Zaměstnanci

Ředitelka
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. libuse.heczkova@ff.cuni.cz
Zástupce ředitelky
doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D. michael.spirit@ff.cuni.cz
Vedoucí oddělení komparatistiky
prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. petr.bilek@ff.cuni.cz
Sekretář a tajemník ústavu
Mgr. Ivan Kafka ivan.kafka@ff.cuni.cz
Předseda oborové rady doktorského studia Dějiny české literatury a teorie literatury
doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D. daniel.vojtech@ff.cuni.cz
Předseda oborové rady doktorského studia Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)
prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A. josef.vojvodik@ff.cuni.cz
Koordinátorka zahraničních výjezdů
Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. marie.skarpova@ff.cuni.cz
Garantka přijímacího řízení
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. libuse.heczkova@ff.cuni.cz
Členové ÚČLK
Profesoři
prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. petr.bilek@ff.cuni.cz
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. jiri.holy@ff.cuni.cz
prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A. josef.vojvodik@ff.cuni.cz
Docenti
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. libuse.heczkova@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. josef.hrdlicka@ff.cuni.cz
doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. lubos.merhaut@ff.cuni.cz
doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D. michael.spirit@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Václav Vaněk, CSc. vaclav.vanek@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D. daniel.vojtech@ff.cuni.cz
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. jan.wiendl@ff.cuni.cz
Odborní asistenti
Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. blanka.cinatlova@ff.cuni.cz
Mgr. Andrea Králíková, Ph.D. andrea.kralikova@ff.cuni.cz
Mgr. Eva Krásová, Ph.D. eva.krasova@ff.cuni.cz
Mgr. Josef Šebek, Ph.D. josef.sebek@ff.cuni.cz
Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. marie.skarpova@ff.cuni.cz
Mgr. Ondřej Vojtíšek, Ph.D. ondrej.vojtisek@ff.cuni.cz
Vědečtí pracovníci
Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D. matous.jaluska@ff.cuni.cz
Mgr. Marcela Menachem Zoufalá, Ph.D. marcela.zoufala@ff.cuni.cz
Mgr. Martin Šorm, Ph.D. martin.sorm.martin@seznam.cz
Pomocné studentské síly v akademickém roce 2023/2024
Bc. Karolína Janečková
Bc. Ondřej Pavlík

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci