Externisté

Externí spolupracovníci a doktorandi podílející se na výuce
(letní semestr 2022/2023)

 

Mgr. František Brož broz.frant@seznam.cz
Jan Čulík, Dr. culik@blisty.cz
Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D. havelka@flu.cas.cz
PhDr. Petra Hesová, Ph.D. hesova@ucl.cas.cz
doc. PhDr. Petr Málek, CSc. petrmalek@yahoo.com
Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D. merhautova@mua.cas.cz
Mge. et Mgr. Čeněk Pýcha, Ph.D. cenek.pycha@ff.cuni.cz
Mgr. Josef Řídký, Ph.D. ridky.josef@gmail.com
Mgr. Magdaléna Smějsíková msmejsikova@seznam.cz
Mgr. Michal Topor, Ph.D. michal.topor@ipsl.cz
PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. urbanek@flu.cas.cz
Mgr. Ondřej Vinš ondrej.vins@ff.cuni.cz

Externí spolupracovníci a doktorandi podílející se na výuce
(zimní semestr 2022/2023)

 

Mgr. František Brož broz.frant@seznam.cz
PhDr. Petra Hesová, Ph.D. hesova@ucl.cas.cz
PhDr. Tereza Jelínková mluv@centrum.cz
Ilja Kozlov ilia.kozlov@ff.cuni.cz
PhDr. Martin Machovec m.machovec@seznam.cz
doc. PhDr. Petr Málek, CSc. petrmalek@yahoo.com
PhDr. Marcela Menachem Zoufalá, Ph.D. marcela.zoufala@ff.cuni.cz
Mgr. Jan Musil me@janmusil.net
Mgr. et MgA. Eva Navrátilová eva.navratilova21@post.cz
Mgr. Jana Segi Lukavská jana.lukavska@ff.cuni.cz
Mgr. Jakub Vaněk vaneks.jakub@gmail.com
Úvod > Ústav > Lidé > Externisté