Josef Vojvodík

prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.

Adresa

Ústav české literatury a komparatistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 413

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření
 • Teorie literatury a výtvarného umění, intermedialita, mezioborové vztahy mezi literaturou, výtvarným uměním a filozofií, zkoumání vazeb mezi transepochálními kulturními a uměleckými systémy a fenomény (např. manýrismus, baroko a avantgardy 20. století).
Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace
 • 1987-1989 filozofická fakulta Universität des Saarlandes / Saarbrücken (obory: komparatistika, slavistika, dějiny umění)
 • 1989-1993 studium téže kombinace na filozofické fakultě Ludwig-Maximilians Universität / München
 • 1993-1997 doktorské studium na filozofické fakultě Ludwig-Maximilians München, doktorská disertace: Symbolismus im Spannungsfeld zwischen ästhetischer und eschatologischer Existenz. Motivische Semantik im lyrischen Werk von Otokar Březina (knižně 1998)
Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti
 • Dr. phil., Ludwig-Maximilians Universität München, 1998
 • doc., FF UK Praha, 2005
 • prof., FF UK Praha, 2009
Praxe od ukončení VŠ studia
 • 1996-2000 asistent na Institut für Slavische Philologie, Ludwig-Maximilians Universität München
 • 2002–2005 odborný asistent Ústavu české literatury a literární vědy FF UK
 • 2005-2009 docent (tamtéž), habilitační práce: Imagines corporis. Tělo v české moderně a Avantgardě (Host: Brno 2006)
 • od září 2009 profesor pro teorii literatury na FF UK Praha
Granty, výzkumné záměry, aktuální vědecké projekty
 • 2015 – 2017 Básnické dílo Jana Zahradníčka (GAČR)
 • 2015 – 2017 Spolupráce na projektu Literary Theory between East and West: Transcultural and Transdisciplinary Movements from Russian Formalism to Cultural Studies (Projekt Universität Tübingen)
 • NěProjekt IKKM: Internationales Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie, Bauhaus Universität Weimar (vedoucí projektu: Prof. Dr. phil. Lorenz Engell, Bauhaus Universität Weimar, Prof. Dr. phil. Dieter Mersch, Zürcher Hochschule der Künste, Zürich).mecko-český projekt: Positionen und Perspektiven deutscher und tschechischer Medienphilosophie (Pozice a perspektivy německé a české filozofie médií).
 • Projekt Kultura a totalita v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na UK (PRVOUK) – Literatura a umění v mezikulturních souvislostech (koordinátor Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.)
 • Projekt Racionalita ve vědách o člověku v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na UK (PRVOUK) – (koordinátor Prof. Dr. Miroslav Petříček)
Členství v organizacích a jiné odborné aktivity
 • člen Vědecké rady Filozofické fakulty UK
 • člen redakce časopisu Slovo a smysl/Word and Sense (Časopis pro mezioborová bohemistická studia); zároveň jeden z jeho spoluzakladatelů
 • člen oborové rady doktorského studia, studijních oborů Dějiny české literatury a teorie literatury a Obecná a srovnávací literatura (komparatistiky) v Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty UK

Publikace v OBD

 • Vojvodík J.: Recenze: Rea Michalová: Karel Teige. Kapitán avantgardy. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2018, č. • no. 24, s. • p. 123-127. ISSN 1802-8918.
 • Vojvodík J., Wiendl J.: Jan Zahradníček. Poezie a skutečnost existence. Praha, Institut pro studium literatury, 2018. 388 s. • p. ISBN 978-80-87899-79-3.
 • Vojvodík J., Wiendl J.: Jan Zahradníček. Čtení o básníkovi z let 1930-1960. Praha, Institut pro studium literatury, 2018. 578 s. • p. ISBN 978-80-87899-80-9.
 • Vojvodík J.: Malá forma a její výbušný potenciál. "Lapkové" Jiřího Pištory (1969). Česká literatura, 2018, č. • no. 66, s. • p. 504-526. ISSN 0009-0468.
 • Vojvodík J., Wiendl J.: "Priests in prisons": Religious Experience in Extreme Circumstances - the Theopoetics of Jan Zahradníček's (1951-1960) Poem Written behind Bars. In The Experience of Faith in Slavic Cultures and Literatures in the context of Postsecular Thought. Warszawa, Wydawnictwa Universitetu Warszawskiego, 2018, s. • p. 198-243. ISBN 978-83-235-3717-5.
 • Vojvodík J., Wiendl J.: "Qui la finestra nonfinestra / li la porta nonporta". Le metamorfosi di spazio e temponella poesie del carcere di Jan Zahradníček. Romania orientale, 2017, č. • no. 25, s. • p. 234-259. ISSN 1121-4015.
 • Vojvodík J.: Evropa "na jehlách těchto dní". Literatura, výtvarné umění a filozofie. In Papoušek V.: Dějiny „nové“ moderny. Česká literatura v letech 1935-1947. 3. Věk horizontál. Praha, Academia, 2017, s. • p. 93-128. ISBN 978-80-200-2736-8.
 • Vojvodík J.: "Konečně mám to slovo...": efekt obscénnosti mezi excesem, pomstou a melancholií v literárním undergroundu padesátých let 20. století. In Bílek P., Nagy L.: „Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí“. Lomy, vertikály, refrakce. (K 60. Narozeninám Vladimíra Papouška). České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2017, s. • p. 95-126. ISBN 978-80-7394-672-2.
 • Vojvodík J.: "Das Verschwundene kehrt zurück". Zur Ikonopathie der Trauer. Internationales Jahrbuch für Medienphilosophie, 2017, č. • no. 3, s. • p. 115-135. ISSN 2194-7554.
 • Vojvodík J.: Experimenty se skutečností. Od surrealistických "zkoumání" k hledání "bezmezně skutečného". In Papoušek V.: Dějiny „nové“ moderny. Česká literatura v letech 1935-1947. 3. Věk horizontál. Praha, Academia, 2017, s. • p. 291-322. ISBN 978-80-200-2736-8.
 • Vojvodík J.: Zrození moderny z ducha abstrakce; prolegomena k problému literárního a výtvarného expresionismu. In Kubíček T., Wiendl J.: „Vykoupení z mlh a chaosu…“. Brněnský expresionismus v poli meziválečné literatury. Brno, Moravská zemská knihovna, 2017, s. • p. 21-47. ISBN 978-80-7051-227-2.
 • Svatoňová K., Krtilová K., Petříčková D., Petříček M., Petříček J., Pokorný M., Thein K., Krůček V., Vojvodík J.: Mizení : Fenomény, mediální praktiky a techniky na prahu zjevného. Praha, Karolinum, 2017. 299 s. • p. ISBN 978-80-246-3660-3.
 • Wiendl J., Vojvodík J.: Dwa akordy apokalipsy. La Saletta (La Salette) i Znamení moci (Znak mocy) Jana Zahradníčka. Tekstualia, 2017, č. • no. 51, s. • p. 267-295. ISSN 1734-6029.
 • Vojvodík J.: Zemětřesení v textu a otřesení smyslu: literatura 19. století jako hermeneutický problém. Slovo a smysl / Word & Sense, 2017, č. • no. 14, s. • p. 13-18. ISSN 1214-7915.
 • Vojvodík J.: "Fading, fading...": Ztráta, vzkříšení a dějiny umění jako palingeneze: K uměleckohistorickému myšlení Maxe Dvořáka na pozadí fenomenologie jeho doby. In Svatoňová K., Krtilová K.: Mizení. Fenomény, mediální praktiky a techniky na prahu zjevného. Praha, Karolinum, 2017, s. • p. 155-202. ISBN 978-80-246-3660-3.
 • Málek P., Holý J., Nichtburgerová H., Činátl K., Vaněk V., Merhaut L., Vojtěch D., Holeček L., Just V., Szczepanik P., Vojvodík J., Wiendl J., Špirit M., Česálková L.: Kultura a totalita IV. Každodennost. Praha, FF UK, 2016. 433 s. • p. ISBN 978-80-7308-701-2.
 • Vojvodík J.: La Grande Guerra e le (sue) immagini del lutto. In Cirillo S.: La Grande Guerra nella Letteratura e nelle Arti. Roma, Bulzoni Editore, 2016, s. • p. 355-367. ISBN 978-88-6897-067-3.
 • Vojvodík J., Wiendl J.: "Krev k hrdlu stoupá, s mým se mísí slovem": lidské mimo lidskost a poetika nesnesitelného. K válečné poezii Jana Zahradníčka. Slovo a smysl / Word & Sense, 2016, č. • no. 13, s. • p. 30-61. ISSN 1214-7915.
 • Vojvodík J.: Skryj się, wojno! Historia jako agon: o obrazach i rysunkach Toyen z lat 1939-1945. In Goszczyńska J.: Wojna – retoryka walki. Warszawa, Uniwersytet Warszawski: Warszawa, 2015, s. • p. 139-157. ISBN 978-83-64111-18-1.
 • Vojvodík J.: Svět "čistě umělecké koncepce" a "univerzálního umění ducha": Max Dvořák a Karel Teige mezi fenomenologií a surrealismem. Slovo a smysl / Word & Sense, 2015, č. • no. 12, s. • p. 25-40. ISSN 1214-7915.
 • Havelka M., Vojvodík J., Málek P., Vojtěch D., Vaněk V., Merhaut L., Heczková L., Svatoňová K., Mareš P., Topor M., Wiendl J., Holeček L., Just V., Nová K.: Kultura a totalita III Revoluce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 515 s. • p. ISBN 978-80-7308-637-4.
 • Vojvodík J.: Metaxy pheromenon neboli v prostoru mezi... K současné filozofii médií a mediality. Slovo a smysl / Word & Sense, 2014, č. • no. 11, s. • p. 15-44. ISSN 1214-7915.
 • Vojtěch D., Vojvodík J., Hanáková P., Heczková L., Svatoňová K., Španihelová M., Málek P., Klimeš I., Vaněk V., Hylmar R., Dobeš J., Topor M., Merhaut L., Špirit M.: Kultura a totalita 2, Válka. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 496 s. • p. ISBN 978-80-7308-550-6.
 • Vojvodík J.: Pronásledování skryté skutečnosti: k performativní hermeneutice Jeana Starobinského. In Tři figury posedlosti. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2014, s. • p. 107-133. ISBN 978-80-246-2268-2.
 • Havelková T., Ljubková M., Pšenička M., Heczková L., Špirit M., Holeček L., Málek P., Vojtěch D., Holý J., Vaněk V., Hanáková P., Bílek P., Mareš P., Dobeš J., Vojvodík J. , et al.: Kultura a totalita. Národ. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. 475 s. • p. ISBN 978-80-7308-488-2.
 • Vojvodík J.: „Naskýtá se nám podívaná na nesmírný rozvrat“: paradoxy moderny. In Kubíček T., Wiendl J.: Moderna – moderny. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. • p. 163-169. ISBN 978-80-244-3418-6.
 • Vojvodík J.: Siła dotyku - nowoczesność anachronizmu. O filozofii sztuki Georges'a Didi-Hubermana. In Brożyński P., Jędrzejczyk M.: Obraz / ciało. Kraków, SPLOT, 2013, s. • p. 73-89. ISBN 978-83-62224-22-7.
 • Vojvodík J.: The Concept of Structure and the Work of Art in the Structuralist Art History of Hans Sedlmayr in Comparison with the Structural Aesthetics of Jan Mukařovský. Art In Translation, 2013, č. • no. 5, s. • p. 321-378. ISSN 1756-1310.
 • Vojvodík J.: Otázka pro…. Slovo a smysl / Word & Sense, 2013, č. • no. 10, s. • p. 115-122. ISSN 1214-7915.
 • Vojvodík J.: Vide de corps - tombeau vide. Die Kraft des Abwesenden: Das Kenotaph für Max Dvořák und die Dialektik des Visuellen von Georges Didi-Huberman. Umění, 2012, č. • no. 60, s. • p. 186-213. ISSN 0049-5123.
 • Vojvodík J.: "Experimentierendes Abenteuer des Denkens" : Der tschechische Psychiater Svetozar Nevole und seine Experimente mit der Wirklichkeit. Welt der Slaven-Halbjahresschrift fur Slavistik, 2011, č. • no. 56, s. • p. 221-250. ISSN 0043-2520.
 • Vojvodík J., Hrdlička J.: "Zlidštit vědu o člověku" : k metapsychologii a antropokosmologii Eugèna Minkowského. In Vstříc kosmologii : Filozofické fragmenty. Praha, Malvern, 2011, s. • p. 221-261. ISBN 978-80-87580-01-1.
 • Hrdlička J., Vojvodík J.: Vstříc kosmologii : Filozofické fragmenty. Praha, Malvern, 2011. 263 s. • p. ISBN 978-80-87580-01-1.
 • Bílek P., Bauer M., Beracková D., Císař K., Hanáková P., Heczková L., Jirsa T., Jochmanová A., Langerová M., Málek P., Papoušek V., Plívová A., Sedláček Z., Šmahelová H., Vojvodík J. , et al.: Heslář české avantgardy: Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. Praha, Togga, 2011. 477 s. • p. ISBN 978-80-87258-56-9.
 • Vojvodík J.: "Možnosti plastické síly duše" : Maxova obrazová hermeneutika člověka rozpolceného století. In Filip A., Musil R.: Gabriel von Max (1840-1915). Praha, Arbor vitae, 2011, s. • p. 210-247. ISBN 978-80-87164-63-1.
 • Vojvodík J.: Obrazové příběhy bez děje? Literární inspirace v Maxově díle. In Filip A., Musil R.: Gabriel von Max (1840-1915). Praha, Arbor vitae, 2011, s. • p. 121-141. ISBN 978-80-87164-63-1.
 • Bílek P., Bauer M., Beracková D., Císař K., Hanáková P., Heczková L., Jirsa T., Jochmanová A., Langerová M., Málek P., Papoušek V., Plívová A., Sedláček Z., Šmahelová H., Vojvodík J. , et al.: A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde: Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011. 511 s. • p. ISBN 978-80-7308-374-8.
 • Vojvodík J.: Anja Tippner : Die permanente Avantgarde : Surrealismus in Prag. In Stifter Jahrbuch. Neue Folge. München, Adalbert Stifter Verein, 2011, s. • p. 221-226. ISBN 978-3-940098-07-8.
 • Vojvodík J.: První dvacetiletí aneb fyziognomie moderny mezi tradicí, nevědomím a „přísnou vědou“, entuziasmem a uměním extrému. In Papoušek V.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905-1923. Praha, Academia, 2010, s. • p. 55-68. ISBN 978-80-200-1792-5.
 • Vojvodík J.: Unheilige Visionen oder die Ästhetisierung des Religiösen. In Althaus K.: Gabriel von Max. Malerstar, Darwinist, Spiritist. München, Hirmer Verlag, 2010, s. • p. 88-92. ISBN 978-3-7774-3031-7.
 • Vojvodík J.: Biopolitika aneb plánovaná člověkotvorba: Tělo, sport a umění mezi avantgardou a totalitní ideologií. In Wiendl J.: Obraz světa v literatuře. Praha, Karlova univerzita v Praze, Filozofická fakulta, 2010, s. • p. 9-13. ISBN 978-80-87310-22-9.
 • Vojvodík J.: Metafyzická předchuť očištění já od světa : k fenomenologii obrazů světa v knize Josefa Hrdličky. Slovo a smysl / Word & Sense, 2010, č. • no. 7, s. • p. 187-214. ISSN 1214-7915.
 • Vojvodík J.: 1918 – Od scénářů zániku do říše budoucnosti nového idealismu. In Papoušek V.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905-1923. Praha, Academia, 2010, s. • p. 299-317. ISBN 978-80-200-1792-5.
 • Vojvodík J.: 1913 – Znovu pojmenovat věci světa! In Papoušek V.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905-1923. Praha, Academia, 2010, s. • p. 212-232. ISBN 978-80-200-1792-5.
 • Vojvodík J.: 1910 - Mezi tradicí a novým viděním. In Papoušek V.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905-1923. Praha, Academia, 2010, s. • p. 159-174. ISBN 978-80-200-1792-5.
 • Vojvodík J.: Kontinuita, přivlastňování, opakování: český surrealismus jako permanentní avantgarda. Ceska Literatura, 2010, č. • no. 58, s. • p. 369-377. ISSN 0009-0468.
 • Vojvodík J.: „Ich bin tot“: Julia Capulet am Hochzeitsmorgen. Zur Ästhetik des Scheintodes. In Althaus K.: Gabriel von Max. Malerstar, Darwinist, Spiritist. München, Hirmer Verlag, 2010, s. • p. 99-104. ISBN 978-3-7774-3031-7.
 • Vojvodík J.: 1907 - V proudu tvořivého vývoje. In Papoušek V.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905-1923. Praha, Academia, 2010, s. • p. 109-125. ISBN 978-80-200-1792-5.
 • Vojvodík J.: „Písmo těla“: mezi nesmazatelnou stopou a jejím bělením. Němcová, Mácha, poetika krve a mystický eros. In Petrasová T., Machalíková P.: Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha, Academia, 2010, s. • p. 298-306. ISBN 978-80-200-1833-5.
Kompletní bibliografie

 

Závěrečné práce

 

Předměty

Úvod > Ústav > Lidé > Akademičtí pracovníci > Josef Vojvodík