Luboš Merhaut

PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.

Adresa

Ústav české literatury a komparatistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 413

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření
 • Literární historik, lexikograf a editor; zaměřen především na českou literaturu druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století, na otázky modernismu, kritiky a polemiky, na dějiny českého literárního dějepisectví.
Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace
 • dipl., PedF UK Praha, 1986
 • PaedDr., PedF UK Praha, 1986
Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti
 • CSc., ÚČL AV ČR, 1992
Praxe od ukončení VŠ studia 
 • od 2006: ÚČLK FF UK Praha
 • 1991–1992: SSEES, University of London
 • 1987–2010: ÚČL AV ČR Praha
Granty, výzkumné záměry
 • člen řešitelského týmu podprogramu Kultura a totalita v rámci PRVOUK 09
 • od 2013: člen řešitelského týmu projektu Soubor díla F. X. Šaldy (GA ČR).
 • 2013–2014: člen řešitelského týmu projektu Inovace bakalářského studia v ÚČLK (OPPA)
 • 2009: řešitel grantového projektu Lexikon české literatury pro nové tisíciletí (GAČR, 405/09/1106)
 • 2007–2009: řešitel projektu Myšlení o literatuře: Příspěvky k dějinám literárního dějepisectví, kritiky a polemiky v Čechách (GA ČR)
 • 2002–2004: řešitel projektu Lexikon české literatury – závěrečná redakce (GA ČR)
 • 1999–2001: řešitel projektu Lexikon české literatury. Díl 4. – dokončení (GA ČR)
 • 1998–1999: řešitel projektu Polemics in Czech Literary Criticism at the Turn of the Century (RSS of Central European University)
 • 1995: řešitel projektu Literárněvědná bohemistika v zahraničí (GA ČR)
Členství v organizacích a jiné odborné aktivity       
 • 2011–2015: přednáškové pobyty na Università La Sapienza Roma
 • od 2010: vědecký redaktor časopisu Slovo a smysl
 • 2010 spoluzakladatel obecně prospěšné společnosti Institut pro studium literatury (od 2012 zástupce ředitele)
 • 2009–2015: přednáškové a výukové pobyty na Università degli Studi di Udine
 • 2009: Magnesia Litera za přínos české literatuře za přípravu Lexikonu české literatury (s Vladimírem Forstem a Jiřím Opelíkem a kolektivem spolupracovníků)
 • 2007–2009: člen odborné komise pro podporu literárních periodik a literárních akcí Ministerstva kultury ČR
 • 2005–2011: člen Rady programu Ministerstva kultury ČR pro hodnocení programových projektů výzkumu a vývoje v oboru literatury
 • 2005–2009: člen správní rady Nadačního fondu Františka Langera
 • 2003–2014: člen mezinárodní poradní rady časopisu Central Europe (SSEES, University College London)
 • 2002: přednáškový pobyt na Slavistickém institutu v Aarhusu
 • od 2000: člen Pražského lingvistického kroužku
 • od 1999: člen oborové rady doktorského studia studijního oboru Dějiny české literatury a teorie literatury v Ústavu české literatury a literární vědy Filozofické fakulty UK
 • 1999–2009 vedoucí redaktor Lexikonu české literatury (1993–2009 člen redakční rady a redaktor)
 • od 1997: člen výboru Společnosti F. X. Šaldy
 • 1996–2006: člen a posléze místopředseda vědecké rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR (2006 její předseda)

Publikace v OBD

 • Merhaut L.: Ecce homo - Haškův Švejk. In Hájková D., Horák P.: Republika československá. 1918–1939. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. • p. 508-509. ISBN 978-80-7422-643-4.
 • Merhaut L.: Přehled adresátů a odesilatelů - Jmenný rejstřík. In Cosentino A.: „Do vlasti české“. Z korespondence Angela M. Ripellina. Praha, Institut pro studium literatury, 2018, s. • p. 303-326. ISBN 978-80-87899-81-6.
 • Merhaut L.: "Orlové literární revoluce." F. X. Šalda a/versus Arnošt Procházka (a Moderní revue). Slovo a smysl / Word & Sense, 2018, č. • no. 15, s. • p. 71-101. ISSN 1214-7915.
 • Merhaut L.: E*forum 2017 - Píše Luboš Merhaut. In Merhaut L., Jelínková E.: E*forum 2017. Fórum pro germano-bohemistiku / Germano-bohemistisches Forum. Praha, Institut pro studium literatury, 2018, s. • p. 59-61. ISBN 978-80-87899-76-2.
 • Špirit M., Merhaut L.: Kritické projevy 14. Dodatky z let 1898–1937. Praha, IPSL, 2017, s. • p. 683-825. ISBN 978-80-87899-51-9.
 • Merhaut L., Merhautová L.: Čtení o T. G. Masarykovi: Literatura - člověk - svět (1910-1938). Praha, Institut pro studium literatury, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017, s. • p. 5-12. ISBN 978-80-87899-66-3.
 • Špirit M., Merhaut L.: Kritické projevy 14. Dodatky z let 1898–1937. Praha, IPSL, 2017, s. • p. 643-682. ISBN 978-80-87899-51-9.
 • Špirit M., Merhaut L., Wiendl J.: Bibliografie díla F. X. Šaldy. Praha, IPSL, 2017, s. • p. 9-27. ISBN 978-80-87899-49-6.
 • Merhaut L., Merhautová L.: Čtení o T. G. Masarykovi: Literatura - člověk - svět (1910-1938). Praha, Institut pro studium literatury, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017, s. • p. 283-339. ISBN 978-80-87899-66-3.
 • Merhaut L.: Vlčkova a Jakubcova kritika Bačkovského Zevrubných dějin. Slovo a smysl / Word & Sense, 2017, č. • no. 14, s. • p. 107-110. ISSN 1214-7915.
 • Merhaut L.: Soupis prací Jiřího Opelíka o Josefu Čapkovi. In Josef Čapek. Praha, Triáda, 2017, s. • p. 319-331. ISBN 978-80-7474-190-6.
 • Merhaut L.: K Echům 2016 - Píše Luboš Merhaut. In Špirit M.: Echa 2016. Fórum pro literární vědu. Praha, Institut pro studium literatury, 2017, s. • p. 5-7. ISBN 978-80-87899-60-1.
 • Merhaut L.: Nesamozřejmé a inspirativní hledání a nalézání smyslu. Slovo a smysl / Word & Sense, 2016, č. • no. 13, s. • p. 239-241. ISSN 1214-7915.
 • Merhaut L.: K Echům 2015 - Píše Luboš Merhaut. In Jelínková E., Špirit M.: Echa 2015. Fórum pro literární vědu. Praha, Institut pro studium literatury, 2016, s. • p. 21-22. ISBN 978-80-87899-43-4.
 • Málek P., Holý J., Nichtburgerová H., Činátl K., Vaněk V., Merhaut L., Vojtěch D., Holeček L., Just V., Szczepanik P., Vojvodík J., Wiendl J., Špirit M., Česálková L.: Kultura a totalita IV. Každodennost. Praha, FF UK, 2016. 433 s. • p. ISBN 978-80-7308-701-2.
 • Merhaut L.: Píše Luboš Merhaut. In Jelínková E., Špirit M.: Echa 2014 : Fórum pro literární vědu. Praha, Institut pro studium literatury, 2015, s. • p. 25-27. ISBN 978-80-87899-20-5.
 • Merhaut L.: Obraz Szwejka Jaroslava Haška w czeskiej krytyce międzywojennej. In Goszczyńska J.: Wojna – retoryka walki. Warszawa, Wydział Polonistyki Universytetu Warszawskiego, 2015, s. • p. 117-136. ISBN 978-83-64111-18-1.
 • Merhaut L.: Naše ""krize modernová"" : Česká moderna a Šalda v korespondenci Machar - Masaryk. In Kokešová H.: Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2015, s. • p. 13-48. ISBN 978-80-87782-51-4.
 • Havelka M., Vojvodík J., Málek P., Vojtěch D., Vaněk V., Merhaut L., Heczková L., Svatoňová K., Mareš P., Topor M., Wiendl J., Holeček L., Just V., Nová K.: Kultura a totalita III Revoluce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 515 s. • p. ISBN 978-80-7308-637-4.
 • Vojtěch D., Málek P., Merhaut L., Špirit M., Opelík J., Cosentino A., Heftrich U., Kosák M.: Klubko Ariadnino : Podoby filologického podnětu literární vědě - pocta Jiřímu Opelíkovi. Praha, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2014. 267 s. • p. ISBN 978-80-7308-514-8.
 • Merhaut L.: Bibliografie Jiřího Opelíka 2000-2013. In Vojtěch D.: Klubko Ariadnino. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 229-251. ISBN 978-80-7308-514-8.
 • Merhaut L.: Píše Luboš Merhaut. In Jelínková E., Špirit M.: Echa 2012. Praha, Institut pro studium literatury, 2014, s. • p. 9-11. ISBN 978-80-87899-05-2.
 • Merhaut L.: Píše Luboš Merhaut. In Jelínková E., Špirit M.: Echa 2013. Praha, Institut pro studium literatury, 2014, s. • p. 12-14. ISBN 978-80-87899-02-1.
 • Merhaut L.: Paths of Symbolism in Czech Literature around 1900. In Urban O.: Mysterious Distances : Symbolism and Art in Bohemian Lands, 1880–1914. Řevnice, Arbor vitae, 2014, s. • p. 369-377. ISBN 978-80-7467-052-7.
 • Merhaut L.: Cestami symbolismu v české literatuře na přelomu 19. a 20. století. In Urban O.: Tajemné dálky : Symbolismus v českých zemích 1880–1914. Řevnice, Arbor vitae, 2014, s. • p. 369-377. ISBN 978-80-7467-051-0.
 • Vojtěch D., Vojvodík J., Hanáková P., Heczková L., Svatoňová K., Španihelová M., Málek P., Klimeš I., Vaněk V., Hylmar R., Dobeš J., Topor M., Merhaut L., Špirit M.: Kultura a totalita 2, Válka. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 496 s. • p. ISBN 978-80-7308-550-6.
 • Merhaut L.: Čapek, Josef: Povídejme si, děti! Praha, Triáda, 2014. 72 s. • p. ISBN 978-80-7474-101-2.
 • Merhaut L.: Čtení o Jaroslavu Haškovi. Ohledávání 1919-1948. Praha, Institut pro studium literatury, 2014. 168 s. • p. ISBN 978-80-87899-11-3.
 • Merhaut L.: Magor polemický. In Onuferová E., Pokorná T.: Magorova konference. Praha, Revolver Revue, 2014, s. • p. 88-93. ISBN 978-80-87037-62-1.
 • Merhaut L.: "Sziklaszirt és egyben szakadék". A dekadencia koordinátái a századforduló cseh irodalmában. Helikon, 2014, č. • no. 59, s. • p. 29-46. ISSN 0017-999X.
 • Merhaut L.: Čtení o Jaroslavu Haškovi. Ohledávání 1919-1948. Praha, Institut pro studium literatury, 2014, s. • p. 5-12. ISBN 978-80-87899-11-3.
 • Merhaut L.: Čtení o Jaroslavu Haškovi. Ohledávání 1919-1948. Praha, Institut pro studium literatury, 2014, s. • p. 134-155. ISBN 978-80-87899-11-3.
 • Merhaut L.: Dějepis literatury naučný. První české encyklopedie a literatura. In Vojtěch D.: Klubko Ariadnino. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 116-176. ISBN 978-80-7308-514-8.
 • Merhaut L.: Píše Luboš Merhaut. In Jelínková E., Špirit M.: Echa 2010-2011. Praha, Institut pro studium literatury, 2014, s. • p. 12-14. ISBN 978-80-87899-08-3.
 • Merhaut L.: Gli scritti sull’arte di Josef Čapek. Udine, Forum, 2013. 48 s. • p. ISBN 978-88-8420-812-5.
 • Merhaut L.: Čapek, Josef. Beletrie pro děti. Spisy 3. Praha, Triáda, 2013, s. • p. 265-302. ISBN 978-80-7474-077-0.
 • Merhaut L.: Čapek, Josef: Beletrie pro děti. Spisy 3. Praha, Triáda, 2013. 306 s. • p. ISBN 978-80-7474-077-0.
 • Merhaut L.: Proměny ohlasu tvorby a osobnosti Karla Hynka Máchy na přelomu 19. a 20. století. Ricerche slavistiche, 2013, č. • no. 11 (57), s. • p. 167-184. ISSN 0391-4127.
 • Havelková T., Ljubková M., Pšenička M., Heczková L., Špirit M., Holeček L., Málek P., Vojtěch D., Holý J., Vaněk V., Hanáková P., Bílek P., Mareš P., Dobeš J., Merhaut L. , et al.: Kultura a totalita. Národ. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. 475 s. • p. ISBN 978-80-7308-488-2.
 • Merhaut L.: "Umělecký zmatek". Obecní dům a časopisy v roce 1912. In Wittlich F., Urban O.: 1912. 100 let od otevření Obecního domu v Praze. Praha, Arbor vitae a Obecní dům, 2012, s. • p. 209-224. ISBN 978-80-7467-010-7.
 • Merhaut L., Topor M., Škarpová M., Přibil M., Sichálek J.: O nesamozřejmém. Tři otázky pro čtyři literární historiky. Revolver Revue, 2011, č. • no. 26, s. • p. 207-214. ISSN 1210-2881.
 • Merhaut L.: Pynsent, to je něco jiného... Slovo a smysl / Word & Sense, 2011, č. • no. 8, s. • p. 213-219. ISSN 1214-7915.
 • Merhaut L.: O snadnosti. Revolver Revue, 2010, č. • no. 25, s. • p. 179-194. ISSN 1210-2881.
 • Merhaut L.: Rozhraní (interface) úpadku čili Lexikografie „nového druhu“. Slovo a smysl / Word & Sense, 2010, č. • no. 7, s. • p. 202-207. ISSN 1214-7915.
 • Merhaut L.: Nad ohlasy Lexikonu české literatury. Ceska Literatura, 2010, č. • no. 58, s. • p. 97-101. ISSN 0009-0468.
Kompletní bibliografie

 

Závěrečné práce

 

Rozvrh

Předměty

Úvod > Ústav > Lidé > Akademičtí pracovníci > Luboš Merhaut