Doktorandi

 Doktorandi ÚČLK v akademickém roce 2023/2024

 

Jméno doktoranda Ročník Název disertační práce Jméno školitele
Dějiny české literatury a teorie literatury
Bečanová, Nikola 4. Kritická osobnost Růženy Vackové Heczková, Libuše
Eder, Kryštof 4. Střední proud v současné české literatuře Bílek, Petr
Hubáček, Jiří 6. Obraz Indie v české literatuře a publicistice 19. století Vaněk, Václav (konzultant: Strnad, Jaroslav)
Kittlová, Markéta 8. Tvorba Jiřího Weila z hlediska jeho celoživotní provázanosti s Ruskem a ruskou sovětskou kulturou Heczková, Libuše
Malá, Lucie 8. Současná česká literární kritika Vojtěch, Daniel
Maršíková, Lucie 5. Koncept severu a formování české kritiky na konci 19. a na počátku 20. století Merhaut, Luboš
Nichtburgerová, Hana 5. Vícejazyčnost autobiografické literatury s tematikou holokaustu Holý, Jiří
Palacká, Ina 7. Programový návrat k socialistickému realismu jako aspekt oficiální poetiky období normalizace Bílek, Petr
Přibil, Marek 3. Máchovy fragmentární a hypotetické autografy řazené k jeho literárním zápisníkům (textologické hledisko) Vojtěch, Daniel
Segi Lukavská, Jana 6. Vztah literatury pro děti a mládež a literatury pro dospělé Andrea Králíková
Sladovníková, Šárka 5. Česká próza s tematikou holokaustu a její filmové a televizní adaptace Holý, Jiří
Součková Linhartová, Ladislava 8. „Francouzské“ romány Milana Kundery Vojvodík, Josef
Vinš, Ondřej 4. Černý humor a jeho manifestace v české literatuře Merhaut, Luboš
Vrabcová, Eva 6. Mezopotamie. Verze a varianty Weinerovy sbírky Málek, Petr
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)
Ambrožová, Alžběta 3. Šílenství a zvláštní duševní stavy a procesy v literatuře dvacátého a jednadvacátého století Vojvodík, Josef
Blažeková, Martina 6. Česká a slovenská poezie po roce 2000 Hrdlička, Josef
Blažková, Hana 5. Politické čtení v českém a polském kontextu od poloviny 80. let do současnosti Šebek, Josef
Drahoňovská, Kamila 3. Migrující postavy Pokorný, Martin
Ďuricová, Tatiana 8. ​Využití pohádkových postav v současné tvorbě​ Bílek, Petr
Härtelová, Eliška Dana 4. Didaktika poezie Hrdlička, Josef
Hřídelová, Nina Justina 4. Povinnost literatury. Trauma, svědectví a etický rozměr reprezentace paměti Češka, Jakub
Janišová, Míla 7. Autobiografičnost a autenticita v dílech frankofonních autorů se zkušeností exilu a migrace Heczková, Libuše (konzultant: Ondráš, František)
Knotová, Tereza 4. Avantgardní zdroje undergroundové poezie Hrdlička, Josef
Koblížková Wittlichová, Julie 4. Ironie v konkrétní poezii Hrdlička, Josef
Kolář, Jan 1. Obcházení času: Paměť, nostalgie a normalizační literatura Vojvodík, Josef
Laitlová, Lucie 3. Česká a francouzská experimentální poezie – role autora Hrdlička, Josef
Macl, Ondřej 4. České moře Hrdlička, Josef
Macháčková, Klára 6. „Texty měst“ a jejich vnitřní dynamika Bílek, Petr
Musil, Jan 3. Truchlení: topika thanatografie Činátlová, Blanka
Navrátilová, Eva 5. Hearing Text; Reading Voices. Perception of Speeches of Literary Characters Bílek, Petr
Pělucha, Radek 6. Vyprávěcí postupy a kompozice klasického čínského románu: první kapitola jako narativní klíč Bílek, Petr
Prouzová, Mariana 3. Obraz (a text) jako médium paměti Vojvodík, Josef
Pyanzina, Vera 4. Dějinnost v autorském mýtu Činátlová, Blanka
Raušerová, Andrea 5. Křesťanská spiritualita u českých a francouzských autorů přelomu 19. a 20. století: Julius Zeyer, Bohuslav Reynek, Léon Bloy a Pierre Jean Jouve Vojvodík, Josef (konzultant: Pokorný, Martin)
Sechovcová, Monika 3. Podoby francouzského a českého fototextu Hrdlička, Josef
Schubertová, Anna 4. Reálno realismu. Postava a vypravěč v realistickém románu Šebek, Josef
Simota, Martin 4. Reprezentace Západu v textech československé populární hudby šedesátých let Bílek, Petr
Smějsíková, Magdaléna 5. Doslov jako paratext a jeho vztah ke komentovanému dílu v letech 1948–1989 Bílek, Petr
Tassanyi, Pavlína 4. Umělá inteligence ve sci-fi Heczková, Libuše
Typlt, Jaromír 4. Écrits bruts – surové psaní Vojvodík, Josef
Vaněk, Jakub 4. Lyrika a divadlo Hrdlička, Josef
Voborská, Kateřina 4. Representation of Jewishness in Modernist Literature Holý, Jiří
Germanoslavistika
Annecchiarico, Matteo 3. Genetická analýza Zábranových deníků Kalivodová, Eva (konzultant: Catalano, Alessandro)
Bagozzi, Valentina 5. Интертекст между „Женским Декамероном“ Юлии Николаевны Вознесенской и „Декамероном“ Джованни Боккаччо Kosáková, Hana
Belia, Marta 4. Poetika všedního dne v české poezii druhé poloviny 20. století Wiendl, Jan (konzultant: Cosentino, Annalisa)
Buti, Serena 2. Self-translations as sites of transnational literary creation in Polish and Ukrainian Modernism (Ivan Franko, Stanisław Przybyszewski, Tadeusz Rittner) Goszczynska, Joanna (konzultant: Chlaňová, Tereza)
Calvani, Emilio 4. The Post-migrant writers: reinterpreting migration literature in Scandinavia Březinová, Helena (konzultant: Bruno, Berni)
Canestrella, Sabrina 4. Häresie als Emanzipationsstrategie in der deutschen und russischen Literatur der Gegenwart Vojvodík, Josef (konzultant: Reitani, Luigi)
Cavazzoni, Anna 3. The Ukraine of Gogol‘ and Słowacki: Self-Creative Processes Chlaňová, Tereza
De Leonardis, Fabio  1. Imagining Russia in the Romantic Age: Nationalism and The Early Russian Historical Novel Vojvodík, Josef
Ferrandi, Paola 3. About responsibility and guilt in Vasilij Grossman’s literary work Kubíček, Tomáš
Gajic, Jelena 4. Education of Muslim Girls in Socialism and Postsocialist Transformation Zora, Hesová (konzultant: Morabito, Roberto)
Chrástová, Hana 2. Národnostní konflikt v (pseudo)historických románech Smyčka, Václav
Kanashko, Nataliia 1. Familiarization and dvoeverie in Andrei Platonov’s creative practice Nykl, Hanuš
Kishkina, Aleksandra 3. Фольклор на службе советской пропаганды в эпоху сталинского тоталитаризма Nykl, Hanuš
Kozlov, Ilia 3. Стилистические паттерны репрезентации политической реальности в медиадискурсе (на примере освещения Крымского кризиса 2014 в Deutsche Welle, BBC News и Russia Today) Příhoda, Marek (konzultant: Niero, Alessandro)
Mandrile, Rukya 2. Эмоциональные прототипы в литературе сталинской эпохи. Исследование в областях литературы и истории эмоции Nykl, Hanuš
Mecco, Martina 3. The activity of Roman Jakobson in Czechoslovakia. His connections with the avant-gardes and publications in the interwar years Heczková, Libuše (konzultant: Cosentino, Annalisa)
Mini, Riccardo 4. Жанр маленькой поэмы в произведении Елены Шварц Kosáková, Hana
Morozuk, Uladzimir 2. Языковая репрезентация национальной идентичности в чешском политическом дискурсе Rycheva, Ekaterina
Mychka, Kateryna 1. Процес націєтворення незалежної України в літературній творчості Сергія Жадана Heczková, Libuše (konzultanti: Mokryk, Radomyr; Pachlovska, Oxana)
Nováková, Natálie 1. Otázky edičního zpracování nepublikovaných textů z pozůstalosti Nikolaje Terleckého Kosáková, Hana (konzultant: Glanc, Tomáš)
Paludi, Manuel 3. Elements of alterity in Sasha Sokolov’s Mezhdu sobakoi i volkom. In the context of experimental prose of the late 20th Century Volkova, Natalja (konzultant: Niero, Alessandro)
Pontiroli, Alberto 2. Towards the critical edition of SS. Cyril and Methodius‘ Synaxarion Lives Mikulka, Tomáš
Porcaro, Ciro 4. Metonimia e Stereotipi. Prospettive teoriche e analisi del discorso della migrazione in lingua tedesca Šemelík, Martin (konzultant: Di Meola, Claudio)
Shoshin, Sergei 5. Сравнительное изучение табуированной (нецензурной) лексики на русском и других европейских языках (немецкий, литовский, чешский и другие). Heczková, Libuše
Sidó, Veronika 2. Czechoslovak-Georgian relations in the period of the Democratic Republic of Georgia (1918-1921) – the personality of Jaroslav Svatoš, the first Czechoslovak consul in Georgia Košťálová, Petra
Šikola, Josef 2. Komiksové adaptace literárních děl: Kafka, Hašek, Čapek Bílek, Petr (konzultant: Cosentino, Annalisa)
Rahimova, Kamala  3. Язык русских молокан в Азербайджане: влияние истории и религии Giger, Markus
Veronesi, Luca 2. Plants as invariants in the works of Andrej Platonov: from poetry to prose Glanc, Tomáš (konzultant: Niero, Alessandro)
Větvička, Ivan 1. Obraz bohyně v kavkazském pantheonu Košťálová, Petra

 

Stav k 15. 12. 2023

Úvod > Ústav > Lidé > Doktorandi