověká hagiografie
 • literární reflexe českých panovnických dynastií
Členství v organizacích a jiné odborné aktivity
 • Jednota klasických filologů, popularizační přednášková činnost

Publikace v OBD

 • Hošna J.: Curia ducis, curia regis, curia imperatoris. Rouler's court in literary reflexion. In Přednášky z 59. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, FF UK, 2016 ISBN 978-80-7308-656-5.
 • Hošna J.: Přemyslovci a Lucemburkové v literární reflexi. In Hasil J.: Přednášky z 56. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, FF UK / Euroslavica, 2013, s. • p. 115-131. ISBN 978-80-7308-458-5.
 • Hošna J.: Tělo, smysly a emoce v literatuře středověku. Od Proglasu k Vita Caroli. In Wiendl J.: Tělo, smysly, emoce v literatuře; Tělo, smysly, emoce v jazyce. Praha, FF UK, 2012, s. • p. 61-68. ISBN 978-80-7308-443-1.
 • Hošna J.: Fiktivní a reálné v dílech autorů českého středověku. In Hasil J.: Přednášky z 55. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, FF UK, 2012, s. • p. 64-75. ISBN 978-80-7308-422-6.
 • Hošna J.: Vita Caroli - duchovní portét vládce. In Viator Pilsnensis neboli plzeňský poutník. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. • p. 51-58. ISBN 978-80-261-0071-3.
 • Hošna J.: Knížata a králové v Kosmově Kronice české. In Přednášky z 54. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Euroslavica, 2011, s. • p. 80-90. ISBN 978-80-7308-359-5.
 • Hošna J.: Literární reprezentace panovnické moci ve středověku. In Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka. Praha, Karolinum, 2011, s. • p. 227-235. ISBN 978-80-246-1925-5.
 • Hošna J.: Historické vědomí ve starší české literatuře. In Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem. II. díl. Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, 2011, s. • p. 66-71. ISBN 978-80-7414-362-5.
 • Hošna J.: Historická paměť v české literatuře od středověku po 19. století. In Hasil J.: Přednášky z 53. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, Euroslavica Praha v roce 2010, 2010, s. • p. 99-107. ISBN 978-80-7308-320-5.
 • Hošna J.: Jak čteme literární díla starších období. In Fibiger M.: Jací jsme čtenáři? Sborník z mezinárodního semináře. Ustí nad Labem, ÚJEP v Ústí nad Labem, 2010, 2010, s. • p. 41-45. ISBN 978-80-7414-241-3.
 • Hošna J.: Přemyslovci, dynastie v historii a literatuře Střední Evropy. In Krajina bez vlastností: Literatura a Střední Evropa. Praha, Gutengerg, 2010, s. • p. 235-247. ISBN 978-80-86349-30-5.

Závěrečné práce

 

Rozvrh

Předměty

Úvod > Ústav > Lidé > Akademičtí pracovníci > Jiří Hošna