Libuše Heczková

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.

Funkce
 • proděkanka pověřená funkcí proděkanky pro vědu a výzkum (člen vedení) - Filozofická fakulta
 • zástupkyně ředitele (zástupce vedoucího) - Ústav české literatury a komparatistiky
Adresa

Ústav české literatury a komparatistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 455

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření
 • Literatura 20. století, literární teorie, genderová studia
Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace
 • Ph.D. 2000 disertační práce Zkušenost tří samot: K některým otázkám recepce díla Friedricha Nietzche v české kultuře konce 19. a počátku 20. století. T. G. Masaryk, F. X. Šalda, Růžena Svobodová. (vedoucí práce Doc. Jiří Brabec, Csc.)
 • Mgr. 1987- 1992  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze obor Ruský jazyk a literatura, český jazyk a literatura (učitelství). Diplomová práce: Jiří Karásek ze Lvovic a Fjodor Sologub. K recepci Friedricha Nietzscheho v ruské a české literatuře období symbolismu (vedoucí práce doc. Jiří Brabec, Csc.).
 • Výukové pobyty v zahraničí
  – Listopad 2007 DIEO Universita degli studi di Udine (Erasmus).
  – Březen  2007  Institut fur Slawistik, Universität Wien (Erasmus).
 • Stáže
  – 1990-1991 Universita v Tartu (Sovětský svaz – Estonsko)
  – Červenec 1997 Universität Hamburg
  – Říjen 2003 Uniwersitet Jagiellonski, Krakow, Polsko (CEEPUS)
  – Březen 2004 Universität Wien, Rakousko (CEEPUS)
Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti
 • Doc., FFUK Praha, 2010 (habilitační práce Píšící Minervy, Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky.)
Praxe od ukončení VŠ studia
 • 2010-nyní        Docentka a zástupkyně ředitele Ústav české literatury a komparatistiky FF UK
 • 1998 – 2010     Odborná asistentka  Ústav české literatury a literární vědy FF UK
 • 2010-2011       Director of the Czech Studies, University of Texas, Austin.
 • 2008                Lektorka   DIEO, Universita degli Studi di Udine, Itálie
 • 1996-1997       Assistant professor, Hankuk University of Foreign Studies, Soul, South Korea
Členství v organizacích a jiné odborné aktivity
 • Fakultní  činnost
  – Výuka v rámci Letní školy slovanských studií
  – Výuka ECES programu
  – Katedrový koordinátor Erasmus+ programu, a zahraničních výjezdů studentů.
 • Členství v odborných společnostech
  Předsedkyně Nadačního fondu Společnosti F. X. Šaldy od roku 2005 dosud
  – Členka Společnosti Národního muzea
 • Práce v odborných porotách
  Grémium ceny  F. X. Šaldy od roku 2005 do dnes.
  – Grémium ceny Strega internationale (2007)
 • Další významné aktivity
  Redaktorka časopisu Slovo a smysl/Word and Sense. Časopis pro mezioborová bohemistická studia. Od roku 2005 dosud.
  – Členka rady Masarykova ústavu AV ČR

Publikace v OBD

 • Kalivodová E., Eliáš P., Belisová Š., Hájek M., Charvátová A., Klimeš L., Obdržálková V., Rubáš S., Šťastná Z., Tobrmanová Š., Heczková L., Beran Z., Exnerová N., Vašková A.: Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář. Praha, Karolinum, 2018. 326 s. • p. ISBN 978-80-246-3836-2.
 • Svatoňová K., Heczková L.: Esteřiny vraždy: Zabíjení filmovosti a zrod acinematičnosti. Iluminace, 2018, č. • no. 30, s. • p. 29-44. ISSN 0862-397X.
 • Svatoňová K., Heczková L.: Most: zona off limits. Romània Orientale, 2018, č. • no. 1, s. • p. 61-81. ISSN 1121-4015.
 • Heczková L.: Časopisy pro ženy, ženské časopisy, časopisy o ženách - polyperspektivní prezentace a reprezentace žen v časopisech první republiky. In Wiendl J., Kubíček T.: Obrazy kultury a společnosti v období první republiky PERIODICKÝ TISK V LETECH 1918–1938. Brno, Moravská zemská knihovna, 2018, s. • p. 23-35. ISBN 978-80-7051-267-8.
 • Svatoňová K., Heczková L.: Codzienna wędrówka jako metoda badawcza: Droga na południe śladami K. H. Máchy w czasach normalizacji. In Turystyka i politika: Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach. Warszaw, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, s. • p. 90-112. ISBN 978-83-65667-30-4.
 • Svatoňová K., Heczková L.: Difermineto, dislocazione, stratificazione: Luoghi strain nel teatro socialista. Romània Orientale, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 93-112. ISSN 1121-4015.
 • Heczková L., Bahenská M., Musilová D.: Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná. O ženské práci. České Budějovice, Němec - Veduta, 2017. 299 s. • p. ISBN 978-80-88030-21-8.
 • Svatoňová K., Heczková L.: O cytowaniu Bacona i Caravaggio oraz o wędrowaniu śladami Máchy jako nad/interpretacji. Tekstualia. Literary Artistic Scientific Palimpsests, 2017, č. • no. 48, s. • p. 105-114. ISSN 1734-6029.
 • Heczková L., Słowik O.: Der einende Turm zu Babel: Das Deutsche und andere Sprachen bei Libuše MOníková und Irena Brežná. In Migrantenliteratur im Wandel. Leipzig, Leipziger Universitätverlag, 2016, s. • p. 229-243.
 • Svatoňová K., Heczková L.: Rámovat zvuk: Rozhovor s Václavem Fleglem. Slovo a smysl / Word & Sense, 2016, č. • no. 13, s. • p. 117-124. ISSN 1214-7915.
 • Heczková L.: Tre nocciole per Cenerentola. In Cenerentola come testo culturale. Řím, Lithos Editrice, 2016, s. • p. 103-112. ISBN 978-88-99581-14-5.
 • Málek P., Holý J., Nichtburgerová H., Činátl K., Vaněk V., Merhaut L., Vojtěch D., Holeček L., Just V., Szczepanik P., Vojvodík J., Wiendl J., Špirit M., Česálková L., Heczková L. , et al.: Kultura a totalita IV. Každodennost. Praha, FF UK, 2016. 433 s. • p. ISBN 978-80-7308-701-2.
 • Pilný O., Španihelová M., Heczková L., Markus R., Klimeš I., Hesová P., Vaněk V., Robbins D., Hrdlička J., Veselá P., Hanáková P., Fischerová S., Starý J., Procházka M.: Vektory kulturního vývoje: identity, utopie, hrdinové. Praha, FF UK, 2016. 273 s. • p. ISBN 978-80-7308-681-7.
 • Svatoňová K., Heczková L.: Ostranenie Does Not Equal Ozvláštnění: An Issue of a Term Transferred and Misunderstood. Slovo a smysl / Word & Sense, 2015, č. • no. 12, s. • p. 50-58. ISSN 1214-7915.
 • Havelka M., Vojvodík J., Málek P., Vojtěch D., Vaněk V., Merhaut L., Heczková L., Svatoňová K., Mareš P., Topor M., Wiendl J., Holeček L., Just V., Nová K.: Kultura a totalita III Revoluce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 515 s. • p. ISBN 978-80-7308-637-4.
 • Vojtěch D., Vojvodík J., Hanáková P., Heczková L., Svatoňová K., Španihelová M., Málek P., Klimeš I., Vaněk V., Hylmar R., Dobeš J., Topor M., Merhaut L., Špirit M.: Kultura a totalita 2, Válka. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 496 s. • p. ISBN 978-80-7308-550-6.
 • Heczková L.: Žena, národ , cizina. In Pachmnaová M.: Z Prahy až do Buenos Aires. Praha, VŠUP, 2014, s. • p. 21-48. ISBN 978-80-86863-79-5.
 • Procházka M., Pilný O., Markus R., Doležalová L., Jirsa T., Klimeš I., Heczková L., Španihelová M.: Identity - konstrukce, subverze a absence. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. 132 s. • p. ISBN 978-80-7308-530-8.
 • Heczková L., Bahenská M., Musilová D.: O ženské práci. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2014. 243 s. • p. ISBN 978-80-87782-34-7.
 • Heczková L., Yu S., Kim K.: Antonín Sova a básnící korejského modernismu. Česká literatura, 2014, č. • no. 61, s. • p. 572-591. ISSN 0009-0468.
 • Heczková L.: Etika možností. In Kultura a exploze. Brno, Host, 2013, s. • p. 7-12. ISBN 978-80-7294-621-1.
 • Heczková L.: Die misbrauche Frauenkratf: Laura Marholm und Ellen Key in der Zeit. In Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) und die Zentraleurpäische Moderne. Studie - Dokumente. Paha, Klartext, 2013, s. • p. 66-79. ISBN 978-3-8375-1135-2.
 • Svatoňová K., Heczková L., Hanáková P., Kalivodová E.: Volání rodu. Praha, Akropolis, 2013. 272 s. • p. ISBN 978-80-7470-042-2.
 • Heczková L.: Nutnost oplakávat nepřítele. A2, 2013, č. • no. 9, s. • p. 6-7. ISSN 1803-6635.
 • Heczková L.: Eugenika, Extase a Emanuel (Rádl). Několik poznámek k erotice a zdraví ženy ve třicátých letech 20. století. Slovo a smysl / Word & Sense, 2013, č. • no. 10, s. • p. 25-39. ISSN 1214-7915.
 • Havelková T., Ljubková M., Pšenička M., Heczková L., Špirit M., Holeček L., Málek P., Vojtěch D., Holý J., Vaněk V., Hanáková P., Bílek P., Mareš P., Dobeš J.: Kultura a totalita. Národ. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. 475 s. • p. ISBN 978-80-7308-488-2.
 • Svatoňová K., Heczková L.: Natrhám věty, připravím kytice: Radostná surrealita Aleny Nádvorníkové. A2, 2013, č. • no. 9, s. • p. 6-7. ISSN 1803-6635.
 • Kalivodová E., Heczková L., Hanáková P., Svatoňová K.: Volání rodu. Praha, Akropolis, 2013. 267 s. • p. ISBN 978-80-7470-042-2.
 • Heczková L.: Spolužačky. Dějiny a současnost, 2013, č. • no. 35, s. • p. 25-25. ISSN 0418-5129.
 • Svatoňová K., Heczková L.: Nebezpečná Viková-Kunětická. In Jus suffragi: Politické projevy Boženy Vikové-Kunětické z let 1890-1926. Praha, Ústav T. G. Masaryka, 2012, s. • p. 7-19. ISBN 978-80-86142-40-1.
 • Bílek P., Bauer M., Beracková D., Císař K., Hanáková P., Heczková L., Jirsa T., Jochmanová A., Langerová M., Málek P., Papoušek V., Plívová A., Sedláček Z., Šmahelová H.: A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde: Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011. 511 s. • p. ISBN 978-80-7308-374-8.
 • Musilová D., Bahenská M., Heczková L.: Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století. České Budějovice, Veduta, 2011. 282 s. • p. ISBN 978-80-86829-79-1.
 • Hanáková P., Heczková L.: Rozhovor s Laurou Mulvey. Slovo a smysl / Word & Sense, 2011, č. • no. 8, s. • p. 191-201. ISSN 1214-7915.
 • Svatoňová K., Heczková L.: "Aktualizace" Poetiky kompozice aneb Boris Uspenskij z několika hledisek. Svět literatury, 2011, č. • no. 21, s. • p. 114-124. ISSN 0862-8440.
 • Svatoňová K., Heczková L.: Tři ženy, tři deníky. Slovo a smysl / Word & Sense, 2011, č. • no. 8, s. • p. 147-156. ISSN 1214-7915.
 • Bílek P., Bauer M., Beracková D., Císař K., Hanáková P., Heczková L., Jirsa T., Jochmanová A., Langerová M., Málek P., Papoušek V., Plívová A., Sedláček Z., Šmahelová H.: Heslář české avantgardy: Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. Praha, Togga, 2011. 477 s. • p. ISBN 978-80-87258-56-9.
 • Bahenská M., Musilová D., Heczková L.: Ženy na stráž! České feministické myšlení 19. a 20. století. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2010. 335 s. • p. ISBN 978-80-86495-70-5.
 • Heczková L.: Zneužitá ženská síla. Poznámky k textům Laury Marholmové a Ellen Keyové v časopise Die Zeit a některým souvislostem v české prostředí. Střed, 2010, č. • no. 2, s. • p. 74-84. ISSN 1803-9243.

 

Závěrečné práce

 

Rozvrh

Předměty

Úvod > Ústav > Lidé > Akademičtí pracovníci > Libuše Heczková