Josef Šebek

Mgr. Josef Šebek, Ph.D.

 

Ústav české literatury a komparatistiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
místnost č. 412

E-mail: josef.sebek@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny: najdete zde

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS

 

Odborné zaměření

 • literární teorie; sociálně kontextové přístupy k literatuře; moderní a postmoderní literatura a kultura

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2016 Ph.D. – Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, dějiny české literatury a teorie literatury
 • 2010–2011 – School of Slavonic and East European Studies, University College London (dvousemestrální pobyt)
 • 2008 Mgr. – FF UK, český jazyk a literatura – estetika

Praxe od ukončení VŠ studia

 • Od 2017 – Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, vědecký pracovník
 • Od 2016 – Ústav pro českou literaturu AV ČR, grant GA ČR Literární komunikace ve světle „média“, člen týmu
 • Od 2008 – redaktor časopisu Estetika: The Central European Journal of Aesthetics
 • Od 2005 – externí nakladatelský redaktor, překladatel odborné literatury

Granty a výzkumné záměry

 • 2016–2018 – GA ČR 16-11101S Literární komunikace ve světle „média“, člen týmu (ÚČL AV ČR)
 • 2011–2012 – GA UK 432011 Texty v oběhu: reprezentace, ideologie, cirkulace. Sborník studií, hlavní řešitel (FF UK)
 • 2007–2009 – GA ČR 408/07/0909 Estetická dimenze vizualizace kultury, člen týmu (FF UK)

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • Člen Společnosti pro estetiku a Společnosti F. X. Šaldy

BIBLIOGRAFIE

Úvod > Ústav > Lidé > Vědečtí pracovníci > Josef Šebek