Doktorandi

 Doktorandi ÚČLK v akademickém roce 2021/2022

 

Jméno doktoranda Ročník Název disertační práce Jméno školitele
Dějiny české literatury a teorie literatury
Bečanová, Nikola 2. Kritická osobnost Růženy Vackové Heczková, Libuše
Eder, Kryštof 2. Střední proud v současné české literatuře Bílek, Petr
Hubáček, Jiří 4. Obraz Indie v české literatuře a publicistice 19. století Vaněk, Václav
Kittlová, Markéta 7. Tvorba Jiřího Weila z hlediska jeho celoživotní provázanosti s Ruskem a ruskou sovětskou kulturou Heczková, Libuše
Klíma, Matěj 4. Ladislav Klíma Vojtěch, Daniel
Malá, Lucie 6. Současná česká literární kritika Vojtěch, Daniel
Nichtburgerová, Hana 4. Vícejazyčnost autobiografické literatury s tematikou holokaustu Holý, Jiří
Přibil, Marek 1. Máchovy fragmentární a hypotetické autografy řazené k jeho literárním zápisníkům (textologické hledisko) Vojtěch, Daniel
Segi Lukavská, Jana 6. Vztah literatury pro děti a mládež a literatury pro dospělé Králíková, Andrea
Słowik, Olga 7. (Ne)možnosti anorektického vyprávění Heczková, Libuše
Součková Linhartová, Ladislava 6. „Francouzské“ romány Milana Kundery Vojvodík, Josef
Šnellerová, Tereza 8. Jazyk oficiální literární kritiky v totalitní společnosti 1969–1989 Špirit, Michael
Vinš, Ondřej 2. Černý humor a jeho manifestace v české literatuře Merhaut, Luboš
Vojtíšek, Ondřej 4. Didaktická interpretace a interpretační úlohy Králíková, Andrea
Vrabcová, Eva 4. Mezopotamie. Verze a varianty Weinerovy sbírky Málek, Petr
Zajíčková, Kateřina 1. „Proklál jsi oštěpem tělo mé bílé.“ Homosexualita jako klíč ke čtení a interpretaci literárních textů na půdě středních škol Heczková, Libuše
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)
Ambrožová, Alžběta 1. Šílenství a zvláštní duševní stavy a procesy v literatuře dvacátého a jednadvacátého století Vojvodík, Josef
Blažeková, Martina 4. Česká a slovenská poezie po roce 2000 Hrdlička, Josef
Blažková, Hana 3. Politické čtení v českém a polském kontextu od poloviny 80. let do současnosti Šebek, Josef
Dostál, Mojmír 3. Fenomén vidění se zavřenýma očima a problém visuální kontroly nad verbálním projevem či mluveným slovem v literatuře devatenáctého a počátku dvacátého století. Vojvodík, Josef
Ďuricová, Tatiana 8. ​Využití pohádkových postav v současné tvorbě​ Bílek, Petr
Hankiewicz, Jakub 4. Podoby předmětů v moderní lyrice Hrdlička, Josef
Härtelová, Eliška Dana 3. Didaktika poezie Hrdlička, Josef
Hřídelová, Nina Justina 2. Povinnost literatury. Trauma, svědectví a etický rozměr reprezentace paměti Češka, Jakub
Janišová, Míla 5. Autobiografičnost a autenticita v dílech frankofonních autorů se zkušeností exilu a migrace Heczková, Libuše
Knotová, Tereza 2. Avantgardní zdroje undergroundové poezie Hrdlička, Josef
Kolář, Jan 8. Melancholie, anachronismus a normalizace Bílek, Petr
Koliášová, Jana 3. Podoby temporality ve faktuálním psaní Málek, Petr
Laitlová, Lucie 1. Česká a francouzská experimentální poezie – role autora Hrdlička, Josef
Macl, Ondřej 2. České moře Hrdlička, Josef
Macháčková, Klára 4. „Texty měst“ a jejich vnitřní dynamika Bílek, Petr
Matuszkiewicz, Iwona 8. Aspekty krajiny v české a polské duchovně orientované literatuře 20 století. Hrdlička, Josef
Musil, Jan 1. Truchlení: topika thanatografie Činátlová, Blanka
Navrátilová, Eva 3. Towards the Sound of Literature. Examining the Inherent Voice of Literary Works Bílek, Petr
Pělucha, Radek 4. Vyprávěcí postupy a kompozice klasického čínského románu: první kapitola jako narativní klíč Bílek, Petr
Prouzová, Mariana 3. Obraz (a text) jako médium paměti Vojvodík, Josef
Raušerová, Andrea 3. Křesťanská spiritualita u českých a francouzských autorů přelomu 19. A 20. Století: Julius Zeyer, Bohuslav Reynek, Léon Bloy a Pierre Jean Jouve Vojvodík, Josef
Řídký, Josef 8. Styl a historie: Vliv literarity jazyka na podobu historické temporality Bílek, Petr
Schubertová, Anna 2. Reálno realismu. Postava a vypravěč v realistickém románu Vojvodík, Josef
Simota, Martin 2. Reprezentace Západu v textech československé populární hudby šedesátých let Bílek, Petr
Smějsíková, Magdaléna 3. Doslov jako paratext a jeho vztah ke komentovanému dílu v letech 1948–1989 Bílek, Petr
Svárovská, Nicol 6. Člověk bez paměti: Dílo Maxe Picarda v aktuálních myšlenkových a literárních kontextech Vojvodík, Josef
Typlt, Jaromír 4. Écrits bruts – surové psaní Vojvodík, Josef
Vaněk, Jakub 2. Lyrika a divadlo Hrdlička, Josef
Voborská, Kateřina 3. Representation of Jewishness in Modernist Literature Holý, Jiří
Germanoslavistika
Bagozzi, Valentina 3. Интертекст между „Женским Декамероном“ Юлии Николаевны Вознесенской и „Декамероном“ Джованни Боккаччо Kosáková, Hana
Gajic, Jelena 2. Vzdělávání Muslimských Dívek v Socialismu a Postsocialistické Transformaci Hesová, Zora – Simic, Ivan
Giordano, Maria Diletta 3. Berlin und Prag im Gespräch: Die Großstadtromantik von E. T. A. Hoffmann und Jan Neruda Zbytovský, Štěpán
Hoehne, Thomas 3. Wege der Romantik. Von Jena nach Moskau Weinberg, Manfred
Charvát, Jan 2. Komparativní studie komiksových sérií Nick Knatterton, Alan Ford a Kapitan Kloss Heczková, Libuše
Nagornyak, Ivan 2. Европейская интеграция Украины и других стран «общего соседства» в политическом дискурсе России и Европейского Союза Tumis, Stanislav
Pulimanti, Alessandro 3. Provenzalische Tradition und Matière de Bretagne in der deutschsprachigen Literatur Zbytovský, Štěpán
Shoshin, Sergei 3. Сравнительное изучение табуированной (нецензурной) лексики на русском и других европейских языках (немецкий, литовский, чешский и другие). Heczková, Libuše

Stav ke 4. 1. 2022

Úvod > Ústav > Lidé > Doktorandi