Doktorandi

 Doktorandi ÚČLK v akademickém roce 2018/2019

 

Dějiny české literatury a teorie literatury

Jméno studenta Téma disertační práce
Školitel Ročník
Jakub Felcman „Morální kritika“ v české filmové publicistice 60. až 90. let. doc. Petr Málek / doc. Michael Špirit 8.
Ondřej Hanus Dějiny českého sonetu (1798-2012) doc. Jan Wiendl 7.
Petra Hesová Josef Václav Frič a jeho osobní knihovna dr. Luboš Merhaut 8.
Hana Hříbková Dílo Jiřího Weila po roce 1939 prof. Jiří Holý 7.
Jiří Hubáček Obraz Indie v české literatuře a publicistice 19. století dr. Václav Vaněk / dr. Jaroslav Strnad 1.
Markéta Kittlová (Kozáková) Tvorba Jiřího Weila z hlediska jeho celoživotní provázanosti s Ruskem a ruskou sovětskou kulturou doc. Libuše Heczková 4.
Matěj Klíma Ladislav Klíma doc. Daniel Vojtěch 1.
Lucie Koryntová Mimesis Holanova básnického jazyka. prof. Josef Vojvodík 7.
Lucie Malá Současná česká literární kritika doc. Daniel Vojtěch 3.
Hana Nichtburgerová Vícejazyčnost autobiografické literatury s tematikou holokaustu prof. Jiří Holý 2.
Jan Pospíšil České drama v době moderny doc. Daniel Vojtěch / prof. Robert Peysent 7.
Martin Pšenička Poetika básnického díla Zbyňka Hejdy doc. Jan Wiendl 7.
Gaia Seminara Varianta v poetice Bohumila Hrabala doc. Michael Špirit 3.
Štěpán Sirovátka „Pravda potřebuje tělo“ – Zárodky postmoderního myšlení v díle Jiřího Karáska ze Lvovic prof. Josef Vojvodík 7.
Šárka Sladovníková (Vlasáková) Česká próza s tematikou holokaustu a její filmové a televizní adaptace prof. Jiří Holý 3.
Olga Słowik (Ne)možnosti anorektického vyprávění doc. Libuše Heczková 4.
Ladislava Součková Linhartová „Francouzské“ romány Milana Kundery prof. Josef Vojvodík 3.
Hana Šimková (Enderlová) Poetika Vladimíra Holana ve sbírkách z 30. let. Od neosymbolismu k tvůrčí občanské angažovanosti doc. Jan Wiendl 8.
Tereza Šnellerová Jazyk oficiální literární kritiky v totalitní společnosti 1969–1989 doc. Michael Špirit 5.
Ondřej Vojtíšek Didaktická interpretace a interpretační úlohy dr. Andrea Králíková 7.
Eva Vrabcová Mezopotamie. Verze a varianty Weinerovy sbírky doc. Petr Málek 1.

Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)

Jméno studenta Téma disertační práce
Školitel Ročník
Tatiana Ďuricová ​Využití pohádkových postav v současné tvorbě​ prof. Petr Bílek 5.
Jakub Hankiewicz Podoby předmětů v moderní lyrice prof. Petr Bílek 2.
Johana Heřmánková (Borovanská) Svobodná vůle a její vztah k lásce a fantazii v Dantově Božské komedii dr. Martin Pokorný 2.
Miluše Janišová (Limpouchová) Autobiografičnost a autenticita v dílech frankofonních autorů se zkušeností exilu a migrace doc. Libuše Heczková / doc. František Ondráš 3.
Jiří Jelínek Konstruované jazyky v literatuře dr. Josef Hrdlička 5.
Tereza Knotová Avantgardní zdroje undergroundové poezie prof. Petr Bílek 1
Jan Kolář Melancholie, anachronismus a normalizace prof. Petr Bílek 5.
Olga Kovaříková Gesamtkunstwerk Modrý jezdec aneb Obrození (totálního) uměleckého díla z ducha hudby prof. Josef Vojvodík 5.
Šárka Ledinská Svět vlastní a cizí v českých pohádkách Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové v porovnání s německými pohádkami bratří Grimmů a Ludwiga Bechsteina prof. Zdeněk Hrbata 7.
Klára Macháčková „Texty měst“ a jejich vnitřní dynamika prof. Petr Bílek 2.
Iwona Matuszkiewicz (Mesjasz) Aspekty krajiny v české a polské duchovně orientované literatuře 20 století. dr. Josef Hrdlička 5.
Světlana Ondroušková Affect and Discourse; or Toward Visual Media Effect of Literary Texts (1910s–1930s) doc. Petr Málek 6.
Olga Pavlova Teorie petrifikovaných světů na příkladě antiutopické literatury prof. Tomáš Kubíček 8.
Radek Pělucha Vyprávěcí postupy a kompozice klasického čínského románu: první kapitola jako narativní klíč prof. Petr Bílek 1.
Ondřej Pomahač Šachy v teorii, literatuře a umění dr. Martin Pokorný 8.
Vera Pyanzina Dějinnost v autorském mýtu dr. Blanka Činátlová 3.
Andrea Raušerová Křesťanská spiritualita u českých a francouzských autorů přelomu 19. a 20. století: Julius Zeyer, Bohuslav Reynek, Léon Bloy a Pierre Jean Jouve prof. Josef Vojvodík / dr. Martin Pokorný 2.
Josef Řídký Styl a historie: Vliv literarity jazyka na podobu historické temporality prof. Petr Bílek 6.
Alena Snelling (Zelenková) Narativní genealogie dr. Blanka Činátlová 3.
Klára Soukupová Autobiografie v kontextu teorie pozicionality prof. Tomáš Kubíček 7.
Michal Špína Železnice v literární imaginaci prof. Josef Vojvodík 8.
Michal Švec The topos of the underworld in Finnish literature from the oral beginnings to the early 20th century, as compared to classical literature prof. Jan Čermák 3.
Pavlína Tassanyi (Tvrdá) Umělá inteligence ve sci-fi doc. Libuše Heczková 3.
Jaromír Typlt Écrits bruts – surové psaní prof. Josef Vojvodík 2.
Julie Wittlichová Ironie v konkrétní poezii prof. Josef Vojvodík 1.

 

Úvod > Ústav > Lidé > Doktorandi