Vladimír Svatoň

prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.

Adresa

Ústav české literatury a komparatistiky
Hybernská 3
Místnost č. 18

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření
 • Ruská literatura, zejména problém ruské identity a „romantická tradice“ v klasické ruské literatuře (Puškin, Dostojevskij, Remizov, Cvetajevová)
 • V literární teorii zejména intervence tzv. ruského formalismu do moderního ruského myšlení: objev předpokladové půdy pro identifikaci literárněvědných pojmů (práce o Ejchenbaumovi, Vygotském, Tyňanovovi)
 • Smysl komparativního studia literatur
Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace
 • 1969: doktorské studium ruská literatura, Československo-sovětský institut ČSAV, CSc.
 • 1955: magisterské studium ruština – čeština, FF UK, Mgr.
Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti
 • 2002, Ruská a srovnávací literatura, Univerzita Karlova v Praze, prof.
 • 1995, Ruská a srovnávací literatura, Univerzita Karlova v Praze, doc.
Praxe od ukončení VŠ studia
 • 1993-dosud: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta: odborný asistent, docent, profesor
 • 1970-1992: Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV: vědecký pracovník, samostatný vědecký pracovník
 • 1965-1970: Ústav jazyků a literatur ČSAV: odborný asistent, vědecký pracovník
 • 1955-1965: Československo-sovětský institut ČSAV: aspirant, odborný asistent
 • Působení v zahraničí
  1999 (1 měsíc): Universidad Nacional Autonóma de Mexico, Mexico, studijní a přednáškový pobyt
  1997 (1 měsíc): Universidad Nacional de San Marcos; Colegio Universitario Andino, Centro Bartolomé las Casas, Lima (Perú), Cuzco (Perú), studijní a přednáškový pobyt
  1992 (1 měsíc): Universität München, SRN, studijní a přednáškový pobyt
Granty, výzkumné záměry, aktuální vědecké projekty
 • grant GAČR 14–01821S Pokus o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století (2014 –2016)
 • PRVOUK č. P13: Racionalita ve vědách o člověku, podprogram Kultury jako metafory světa (2012–2016)
Členství v organizacích a jiné odborné aktivity
 • Pražský lingvistický kroužek
 • Estetická společnost
 • Masarykova demokratická akademie

Publikace v OBD

 • Voldřichová - Beránková E., Grauová Š., Svatoň V., Sánchez Fernández J., Kalivodová E., Jamek V., Flemrová A., Housková A., Marigó G., Humpál M., Melmoux-Montaubin M., Ébert-Zeminová C., Sirovátka Š., Blinková Pelánová E.: Dusk and Dawn. Literature between Two Centuries. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017. 509 s. • p. ISBN 978-80-7308-704-3.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Binarová M., Melmoux Montaubin M., Flemrová A., Pelán J., Sánchez Fernández J., Sirovátka Š., Tvrdík M., Humpál M., Kalivodová E., Grauová Š., Poláková D.: Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. 766 s. • p. ISBN 978-80-7308-674-9.
 • Svatoň V.: Dvojí inspirace ruské identity na počátku 20. století. Svět literatury, 2016, č. • no. XXVI, s. • p. 115-124. ISSN 0862-8440.
 • Svatoň V.: Dvojí koncepce ruské identity na počátku 20. století. Svět literatury, 2016, č. • no. XXVI, s. • p. 115-124. ISSN 0862-8440.
 • Svatoň V.: Kontury ruského symbolismu. Svět literatury, 2015, č. • no. XXV, s. • p. 37-46. ISSN 0862-8440.
 • Svatoň V.: Problém slovanské identity. Národní mýty a jejich proměna ve 20. století. In Kostincová J.: Dialog Kultur VIII. Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, 2015, s. • p. 315-320. ISBN 978-80-7435-621-6.
 • Příhoda M., Kosáková H., Giger M., Květina J., Svatoň V.: Slované mezi tradicí a modernitou. Praha, Pavel Mervart, 2014. 191 s. • p. ISBN 978-80-7465-106-9.
 • Svatoň V.: Slavistika a "velký příběh" dějin. In Giger M.: Slované mezi tradicí a modernitou. Praha, Filozofická fakulta UK, 2014, s. • p. 9-16. ISBN 978-80-7465-106-9.
 • Svatoň V.: Marina Cvetajevová - vzkazy do Čech. In Babka L.: Marina Cvetajevová Verše Čechám. Praha, Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2014, s. • p. 6-29. ISBN 978-80-7050-631-8.
 • Svatoň V.: Bohemistika z evropského pohledu. Má setkání s dílem Karla Krejčího. In Černý M.: Literatury a žánry v evropské dimenzi. Nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky. Praha, Euroslavica, 2014, s. • p. 15-29. ISBN 978-80-86420-47-9.
 • Svatoň V.: Ruská identita a proměny její reprezentace. In Papoušek V., Skalický D.: Jazyky reprezentace. Praha, Akropolis, 2014, s. • p. 244-252. ISBN 978-80-7470-073-6.
 • Svatoň V.: Otázka pro Vladimíra Svatoně. Slovo a smysl / Word & Sense, 2014, č. • no. 11, s. • p. 323-327. ISSN 1214-7915.
 • Svatoň V.: Komparatistika a její "velký příběh". Poznámky a náměty pro srovnávací studium literatury. Slovo a smysl / Word & Sense, 2014, č. • no. 11, s. • p. 45-59. ISSN 1214-7915.
 • Svatoň V.: Původ tragédie z rozporů lidské existence : Poznámky o stopách Aristotelovy Poetiky v novověké tragédii a novověkém románu. In Dohnal J.: Revitalizace hodnot: umění a literatura. Brno, Tribun EU, 2013, s. • p. 415-444. ISBN 978-80-263-0379-4.
 • Svatoň V.: Historický příběh a historická fikce : Glosa k Doleželově kritice postmoderního historismu. Slovo a smysl / Word & Sense, 2013, č. • no. 9, s. • p. 79-85. ISSN 1214-7915.
 • Svatoň V.: Nad osudy a výzvami slavistiky. In Kedron K.: Slovanský svět: známý či neznámý? Červený Kostelec; Praha, Pavel Mervart; FF UK, 2013, s. • p. 9-16. ISBN 978-80-7465-063-5.
 • Svatoň V.: Tři variace faustovského mýtu v literatuře 20. století. In Říha I.: Otevřený rány : Vybrané studie o díle Jáchyma Topola. Praha, Torst, 2013, s. • p. 169-181. ISBN 978-80-7215-451-7.
 • Svatoň V.: Žánry - výzva a trauma poetiky. In Veřmířovský A.: Poetický Cikháj v Brně 2010. Sborník textů o poetice. Brno, Tribun EU, 2012, s. • p. 29-40. ISBN 978-80-263-0337-4.
 • Svatoň V.: Slované tváří v tvář modernitě a postmoderně. Slavia, 2012, č. • no. 81, s. • p. 342-349. ISSN 0037-6736.
 • Svatoň V.: Historický román a historická fikce. Poznámka k Doleželové kritice postmoderního historismu. Slovo a smysl / Word & Sense, 2012, č. • no. 9, s. • p. 79-85. ISSN 1214-7915.
 • Svatoň V.: Zrození tragédie v ruském symbolismu. World Literature Studies, 2012, č. • no. 4, s. • p. 25-42. ISSN 1337-9690.
 • Svatoň V.: Mezi ikonou a indexem - mezi mimézí a performancí. In Bílek P.: Jazyky reprezentace. Praha, Akropolis, 2012, s. • p. 31-44. ISBN 978-80-87481-67-7.
 • Macurová A., Svatoň V.: V.V. Vinogradov Stylistika - Teorie poetické řeči – Poetika (Stilistika – Těorija poetičeskoj reči – Poetika, 1963). In Macura V., Jedličková A.: Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno, Host, 2012, s. • p. 748-753. ISBN 978-80-7294-848-2.
 • Svatoň V.: Literární život a literární fakt. Pokus o myslitelské dílo Borise Ejchenbauma. In Kosáková H.: Jak je udělán Gogolův Plášť a jiné studie. Praha, Triáda, 2012, s. • p. 299-313. ISBN 978-80-7474-062-6.
 • Svatoň V.: Vědomí krize a hledání základů. Podněty moderní literární vědy v Rusku. In Housková A.: Konec a počátek. Literatura na přelomu dvou staletí. Praha, FF UK, 2012, s. • p. 121-137. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Macurová A., Svatoň V.: B.M. Ejchenbaum Napříč literaturou (Skvoz litěraturu, 1924). In Macura V., Jedličková A.: Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno, Host, 2012, s. • p. 193-201. ISBN 978-80-7294-848-2.
 • Housková A., Svatoň V., Voldřichová - Beránková E., Sánchez Fernández J., Binarová M., Flemrová A., Blinková Pelánová E., Humpál M., Nykl H., Lomová O., Křížová M., Poláková D., Obstová Z., Staněk J.: Konec a počátek : Literatura na přelomu dvou staletí. Praga, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. 212 s. • p. ISBN 978-80-7308-437-0.
 • Svatoň V.: Ponjattja ta konteksty komparatyvnoho myslenja. In Zachid-Schid: osnovni tendenciji rozvytku sučasnoho porivnjaľnoho literaturoznavstva. Antologija. Donetsk, Landon-XXI, 2012, s. • p. 83-102. ISBN 978-966-2569-90-2.
 • Svatoň V.: Tragédie jako žánr evropské kultury. In Petříček M.: Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie. Praha, Herrmann a synové, 2011, s. • p. 227-244. ISBN 978-80-87054-28-4.
 • Svatoň V.: Na hranicích !referenční zem+". In M. Půža J.: Dialog kultur VI. Hradec Králové, Katedra slavistiky Univerzity Hradec Králové, 2011, s. • p. 1-10. ISBN 978-80-7399-199-9.
 • Svatoň V.: Právo a spravedlnost mezi Východem a Západem. In Lucie Peisertová V.: Zločin a trest v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 2011, s. • p. 359-366. ISBN 978-80-200-1900-4.
 • Svatoň V.: Lyrika a literárnost. In M. Režná E.: O interpretácii umeleckého textu. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s. • p. 62-73. ISBN 978-80-8094-876-4.
 • Svatoň V.: Věk permanentní komunikace: co čeká umění? In P. Mitter Z.: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře, sv. 2. Ústí nad Labem, UJEP Ústí nad Labem, 2011, s. • p. 178-187. ISBN 978-80-7414-362-5.
 • Svatoň V.: Slované a slavistika. Slavia, 2011, č. • no. 80, s. • p. 93-98. ISSN 0037-6736.
 • Svatoň V.: Index a symbol ve dvojí teorii znaku. Svět literatury, 2011, č. • no. 21, s. • p. 59-68. ISSN 0862-8440.
 • Svatoň V.: Na cestě k moderní slavistice. Slavia, 2010, č. • no. 79, s. • p. 225-235. ISSN 0037-6736.
 • Svatoň V.: Tři varianty faustovského mýtu v literatuře 20. století. World Literature Studies, 2010, č. • no. 2(19), s. • p. 17-26. ISSN 1337-9275.
 • Svatoň V.: O skryté ontologii fikčních světů. Svět literatury, 2010, č. • no. 20, s. • p. 71-78. ISSN 0862-8440.
 • Svatoň V.: Poezie v obklíčení prózy, próza podléhající verši. Puškinova ironie - Nabokovova utopie. In Král O.: Verš a próza. Studie z komparatistiky, sv. VI. Praha, Univerzita Karlova/Filozofická fakulta/oddělení komparatistiky/ÚČLLV, 2010, s. • p. 9-34. ISBN 978-80-86702-63-6.
 • Svatoň V.: Tři variace faustovského mýtu v literatuře 20. století. World Literature Studies, 2010, č. • no. 2(19), s. • p. 17-26. ISSN 1337-9275.
 • Svatoň V.: Slavistika v letech přelomu. Slavia, 2010, č. • no. 79, s. • p. 396-401. ISSN 0037-6736.
 • Svatoň V.: Na cestě k moderní slavistice. Slavia, 2010, č. • no. 79, s. • p. 225-235. ISSN 0037-6736.

Závěrečné práce

 

Předměty

Úvod > Ústav > Lidé > Vědečtí pracovníci > Vladimír Svatoň