Martin Pokorný

Mgr. Martin Pokorný, Ph.D.

Adresa

Ústav české literatury a komparatistiky
Hybernská 3
Místnost č. 25

Odborné zaměření
 • Literární teorie, filosofie jazyka, filosofie moci, anglosaský literární modernismus, Dante.
Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace
 • 2001–2005. Doktorandské studium srovnávací literatury (Programme of Comparative Literature and Literary Theory), University of Pennsylvania (Filadelfie, USA). Dizertace: Soundings and Shapes: an Inquiry into the Intertextual Effects of Joyce’s „Ulysses“.
 • 1998–99. Université de Genève, studijní pobyt.
 • 1994–95. Thomas-Institut, Kolín nad Rýnem, studijní pobyt.
 • 1991–96. Bakalářské a magisterské studium filosofie a anglistiky na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Praxe od ukončení VŠ studia
 • 2006–dodnes. Odborný asistent, oddělení komparatistiky, Ústav české literatury a komparatistiky, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.
 • 1997–1998 a 1999–2000. Člen oddělení filosofie jazyka, Filosofický ústav AV ČR, Praha.

Publikace v OBD

 • Pokorný M.: Illusion, Distance, and Appropriation. In The Aesthetic Illusion in Literature and the Arts. London, Bloomsbury Academic, 2017, s. • p. 153-161. ISBN 978-1-350-03258-3.
 • Svatoňová K., Krtilová K., Petříčková D., Petříček M., Petříček J., Pokorný M., Thein K., Krůček V., Vojvodík J.: Mizení : Fenomény, mediální praktiky a techniky na prahu zjevného. Praha, Karolinum, 2017. 299 s. • p. ISBN 978-80-246-3660-3.
 • Pokorný M.: Obraz, oscilace, odstup. In Svatoňová K., Krtilová K.: Mizení: Fenomény, mediální praktiky a techniky na prahu zjevného. Praha, Karolinum, 2017, s. • p. 61-70. ISBN 978-80-246-3660-3.
 • Pokorný M.: Doslov. In Smrt: esej o konečnosti. Praha, Karolinum, 2017, s. • p. 184-188. ISBN 978-80-246-3664-1.
 • Pokorný M.: Doslov k českému vydání. In Rozkoš mezi pohlavími. Praha, Karolinum, 2017, s. • p. 331-340. ISBN 978-80-246-3471-5.
 • Pokorný M.: Dasein a jeho možnosti. Reflexe, 2017, č. • no. Neuveden, s. • p. 161-164. ISSN 0862-6901.
 • Pokorný M.: Ursprung des deutschen Trauerspiels. Praha, Malvern, 2016. 270 s. • p. ISBN 978-80-7530-058-4.
 • Pokorný M.: Nad Původem německé truchlohry. Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2016, č. • no. 27, s. • p. 10-17. ISSN 0862-6928.
 • Pokorný M.: Čtení o Dantovi Alighierim. Prostory, postavy a slova. Praha, Institut pro studium literatury, 2016. 196 s. • p. ISBN 978-80-87899-56-4.
 • Pokorný M.: Deixis a situace u Karla Bühlera. Reflexe, 2016, č. • no. 2016, s. • p. 97-111. ISSN 0862-6901.
 • Pokorný M.: Doslov. In Úzkost z ovlivnění. Praha, Argo, 2015, s. • p. 213-226. ISBN 978-80-257-1728-8.
 • Pokorný M.: Předehry svobody, aneb Schlegel 2014. Slovo a smysl / Word & Sense, 2014, č. • no. 11, s. • p. 143-154. ISSN 1214-7915.
 • Pokorný M.: Švejk - otázka techniky. Souvislosti: Revue pro křesťanství a kulturu, 2014, č. • no. 25, s. • p. 1-17. ISSN 0862-6928.
 • Pokorný M.: Doslov k českému vydání. In Co se chce říct mluvením. Praha, Karolinum, 2014, s. • p. 151-158. ISBN 978-80-246-2570-6.
 • Pokorný M.: Afektivita a technika. Svět literatury, 2014, č. • no. 24, s. • p. 93-96. ISSN 0862-8440.
 • Pokorný M.: Řeč: příspěvek k situační fenomenologii. Praha, Jitro, 2013. 320 s. • p. ISBN 978-80-86985-12-1.
 • Pokorný M.: Characters as Someonewhos. In Pokorný M., Koťátko P., Currie G.: Mimesis: Metaphysics, Cognition, Pragmatics. London, College Publications, 2012, s. • p. 132-177. ISBN 978-1-84890-056-1.
 • Koťátko P., Currie G., Pokorný M.: Mimesis: Metaphysics, Cognition, Pragmatics. London, College Publications, 2012. 495 s. • p. ISBN 978-1-84890-056-1.
 • Pokorný M.: Sentience, Awareness, Consciousness. Organon F, 2012, č. • no. 19, s. • p. 51-63. ISSN 1335-0668.
 • Pokorný M., Murphy R.: Theorizing the Avant-Garde: Modernism, Expressionism, and the Problem of. Postmodernity. Brno, Host, 2011. 296 s. • p. ISBN 978-80-7294-269-5.
 • Pokorný M.: Flexe, umělost a fikce. Svět literatury, 2011, č. • no. 21, s. • p. 71-86. ISSN 0862-8440.
 • Pokorný M.: Směry Hérodotových Hledání. In Pokorný M., Hrbata Z., Král O.: Verš a próza. Praha, Malvern, 2010, s. • p. 35-51. ISBN 978-80-86702-63-6.
 • Pokorný M.: Roger Bacon, O znacích. Praha, OIKOYMENH, 2010. 326 s. • p. ISBN 978-80-7298-315-5.
Kompletní bibliografie

Závěrečné práce

 

Rozvrh

Předměty

Úvod > Ústav > Lidé > Akademičtí pracovníci > Martin Pokorný