Doktorandi

 Doktorandi ÚČLK v akademickém roce 2021/2022

 

Jméno doktoranda Ročník Název disertační práce Jméno školitele
Dějiny české literatury a teorie literatury
Bečanová, Nikola 3. Kritická osobnost Růženy Vackové Heczková, Libuše
Eder, Kryštof 3. Střední proud v současné české literatuře Bílek, Petr
Hubáček, Jiří 5. Obraz Indie v české literatuře a publicistice 19. století Vaněk, Václav
Kittlová, Markéta 8. Tvorba Jiřího Weila z hlediska jeho celoživotní provázanosti s Ruskem a ruskou sovětskou kulturou Heczková, Libuše
Klíma, Matěj 5. Ladislav Klíma Vojtěch, Daniel
Malá, Lucie 7. Současná česká literární kritika Vojtěch, Daniel
Nichtburgerová, Hana 5. Vícejazyčnost autobiografické literatury s tematikou holokaustu Holý, Jiří
Přibil, Marek 2. Máchovy fragmentární a hypotetické autografy řazené k jeho literárním zápisníkům (textologické hledisko) Vojtěch, Daniel
Sladovníková, Šárka 4. Česká próza s tematikou holokaustu a její filmové a televizní adaptace Holý, Jiří
Součková Linhartová, Ladislava 7. „Francouzské“ romány Milana Kundery Vojvodík, Josef
Šnellerová, Tereza 8. Jazyk oficiální literární kritiky v totalitní společnosti 1969–1989 Špirit, Michael
Vinš, Ondřej 3. Černý humor a jeho manifestace v české literatuře Merhaut, Luboš
Vojtíšek, Ondřej 5. Didaktická interpretace a interpretační úlohy Králíková, Andrea
Vrabcová, Eva 5. Mezopotamie. Verze a varianty Weinerovy sbírky Málek, Petr
Zajíčková, Kateřina 2. „Proklál jsi oštěpem tělo mé bílé.“ Homosexualita jako klíč ke čtení a interpretaci literárních textů na půdě středních škol Heczková, Libuše
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)
Ambrožová, Alžběta 2. Šílenství a zvláštní duševní stavy a procesy v literatuře dvacátého a jednadvacátého století Vojvodík, Josef
Blažeková, Martina 5. Česká a slovenská poezie po roce 2000 Hrdlička, Josef
Blažková, Hana 4. Politické čtení v českém a polském kontextu od poloviny 80. let do současnosti Šebek, Josef
Dostál, Mojmír 4. Fenomén vidění se zavřenýma očima a problém visuální kontroly nad verbálním projevem či mluveným slovem v literatuře devatenáctého a počátku dvacátého století. Vojvodík, Josef
Ďuricová, Tatiana 8. ​Využití pohádkových postav v současné tvorbě​ Bílek, Petr
Härtelová, Eliška Dana 4. Didaktika poezie Hrdlička, Josef
Hřídelová, Nina Justina 3. Povinnost literatury. Trauma, svědectví a etický rozměr reprezentace paměti Češka, Jakub
Janišová, Míla 6. Autobiografičnost a autenticita v dílech frankofonních autorů se zkušeností exilu a migrace Heczková, Libuše
Knotová, Tereza 3. Avantgardní zdroje undergroundové poezie Hrdlička, Josef
Koblížková Wittlichová, Julie 3. Ironie v konkrétní poezii Hrdlička, Josef
Kolář, Jan 8. Melancholie, anachronismus a normalizace Bílek, Petr
Laitlová, Lucie 2. Česká a francouzská experimentální poezie – role autora Hrdlička, Josef
Macl, Ondřej 3. České moře Hrdlička, Josef
Macháčková, Klára 5. „Texty měst“ a jejich vnitřní dynamika Bílek, Petr
Matuszkiewicz, Iwona 8. Aspekty krajiny v české a polské duchovně orientované literatuře 20 století. Hrdlička, Josef
Musil, Jan 2. Truchlení: topika thanatografie Činátlová, Blanka
Navrátilová, Eva 4. Towards the Sound of Literature. Examining the Inherent Voice of Literary Works Bílek, Petr
Pělucha, Radek 5. Vyprávěcí postupy a kompozice klasického čínského románu: první kapitola jako narativní klíč Bílek, Petr
Raušerová, Andrea 4. Křesťanská spiritualita u českých a francouzských autorů přelomu 19. a 20. století: Julius Zeyer, Bohuslav Reynek, Léon Bloy a Pierre Jean Jouve Vojvodík, Josef
Sechovcová, Monika 2. Podoby francouzského a českého fototextu Hrdlička, Josef
Schubertová, Anna 3. Reálno realismu. Postava a vypravěč v realistickém románu Vojvodík, Josef
Simota, Martin 3. Reprezentace Západu v textech československé populární hudby šedesátých let Bílek, Petr
Smějsíková, Magdaléna 4. Doslov jako paratext a jeho vztah ke komentovanému dílu v letech 1948–1989 Bílek, Petr
Vaněk, Jakub 3. Lyrika a divadlo Hrdlička, Josef
Voborská, Kateřina 4. Representation of Jewishness in Modernist Literature Holý, Jiří
Germanoslavistika
Annecchiarico, Matteo 2. Genetická analýza Zábranových deníků Kalivodová, Eva
Bagozzi, Valentina 4. Интертекст между „Женским Декамероном“ Юлии Николаевны Вознесенской и „Декамероном“ Джованни Боккаччо Kosáková, Hana
Belia, Marta 3. Poetika všedního dne v české poezii druhé poloviny 20. století Wiendl, Jan
Calvani, Emilio 3. The Post-migrant writers: reinterpreting migration literature in Scandinavia Březinová, Helena
Canestrella, Sabrina 3. Häresie als Emanzipationsstrategie in der deutschen und russischen Literatur der Gegenwart Vojvodík, Josef
Ferrandi, Paola 2. About responsibility and guilt in Vasilij Grossman’s literary work Kubíček, Tomáš
Gajic, Jelena 3. Education of Muslim Girls in Socialism and Postsocialist Transformation Zora, Hesová
Charvát, Jan 3. Komparativní studie komiksových sérií Nick Knatterton, Alan Ford a Kapitan Kloss Heczková, Libuše
Chrástová, Hana 1. Národnostní konflikt v (pseudo)historických románech Smyčka, Václav
Kozlov, Ilia 2. Стилистические паттерны репрезентации политической реальности в медиадискурсе (на примере освещения Крымского кризиса 2014 в Deutsche Welle, BBC News и Russia Today) Příhoda, Marek
Mecco, Martina 2. The activity of Roman Jakobson in Czechoslovakia. His connections with the avant-gardes and publications in the interwar years Heczková, Libuše
Mini, Riccardo 3. Жанр маленькой поэмы в произведении Елены Шварц Kosáková, Hana
Morozuk, Uladzimir 1. Языковая репрезентация национальной идентичности в чешском политическом дискурсе Rycheva, Ekaterina
Paludi, Manuel 2. Elements of alterity in Sasha Sokolov’s Mezhdu sobakoi i volkom. In the context of experimental prose of the late 20th Century Volkova, Natalja
Porcaro, Ciro 3. Metonimia e Stereotipi. Prospettive teoriche e analisi del discorso della migrazione in lingua tedesca Šemelík, Martin
Shoshin, Sergei 4. Сравнительное изучение табуированной (нецензурной) лексики на русском и других европейских языках (немецкий, литовский, чешский и другие). Heczková, Libuše
Sidó, Veronika 1. Czechoslovak-Georgian relations in the period of the Democratic Republic of Georgia (1918-1921) – the personality of Jaroslav Svatoš, the first Czechoslovak consul in Georgia Košťálová, Petra

 

Stav k 29. 11. 2022

Úvod > Ústav > Lidé > Doktorandi