Václav Vaněk

PhDr. Václav Vaněk, CSc.

Adresa

Ústav české literatury a komparatistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 414A

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření
 • literární historie (česká literatura 19. a 20. století), dále např. ediční práce, středoevropské literatury, metodologie literárních dějin.
Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace
 • 1989–1994: postgraduální studium (ÚČSL AV ČR)
 • 1987: rigorózní zkouška
 • 1981–1986: magisterské studium (český jazyk a literatura–historie, FF UK Praha)
Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti
 • 1994: CSc. (za práci Trojí hledání Egona Hostovského)
Praxe od ukončení VŠ studia 
 • 1993–dosud: odborný asistent ÚČLK FF UK
 • 1988–1993: interní aspirant, od roku 1992 vědecký pracovník oddělení literární historie ÚČSL AV ČR
 • 1987–1988: archivář (okresní archiv Jindřichův Hradec)
Granty, výzkumné záměry
 • 2012­–2016: PRVOUK P09 Literatura a umění v mezikulturních souvislostech: člen rady, koordinátor podprogramu Metodologie ediční práce.
 • 2009–2012: grant LC06053: Centrum pro výzkum avantgardy: člen řešitelského týmu.
 • 2009: interní grant FF UK 224125/2009 Antologie české romantické prózy: hlavní řešitel.
 • 2008–2009: stipendium MK 8197/2008/OUK Edice básnických sbírek A. Sovy.
 • 2008: interní grant FF UK 550/2008 Antologie české romantické poezie: hlavní řešitel.
 • 2006–2011: výzkumný záměr MSM0021620824 Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie (FF UK): člen týmu.
 • 2005–2008: rozvojový program MŠMT Literatura jako výchova k rozumění: hlavní řešitel.
Členství v organizacích a jiné odborné aktivity         
 • 2006–2009: redaktor přílohy časopisu Host (Host do školy).
 • 2004–2012 a 2015–dosud: člen vědecké Rady Památníku národního písemnictví v Praze.
 • 2004–dosud: člen redakční rady časopisu Slovo a smysl/Word and Sense.
 • 2003–dosud: člen vědecké rady České knižnice (od roku 2009 také vedoucí redaktor pro literaturu 19. století).

Publikace v OBD

 • Pilný O., Španihelová M., Heczková L., Markus R., Klimeš I., Hesová P., Vaněk V., Robbins D., Hrdlička J., Veselá P., Hanáková P., Fischerová S., Starý J., Procházka M.: Vektory kulturního vývoje: identity, utopie, hrdinové. Praha, FF UK, 2016. 273 s. • p. ISBN 978-80-7308-681-7.
 • Vaněk V.: Jaroslav Vrchlický: Epické básně. Brno, Host, 2016. 592 s. • p. ISBN 978-80-88183-02-0.
 • Vaněk V.: Jaroslav Vrchlický: Epické básně. Brno, Host, 2016, s. • p. 505-531. ISBN 978-80-88183-02-0.
 • Vaněk V.: Ten, který není. Slovo a smysl / Word & Sense, 2016, č. • no. 13, s. • p. 179-182. ISSN 1214-7915.
 • Málek P., Holý J., Nichtburgerová H., Činátl K., Vaněk V., Merhaut L., Vojtěch D., Holeček L., Just V., Szczepanik P., Vojvodík J., Wiendl J., Špirit M., Česálková L.: Kultura a totalita IV. Každodennost. Praha, FF UK, 2016. 433 s. • p. ISBN 978-80-7308-701-2.
 • Hubáček J., Hubáček T., Vaněk V.: "Vedle sebe šli jsme dálnou poutí..." Vzpomínky ze života dvou bratří. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 272 s. • p. ISBN 978-80-7308-697-8.
 • Vaňková I., Saicová Římalová L., Pacovská J., Švarcová Z., Rejzek J., Lišková M., Christou A., Bednářová H., Náhlíková A., Filippová E., Hudáková A., Vaněk V., Malá L., Goszczyńska J.: Lidský život a každodennost v jazyce/literatuře. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 271 s. • p. ISBN 978-80-7308-703-6.
 • Hesová P., Vaněk V.: Utopie lásky, průmyslu a poznání. Ideály české společnosti uprostřed 19. století. In Wiendl J., Bílek P.: Vektory kulturního vývoje: Identity, utopie, hrdinové. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 89-102. ISBN 978-80-7308-681-7.
 • Fischerová S., Starý J., Procházka M., Nováková S., Beran Z., Zbytovský Š., Vaněk V., Hrdlička J., Ondráš F., Jirsa T., Janeček P., Hanáková P.: Hrdina - antihrdina - superhrdina - nehrdina v kulturním prostoru minulosti a současnosti. Praha, FF UK, 2016. 229 s. • p. ISBN 978-80-7308-675-6.
 • Vaněk V.: Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740. Dějiny a současnost, 2016, č. • no. 13, s. • p. 50-50. ISSN 0418-5129.
 • Vaněk V.: Cztery możliwości prozy wojennej. In Joanna G.: Wojna - retoryka walki. Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015, s. • p. 47-66. ISBN 978-83-64111-18-1.
 • Hrdlička J., Vaněk V., Hesová P., Robbins D., Procházka M., Veselá P., Hanáková P., Činátl K.: Utopie/Dystopie: Podoby - proměny - hranice. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 89 s. • p. ISBN 978-80-7308-579-7.
 • Havelka M., Vojvodík J., Málek P., Vojtěch D., Vaněk V., Merhaut L., Heczková L., Svatoňová K., Mareš P., Topor M., Wiendl J., Holeček L., Just V., Nová K.: Kultura a totalita III Revoluce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 515 s. • p. ISBN 978-80-7308-637-4.
 • Vojtěch D., Vojvodík J., Hanáková P., Heczková L., Svatoňová K., Španihelová M., Málek P., Klimeš I., Vaněk V., Hylmar R., Dobeš J., Topor M., Merhaut L., Špirit M.: Kultura a totalita 2, Válka. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 496 s. • p. ISBN 978-80-7308-550-6.
 • Vaněk V.: Antonín Sova: Básně. Brno, Host, 2014. 616 s. • p. ISBN 978-80-7491-157-6.
 • Vaněk V.: "Cikáni" a česká vesnice. Dějiny a současnost, 2014, č. • no. 36, s. • p. 47-47. ISSN 0418-5129.
 • Vaněk V.: Literatura se vyučuje už jenom ze setrvačnosti. Host, 2014, č. • no. 30, s. • p. 29-31. ISSN 1211-9938.
 • Vaněk V.: Jan Neruda: Arabesky. Povídky malostranské. Brno, Host - vydavatelství s r. o., 2013, s. • p. 475-508. ISBN 978-80-7294-607-5.
 • Vaněk V.: Jan Neruda: Arabesky. Povídky malostranské. Brno, Host - vydavatelství s r. o., 2013. 512 s. • p. ISBN 978-80-7294-607-5.
 • Hesová P., Vaněk V.: Karel Sabina: Osudná kniha – Tři prózy z doby reformace. Praha, Nakladatelství Karolinum, 2013. 384 s. • p. ISBN 978-80-7308-487-5.
 • Vaněk V.: Historická beletrie jako repetitorium národních dějin. In Hesová P.: Karel Sabina: Osudná kniha. Tři prózy z doby reformace. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013, s. • p. 335-344. ISBN 978-80-7308-487-5.
 • Havelková T., Ljubková M., Pšenička M., Heczková L., Špirit M., Holeček L., Málek P., Vojtěch D., Holý J., Vaněk V., Hanáková P., Bílek P., Mareš P., Dobeš J.: Kultura a totalita. Národ. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. 475 s. • p. ISBN 978-80-7308-488-2.
 • Vaněk V.: „My celý svět jsme bili v tvář…“ Koncepce národa v Nerudových Obrazech života. In Kultura a totalita - Národ. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013, s. • p. 259-282. ISBN 978-80-7308-488-2.
 • Vaněk V.: Nerudovi Mrzáci. In Wiendl J.: Tělo, smysly, emoce v literatuře; Tělo, smysly, emoce v jazyce. Praha, FF UK, 2012, s. • p. 22-31. ISBN 978-80-7308-443-1.
 • Vaněk V.: Kolárova Libuše v Americe. In Staré a nové světy. Příbram, Pistorius a Olšanská, 2011, s. • p. 237-241. ISBN 978-80-87053-67-6.
 • Vaněk V., Hesová P., Říha J.: Staré a nové světy. Příbram, Pistorius a Olšanská, 2011. 288 s. • p. ISBN 978-80-87053-67-6.
 • Dobiáš D., Vaněk V.: Rukopisy královédvorský a zelenohorský. Brno, Host, 2011. 324 s. • p. ISBN 978-80-7294-415-6.
 • Vaněk V.: Kdo jsme? Odkud přicházíme? Kam jdeme? In Staré a nové světy. Příbram, Pistorius a Olšanská, 2011, s. • p. 7-10. ISBN 978-80-87053-67-6.
 • Vaněk V.: Levitace : Sny v českém obrození. Slovo a smysl / Word & Sense, 2010, č. • no. 7, s. • p. 40-52. ISSN 1214-7915.
 • Vaněk V.: Mrtví tanečníci. Praha, Pistorius a Olšanská, 2010. 232 s. • p. ISBN 978-80-87053-45-4.
 • Vaněk V.: Mrtví tanečníci. Praha, Pistorius a Olšanská, 2010, s. • p. 4-16. ISBN 978-80-87053-45-4.

Závěrečné práce

 

Předměty

Úvod > Ústav > Lidé > Akademičtí pracovníci > Václav Vaněk