Doktorandi

 Doktorandi ÚČLK v akademickém roce 2020/2021

 

Jméno doktoranda Ročník Název disertační práce Jméno školitele
Dějiny české literatury a teorie literatury
Bečanová, Nikola 1. Kritická osobnost Růženy Vackové Heczková, Libuše
Eder, Kryštof 1. Střední proud v současné české literatuře Bílek, Petr
Hubáček, Jiří 3. Obraz Indie v české literatuře a publicistice 19. století Vaněk, Václav
Kittlová, Markéta (Kozáková) 6. Tvorba Jiřího Weila z hlediska jeho celoživotní provázanosti s Ruskem a ruskou sovětskou kulturou Heczková, Libuše
Klíma, Matěj 3. Ladislav Klíma Vojtěch, Daniel
Malá, Lucie 5. Současná česká literární kritika Vojtěch, Daniel
Nichtburgerová, Hana 4. Vícejazyčnost autobiografické literatury s tematikou holokaustu Holý, Jiří
Pospíšil, Jan 8. České drama v době moderny Vojtěch, Daniel
Segi Lukavská, Jana 5. Vztah literatury pro děti a mládež a literatury pro dospělé Králíková, Andrea
Sirovátka, Štěpán 8. Pravda potřebuje tělo. Rozbité zrcadlo moderny v díle Jiřího Karáska ze Lvovic Vojvodík, Josef
Słowik, Olga 6. (Ne)možnosti anorektického vyprávění Heczková, Libuše
Součková Linhartová, Ladislava 5. „Francouzské“ romány Milana Kundery Vojvodík, Josef
Šnellerová, Tereza 7. Jazyk oficiální literární kritiky v totalitní společnosti 1969–1989 Špirit, Michael
Vinš, Ondřej 1. Černý humor a jeho manifestace v české literatuře Merhaut, Luboš
Vojtíšek, Ondřej 3. Didaktická interpretace a interpretační úlohy Králíková, Andrea
Vrabcová, Eva 3. Mezopotamie. Verze a varianty Weinerovy sbírky Málek, Petr
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)
Blažeková, Martina 3. Česká a slovenská poezie po roce 2000 Hrdlička, Josef
Blažková, Hana 2. Politické čtení v českém a polském kontextu od poloviny 80. let do současnosti Šebek, Josef
Dostál, Mojmír 2. Fenomén vidění se zavřenýma očima a problém visuální kontroly nad verbálním projevem či mluveným slovem v literatuře devatenáctého a počátku dvacátého století. Vojvodík, Josef
Ďuricová, Tatiana 7. ​Využití pohádkových postav v současné tvorbě​ Bílek, Petr
Hadravová, Eva 2. Slyšet text; číst hlasy. Percepce promluv literárních postav. Češka, Jakub
Hankiewicz, Jakub 4. Podoby předmětů v moderní lyrice Hrdlička, Josef
Härtelová, Eliška Dana (Mikeschová) 2. Didaktika poezie Hrdlička, Josef
Hřídelová, Nina Justina (Likina) 1. Povinnost literatury. Trauma, svědectví a etický rozměr reprezentace paměti Češka, Jakub
Janišová, Míla (Limpouchová) 4. Autobiografičnost a autenticita v dílech frankofonních autorů se zkušeností exilu a migrace Heczková, Libuše
Koblížková Wittlichová, Julie 3. Ironie v konkrétní poezii Hrdlička, Josef
Kolář, Jan 7. Melancholie, anachronismus a normalizace Bílek, Petr
Koliášová, Jana 2. Podoby temporality ve faktuálním psaní Málek, Petr
Macl, Ondřej 1. České moře Hrdlička, Josef
Macháčková, Klára 4. „Texty měst“ a jejich vnitřní dynamika Bílek, Petr
Martinovská, Anna 1. Reálno realismu. Postava a vypravěč v realistickém románu Vojvodík, Josef
Matuszkiewicz, Iwona (Mesjasz) 7. Aspekty krajiny v české a polské duchovně orientované literatuře 20 století. Hrdlička, Josef
Pělucha, Radek 3. Vyprávěcí postupy a kompozice klasického čínského románu: první kapitola jako narativní klíč Bílek, Petr
Prouzová, Mariana, (Hošnová) 2. Obraz (a text) jako médium paměti Vojvodík, Josef
Pyanzina, Vera 4. Dějinnost v autorském mýtu Činátlová, Blanka
Řídký, Josef 8. Styl a historie: Vliv literarity jazyka na podobu historické temporality Bílek, Petr
Simota, Martin 1. Reprezentace Západu v textech československé populární hudby šedesátých let Bílek, Petr
Smějsíková, Magdaléna 2. Doslov jako paratext a jeho vztah ke komentovanému dílu v letech 1948–1989 Bílek, Petr
Snelling, Alena (Zelenková) 4. Narativní genealogie Činátlová, Blanka
Svárovská, Nicol 5. Dílo Maxe Picarda a jeho literárně-filosofická recepce Vojvodík, Josef
Švec, Michal 5. The topos of the underworld in Finnish literature from the oral beginnings to the early 20th century, as compared to classical literature Čermák, Jan
Typlt, Jaromír 4. Écrits bruts – surové psaní Vojvodík, Josef
Vaněk, Jakub 1. Lyrika a divadlo Hrdlička, Josef
Voborská, Kateřina (Melecká) 2. Representation of Jewishness in Modernist Literature Holý, Jiří
Germanoslavistika
Bagozzi, Valentina 2. Интертекст между „Женским Декамероном“ Юлии Николаевны Вознесенской и „Декамероном“ Джованни Боккаччо Kosáková, Hana
Gajic, Jelena 1. Vzdělávání Muslimských Dívek v Socialismu a Postsocialistické Transformaci Hesová, Zora – Simic, Ivan
Giordano, Maria Diletta 2. Berlin und Prag im Gespräch: Die Großstadtromantik von E. T. A. Hoffmann und Jan Neruda Zbytovský, Štěpán
Hoehne, Thomas 2. Wege der Romantik. Von Jena nach Moskau Weinberg, Manfred
Charvát, Jan 1. Komparativní studie komiksových sérií Nick Knatterton, Alan Ford a Kapitan Kloss Heczková, Libuše
Nagornyak, Ivan 1. Европейская интеграция Украины и других стран «общего соседства» в политическом дискурсе России и Европейского Союза Tumis, Stanislav
Pulimanti, Alessandro 2. Provenzalische Tradition und Matière de Bretagne in der deutschsprachigen Literatur Zbytovský, Štěpán
Shoshin, Sergei 2. Сравнительное изучение табуированной (нецензурной) лексики на русском и других европейских языках (немецкий, литовский, чешский и другие). Heczková, Libuše

 

Stav k 23. 11. 2020

Úvod > Ústav > Lidé > Doktorandi