Externisté

Externí spolupracovníci a doktorandi podílející se na výuce
(letní semestr 2023/2024)

 

Mgr. Klára Čermochová, Ph.D.
klara.cermochova@seznam.cz
Mgr. Ilja Kozlov ilia.kozlov@ff.cuni.cz
MgA. Bc. Anna Luňáková
lunakovaanna@gmail.com
Mgr. et MgA. Ondřej Macl ondramacl@seznam.cz
doc. PhDr. Petr Málek, CSc. petrmalek@yahoo.com
Mgr. Martin Simota martinsimota@seznam.cz
Mgr. et Mgr. Kateřina Smyčková, Ph.D. katerina.smyckova@seznam.cz
Mgr. Jakub Vaněk vaneks.jakub@gmail.com
Úvod > Ústav > Lidé > Externisté