Josef Hrdlička

Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.

Adresa

Ústav české literatury a komparatistiky
Hybernská 3
Místnost č. 18

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření
 • teorie lyriky a historická poetika se zaměřením na lyriku; román 19. století; teorie eseje
Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace
 • mgr. – český jazyk a literatura, filosofie, FF UK Praha, 1998
 • Ph.D. – FF UK Praha, 2005
Praxe od ukončení VŠ studia
 • od 2010 FF UK Praha
Granty, výzkumné záměry
 • 2007 – 2008 – spolupráce na grantovém projektu GAČR 405/06/0671 Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy (40.–60. let 20. století) řešeného na ÚČL AV ČR (řešitel dr. Marie Langerová)
 • 2008 – 2011 – spolupráce na grantovém projektu GAČR 405/08/0379 Fenomenologie v literatuře, výtvarném umění a psychologii řešeného na FF UK (řešitel prof. Josef Vojvodík)
 • 2015 – 2016 – účast na grantovém projektu GAUK 127215 Hlasy míst v české a světové poezii
 • 2016 – 2018 – rozvojový projekt UK Úvod do lyriky
 • 2016 – 2018 – grantový projekt GAČR 16-00522S Poesie v exilu
Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

Publikace v OBD

 • Bílek P., Zbytovský Š., Sládek P., Janeček P., Hrdlička J., Svatoňová K., Machek J., Jirsa T., Demeter P., Dlask J., Činátl K., Pýcha Č., Soukupová K., Daniel O.: Česká populární kultura: Transfery, transponování a další tranzitní procesy. Praha, Univerzita KArlova, Filozofická fakulta, 2017. 432 s. • p. ISBN 978-80-7308-725-8.
 • Hrdlička J.: Pokus o teorii psaní. Česká literatura, 2017, č. • no. 65, s. • p. 616-620. ISSN 0009-0468.
 • Hrdlička J.: Poezie a kosmos: Studie o poezii a poetice. Praha, Malvern, 2017. 180 s. • p. ISBN 978-80-7530-097-3.
 • Hrdlička J., Jaluška M., Špína M., Šorm M., Roreitner R., Soukupová K., Alexa M.: Hrdinové v básních : Eseje o poezii. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. 271 s. • p. ISBN 978-80-7308-735-7.
 • Hrdlička J.: Příspěvek k fenomenologii niternosti. Česká literatura, 2017, č. • no. 65, s. • p. 474-478. ISSN 0009-0468.
 • Jaluška M., Šorm M., Hrdlička J., Fantysová-Matějková J., Soukup D.: Eseje o poezii a době Karla IV. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i., 2017. 188 s. • p.
 • Fischerová S., Starý J., Procházka M., Nováková S., Beran Z., Zbytovský Š., Vaněk V., Hrdlička J., Ondráš F., Jirsa T., Janeček P., Hanáková P.: Hrdina - antihrdina - superhrdina - nehrdina v kulturním prostoru minulosti a současnosti. Praha, FF UK, 2016. 229 s. • p. ISBN 978-80-7308-675-6.
 • Špína M., Hrdlička J., Jaluška M., Jelínek J., Dvořák J., Hultsch A., Poncarová P., Theinová D., Matuszkiewicz A., Vít L., Burt S., Pabst S., Malura J., Ivánek J.: Hlasy míst: prostor, místo a geografie ve světové poezii. Praha, Vydavatelství FF UK, 2016. 254 s. • p. ISBN 978-80-7308-677-0.
 • Pilný O., Španihelová M., Heczková L., Markus R., Klimeš I., Hesová P., Vaněk V., Robbins D., Hrdlička J., Veselá P., Hanáková P., Fischerová S., Starý J., Procházka M.: Vektory kulturního vývoje: identity, utopie, hrdinové. Praha, FF UK, 2016. 273 s. • p. ISBN 978-80-7308-681-7.
 • Hrdlička J., Soukupová K., Špína M., Ondroušková S., Roreitner R., Sechovcová M., Alexa M., Wittlichová J., Dvořák J., Roček T., Jelínek J., Zaor O., Jaluška M., Luhanová E.: Básně a místa: Eseje o poezii. Praha, Univerzita Karlova, v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 316 s. • p. ISBN 978-80-7308-577-3.
 • Hrdlička J., Vaněk V., Hesová P., Robbins D., Procházka M., Veselá P., Hanáková P., Činátl K.: Utopie/Dystopie: Podoby - proměny - hranice. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 89 s. • p. ISBN 978-80-7308-579-7.
 • Hrdlička J.: Jan Čep a Milada Součková. Dvě polohy nostalgie. Bohemica Olomucensia, 2015, č. • no. 7, s. • p. 51-61. ISSN 1803-876X.
 • Hrdlička J.: Cruelty and Melancholy : The Stones of Roger Caillois. In Vydra A.: The Yearbook on History and Interpretation of Phenomenology 2013 : Person - Subject - Organism. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2014, s. • p. 185-203. ISBN 978-3-631-65069-1.
 • Hrdlička J.: Dvě komparativní skici o identitě básníka. Slovo a smysl / Word & Sense, 2014, č. • no. 11, s. • p. 255-261. ISSN 1214-7915.
 • Hrdlička J.: Dvě bachelardovské monografie. Svět literatury, 2013, č. • no. 23, s. • p. 196-200. ISSN 0862-8440.
 • Hrdlička J.: K celanovské recepci u Radka Malého. Svět literatury, 2013, č. • no. 23, s. • p. 193-196. ISSN 0862-8440.
 • Hrdlička J.: Básník na svobodě. Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2013, č. • no. 24, s. • p. 110-113. ISSN 0862-6928.
 • Hrdlička J.: „Četl a v nitru se měnil“. Poznámky k „duchovnímu braku“. Slovo a smysl / Word & Sense, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 181-189. ISSN 1214-7915.
 • Hrdlička J.: "Být na dvou místech." K básnickým obrazům Konstantina Biebla. In Wiendl J.: Tělo, smysly, emoce v literatuře; Tělo, smysly, emoce v jazyce. Praha, FF UK, 2012, s. • p. 47-57. ISBN 978-80-7308-443-1.
 • Hrdlička J.: Růžena Grebeníčková, čtenářka Máchy. Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2012, č. • no. 23, s. • p. 29-34. ISSN 0862-6928.
 • Hrdlička J.: K lyrické paměti po druhé světové válce: Paul Celan a Jiří Kolář. Svět literatury, 2012, č. • no. 22, s. • p. 109-126. ISSN 0862-8440.
 • Hrdlička J.: Paměť a exil v Sešitech Josefíny Rykrové. Slovo a smysl / Word & Sense, 2012, č. • no. 9, s. • p. 61-81. ISSN 1214-7915.
 • Hrdlička J., Vojvodík J.: Vstříc kosmologii : Filozofické fragmenty. Praha, Malvern, 2011. 263 s. • p. ISBN 978-80-87580-01-1.
 • Vojvodík J., Hrdlička J.: "Zlidštit vědu o člověku" : k metapsychologii a antropokosmologii Eugèna Minkowského. In Vstříc kosmologii : Filozofické fragmenty. Praha, Malvern, 2011, s. • p. 221-261. ISBN 978-80-87580-01-1.
 • Hrdlička J.: Poetika snění. Praha, Malvern, 2010. 229 s. • p. ISBN 978-80-86702-71-1.
 • Hrdlička J.: Kosmos a obraz. Ke dvěma Bachelardovým Poetikám. In Poetika snění. Praha, Malvern, 2010, s. • p. 201-225. ISBN 978-80-86702-71-1.
 • Hrdlička J.: Zrcadlo a reflexe : Šíma, Weiner, Biebl. Svět literatury, 2010, č. • no. 20, s. • p. 5-27. ISSN 0862-8440.

Závěrečné práce

 

Rozvrh

Předměty

Úvod > Ústav > Lidé > Akademičtí pracovníci > Josef Hrdlička