Externisté

Externí spolupracovníci a doktorandi podílející se na výuce
(zimní semestr 2023/2024)

 

Mgr. František Brož broz.frant@seznam.cz
Mgr. Klára Čermochová, Ph.D.
klara.cermochova@seznam.cz
Mgr. Kryštof Eder eder@nln.cz
PhDr. Petra Hesová, Ph.D. hesova@ucl.cas.cz
PhDr. Tereza Jelínková mluv@centrum.cz
Mgr. et MgA. Ondřej Macl ondramacl@seznam.cz
PhDr. Martin Machovec m.machovec@seznam.cz
doc. PhDr. Petr Málek, CSc. petrmalek@yahoo.com
Mgr. Martin Simota martinsimota@seznam.cz
doc. Mgr. Marek Vajchr marek.vajchr@famu.cz
PhDr. Marcela (Menachem) Zoufalá, Ph.D. marcela.zoufala@ff.cuni.cz

 

Úvod > Ústav > Lidé > Externisté