Externisté

Externí spolupracovníci a doktorandi podílející se na výuce
(zimní semestr 2022/2023)

 

Mgr. František Brož broz.frant@seznam.cz
PhDr. Petra Hesová, Ph.D. hesova@ucl.cas.cz
PhDr. Tereza Jelínková mluv@centrum.cz
Ilja Kozlov ilia.kozlov@ff.cuni.cz
PhDr. Martin Machovec m.machovec@seznam.cz
doc. PhDr. Petr Málek, CSc. petrmalek@yahoo.com
PhDr. Marcela Menachem Zoufalá, Ph.D. marcela.zoufala@ff.cuni.cz
Mgr. Jan Musil
Mgr. et MgA. Eva Navrátilová eva.navratilova21@post.cz
Mgr. Jana Segi Lukavská jana.lukavska@ff.cuni.cz
Mgr. Jakub Vaněk vaneks.jakub@gmail.com
Úvod > Ústav > Lidé > Externisté