Blanka Činátlová

Mgr. et Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.

Korespondenční adresa:
Ústav české literatury a komparatistiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

Sídlo:
Šporkův palác, Hybernská 3, Praha 1, 110 00
místnost č. 18

E-mail: blanka.cinatlova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 523

Konzultační hodiny: najdete zde

Životopis

 

Odborný profil

Blanka Činátlová vystudovala teorii kultury a český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde také absolvovala doktorské studium. Její disertační práce se věnovala tělu a tělesnosti v literatuře a přepracovaná vyšla pod názvem Příběh těla (Pistorius & Olšanská, 2009). Dále vydala soubor studií Odradky. Věc a věcnost v literatuře (Pistorius & Olšanská, 2015). Spolu s Petrem A. Bílkem editovala soubor esejů o normalizační popkultuře Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace (2010). Dlouhodobě se věnuje středoevropské literatuře a hledá průsečíky komparatistiky a kulturněantropologické perspektivy (např. transformace mýtů a mytologií v moderní literatuře a popkultuře, v poslední době především oblast vizuální antropologie). Zabývá se rovněž didaktikou literatury a vede semináře zaměřené na kritické psaní. Od roku 2010 působí jako literární redaktorka časopisu A2, do jehož autorského okruhu se snaží uvádět i studentky a studentky komparatistiky.

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2007: doktorské studium oboru dějiny české literatury a teorie literatury, ÚČLLV, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ph.D
 • 2007: magisterské studium kulturologie, Katedra teorie kultury Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Mgr.
 • 2001: magisterské studium český jazyk a literatura, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Mgr.

Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti

 • 2007: Ph.D. na FF UK za disertační práci Hoc est corpus. Úvod do literární anatomie

Praxe od ukončení VŠ studia 

 • 2014 – dosud: odborná asistentka Ústav české literatury a komparatistiky FF UK v Praze
 • 2012 – dosud: literární redaktorka, kulturní časopis A2
 • 2007 – 2014: vědecký pracovník Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze
 • 2006 – 2007: odborná asistentka Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze
 • 1996 – dosud: učitelka na Gymnázium Jana Keplera (český jazyk, základy společenských věd, kulturní antropologie)

Granty, výzkumné záměry

 • 2019 – dosud: členka odborné komise MK ČR pro podporu vydávání překladů ze světové literatury
 • 2019 – dosud: členka poroty Státní ceny za literaturu MK ČR
 • 2018 – 2020: členka poroty Magnesie Litery
 • 2014 – 2016: členka poroty literární Ceny Jiřího Ortena
 • 2014 – 2015: členka rady Portálu české literatury
 • 2010 – dosud: literární redaktorka v kulturním časopise A2
 • 2009 – dosud: externí spolupracovníce Českého rozhlasu Vltava; příprava pořadu Kritický klub, Slovo o literatuře

 

Publikační činnost

 

Monografie

 • Činátlová B.: Odradky. Věc a věcnost v literatuře. Příbram, Pistorius & Olšanská, 2015. 220 s.; •ISBN 978-80-87855-24-9.
 • Činátlová, B.: Příběh těla. Příbram: Pistorius &  Olšanská, 2009, 224 s.; ISBN 978-80-87053-36-2

Kapitoly v monografiích

 • Činátlová B.: Cimra těla a eskalátor duše: Barokní ozvěny v díle Bohumila Hrabala. In Češka J., Ďurčanský M., Meyer H., James P.: Schizofrenická historiografie: Literatura Bohumila Hrabala v krátkém 20. století. Dolní Břežany, Scriptorium, 2019, s. • p. 185-203. ISBN 978-80-88013-79-2.
 • Činátlová B.: Čtení se zavřenýma očima. Booktuberské rozkoše, rekordy a maratóny. In Bílek P., Šebek J.: Česká populární kultura. Transfery, transponování a další tranzitní procesy. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017, s. • p. 378-395. ISBN 978-80-7308-725-8.
 • Činátlová B.: Kafkovština a švejkovština jest jevem světovým. In Hrabal J.: Švejk ve střední Evropě. Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2016, s. • p. 27-47. ISBN 978-80-87895-87-0.
 • Činátlová, B: Hmatat tam, kde není látek. In Soukup M., Rychlík M., Činátlová B., Heřmanský M., Dudziaková M., Dvořáková M.: Tělo: čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2014. 248 s. • p. s.93-116.  ISBN 978-80-7465-108-3.
 • Činátlová B.: Invaze barbarů do české kultury: Antropologický rozměr domácího umění. In Bílek P., Činátlová B.: Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace. Příbram, Pistorius & Olšanská, 2010, s. • p. 154-165. ISBN 978-80-87053-44-7.
 • Činátlová B.: Dederon a stadion aneb Tělo poučené z krizového vývoje. In Činátlová B., Bílek P.: Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace. Příbram, Pistorius & Olšanská, 2010, s. • p. 124-134. ISBN 978-80-87053-44-7.
 • Činátlová, B.: Agent bez těla In: Bílek, Petr /ed./: James Bond a major Zeman: Ideologizující vzorce vyprávění. Příbram – Praha : Pistorius a Olšanská – Paseka, 2007, s. 11-27; ISBN 978-80-87053-06-5
 • Činátlová, B., Činátl, K.: Zeman – rudý gentleman. In: Bílek, Petr /ed./: James Bond a major Zeman: Ideologizující vzorce vyprávění. Příbram – Praha : Pistorius a Olšanská – Paseka, 2007, s. 40-61; ISBN 978-80-87053-06-5

Knižně vydané práce (edice, bibliografie apod.)

 • Činátlová, B.; Bílek, P.; /eds./:Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2010, s. 123-124, ISBN 978-80-87053-44-7

Studie a články v recenzovaných časopisech, sbornících, edicích

 • Činátlová B.: Hrabal je lišák! Autorská mnohost Bohumila Hrabala v kontemplativním čtení Jakuba Češky. Slovo a smysl / Word & Sense, 2019, č. • no. 16, s. • p. 385-389. ISSN 1214-7915.
 • Činátlová B.: Dotyk, který vede za ticho. Několik poznámek k žánru zátiší. Slovo a smysl / Word & Sense, 2014, č. • no. 11, s. • p. 291-306. ISSN 1214-7915.
 • Činátlová B.: Opotřebovaný svět. Krámy, brak a haraburdí. Slovo a smysl / Word & Sense, 2013, č. • no. 10, s. • p. 205-224. ISSN 1214-7915.
 • Činátlová B.: Volání hlasu v pusté ulici. Bohemica Olomucensia, 2012, č. • no. 4, s. • p. 139-150. ISSN 1803-876X.
 • Činátlová, B.: Spiklenci slasti.  Kuděj, 2009, roč. 10, č. 1-2/2008, s. 43-56 ISSN 1211-8109)
 • Činátlová, B.: Pardálové a démoni prázdnoty. Kuděj. 2007, roč. 9, č. 1-2, s. 48-80; ISSN 1211-8109

Práce v encyklopediích, slovnících

 • Činátlová B.: Nobelova cena pro Jaroslava Seiferta. In Nováková P.: Příběhy věcí: 100 artefaktů za posledních 100 let. Praha, Labyrint, 2017, s. • p. 192-194. ISBN 978-80-87260-90-6.
 • Činátlová B.: Husákovy hodiny. In Nováková P.: Příběhy věcí: 100 artefaktů za posledních 100 let. Praha, Labyrint, 2017, s. • p. 174-176. ISBN 978-80-87260-90-6.
 • Činátlová B.: Kufr – Karel Čapek. In Nováková P.: Příběhy věcí: 100 artefaktů za posledních 100 let. Praha, Labyrint, 2017, s. • p. 24-26. ISBN 978-80-87260-90-6.
 • Činátlová B.: Rukopis – Zámek Franze Kafky. In Nováková P.: Příběhy věcí: 100 artefaktů za posledních 100 let. Praha, Labyrint, 2017, s. • p. 20-22. ISBN 978-80-87260-90-6.
 • Činátlová B.: Stůl Jiřího Koláře. In Nováková P.: Příběhy věcí: 100 artefaktů za posledních 100 let. Praha, Labyrint, 2017, s. • p. 222-224. ISBN 978-80-87260-90-6.
 • Činátlová B.: Kniha v exilu – Josef Škvorecký. In Příběhy věcí: 100 artefaktů za posledních 100 let. Praha, Labyrint, 2017, s. • p. 146-148. ISBN 978-80-87260-90-6.
 • Činátlová, B.: Mediální výchova v předmětu Český jazyk a literatura. In: Rutová, Nina, ed. Média tvořivě. Metodická příručka mediální výchovy. Kladno: AISIS, 2008,s. 134-136; ISBN 978-80-904071-1-4
 • Činátlová, B.: Manipulace a persvaze. In: Rutová, Nina, ed. Média tvořivě. Metodická příručka mediální výchovy. Kladno: AISIS, 2008,s. 143-152; ISBN 978-80-904071-1-4
 • Činátlová, B.: Média a generové stereotypy. In: Rutová, Nina, ed. Média tvořivě. Metodická příručka mediální výchovy. Kladno: AISIS, 2008,s. 152-156; ISBN 978-80-904071-1-4
 • Činátlová, B.: Média a adaptace. In: Rutová, Nina, ed. Média tvořivě. Metodická příručka mediální výchovy. Kladno: AISIS, 2008,s. 160-167; ISBN 978-80-904071-1-4

Studie, články a recenze v ostatních časopisech, sbornících atp.

 • Činátlová, B.: Když stroje mají ornamenty (Kateřina Čupová, Karel Čapek: RUR). A2 24, 2020, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Potřeba duše být vnější (Literární biografie). A2 19, 2020, s. 20-21, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Lišky nemění povahu (Herta Müllerová: Liška lovec). A2 17, 2020, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Nahoře sochy, dole psí patník (Obrazy Boženy Němcové). A2 8, 2020, s. 20-21, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Průlina mezi plátny (Daniela Hodrová: Ta blízkost). A2 6, 2020, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Mrdnuto zármutkem (Péter Esterházy: Deník se sl. Inivkou). A2 4, 2020, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Něžné záhyby sametu. A2 23, 2019, s. 9, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Král lehkosti (Daniel Kehlmann: Tyll). A2 22, 2019, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Svět tě opustí. Ach ouvej! (Ljudmila Petruševská: Čas noc) A2 16, 2019, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Smrt žvaní jen (Bieńczyk: Sanatorim Tworki). A2 15, 2019, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Hráze z papíru a smetí (Claudio Magris: Pro nedostatek důkazů). A2 8, 2019, s. 4, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Zvíře přicházející za šera (Reiner Stach: Kafka). A2 1, 2019, s. 21-22, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Kdo hodně čte, má pevné břicho (Ferenc Barnás: Devátý). A2 20, 2018, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Dokumenty vnitřní emigrace (W.G.Sebald: Byt ve venkovském domě). A2 19, 2018, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Zahálčivé, vážné čtení (Literární kánon: pro a proti). A2 18, 2018, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Jen tak si žít. (Drago Jančar: Dnes v noci jsem ji viděl) A2 16, 2018, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: O čem zpravuje pach. (Arpad Kun: Šťastný sever) A2 13, 2018, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Babička je lišák! (Ondřej Macl). A2 5, 2018, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Neustálé nabírání dechu (Walter Benjamin: Původ německé truchlohry.) A2 3, 2018, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Göring dává přednost kimonu (Oliver Hilmes: Berlín 1936. A2 26, 2017, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Jak se kalí zkušenosti (Christoph Ribbat: V restauraci aneb Příběhy z břicha moderny). A2 16, 2017, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Zvěstovat neviditelné světy (Gergely Péterfy: Vycpaný barbar). A2 14, 2017, s. 4, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: V labyrintech ornamentu (Klaus Modick: Koncert bez básníka). A2 13, 2016, s. 4, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Pouštět větry u večeře (Szczepan Twardoch: Morfium). A2 11, 2017, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Triumf rozloženého já – literární esejistika. A2 6, 2017, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Arkádie v retro kulisách (90.léta v literatuře). A2 2, 2017, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Od plavců k žroutům. (Manguel: Cestovatel, věž a červ). A2 24, 2016, s. 7, ISSN 1803-6635
 • Činátlová, B.: Vlhký, nevyluštitelný šum.(Szilárd Borbély: Nemajetní) A2 20, 2016, s. 4, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Popít na nějakém vhodném místě. (Saša Stanišič: Noc před oslavou). A2 9, 2016, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Čtení se zavřenýma očima. (Booktubeři) A2 7, 2016, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Já, já, já (Witold Gombrowicz: Kronos). A2 4, 2016, s. 4, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Patos, jenž se mění v retro. (K výstavě Budování státu). A2 1, 2016, s. 11, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Nádobí tu umývají opice. (Martin Pollack: Americký císař). A2 22, 2015, s. 4, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Psaní se rozpadne. (Daniela Hodrová: Točité věty). A2 20, 2015, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B: Překročit stíny smutku. (W.G.Sebald: Pocity, závratě). A2 14, 2015, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B: Symbolem uměním je Luna. (Alexandra Berková: O psaní). A2 7, 2015, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B: Naruby otočený ježek. (Földenyi, Starobinski). A2 3, 2015, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B: Velké kufry zbytečné. (Weidermann: Ostende 1936. Léto jednoho přátelství). A2 2, 2015, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B: Oplácet smrti a ztrátám. (Arno Geiger: Starý král ve vyhnanství). A2 22, 2014, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B: Detaily ze života za stěnou. (Mariusz Szczygieł (ed.): 20 let nového Polska v reportážích podle Mariusze Szczygieła). A2 21, 2014, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Obtřepotáni a obtěžkáni sladkostí. Revue Labyrint, 2014, roč. 2013, č. 33-34, s. 80-85, ISSN 1210-6887
 • Činátlová, B.: Když básní dokumenty.(B. Hrabal) A2, 2014, roč. 10, č.11, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Korektura nebeské harmonie. (Péter Esterházy: Opravené vydání) A2, 2014, roč. 10, č.11, ISSN 1803-6635..
 • Činátlová, B.: Mýtus ušlechtilého kokosu. (Christian Kracht: Impérium). A2, 2014, roč. 10, č.10, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Kafkův text končí zde.( David Zane Mairowitz, Jaromír 99 a Franz Kafka: Zámek) A2, 2014, roč. 10, č. 8, ISSN 1803-663.
 • Činátlová, B.: Já jako dítko. Anketa k dětské literatuře. A2, 2014, roč. 10, č.4, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Docela slušná dávka marnivosti. (Sherlock Holmes) A2, 2014, roč. 10, č.3, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Dotyk, který vede za ticho (literární žánr zátiší). A2, 2014, roč. 10, č. 1, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Stahování z kůže (Argonautica). A2, 2013, roč. 10, č. 23, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Co váží jabloňový květ. (Jakuba Katalpa: Němci). A2, 2013, roč.9, č. 13, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Srdeční neurastenie. (Florian Illies: 1913. Léto jednoho století). A2, 2013, roč. 9, č. 12, s. 3, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Sviňská mast mystiky. (Josef Váchal: Cesty Slovenskem). A2, 2013, roč. 9, č. 3, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Takzvané zazdívání. Brak a ideologie. A2, 2013, roč. 9, č.5, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Divá stvoření chladného moře. (Huelle: Povídky severního moře). A2, 2013,roč. 9, č. 16, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Touha ztroskotat. (Judith Schalansky: Atlas odlehlých ostrovů. Padesát ostrovů, které jsem nikdy nenavštívila a nikdy nenavštívím). A2, 2013, roč. 9, č. 4, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Být hadrářem paměti věcí. (Marie Langerová: Hnízda snění. Kniha pasáží). A2, 2012, roč. 8, č. 24, s. 8, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Věřit prstům. Tichý život, haraburdí a intimita. A2, 2012, roč. 8, č. 15, s. 9, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Nesnesitelná tíže srpna. Sebaldův katalog samotářů, vynálezců a ruin. (Saturnovy prstence). A2, 2012, roč. 8, č. 16, s. 39, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Jen tak halabala. (Daniela Hodrová: Vyvolávání). A2, 2012, roč. 8, č. 3, s. 9, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Když píši, nemyslím. Privátní revoluce Witolda Gombrowicze.A2, 2012, roč. 8, č. 5, s.7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Milost pro doktora K.(Michael Kumpfmüller: Nádhera života). A2, 2012, roč. 8, č. 13, s.8, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Skutečnost tenká jako papír. Pražská literární revue. Příloha Literárních novin, 2012, roč. 23, č. 36, s.30-33.
 • Činátlová, B.: Moje kule je ulita z vosku. (Czezslaw Milosz). A2, 2012, roč. 8, č. 17, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Věřit prstům.(K poetice fragmentu). A2, 2012, roč. 8, č. 15, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová B.: Zátiší se sifonovou lahví. Fotogenie ostalgického vzpomínání. Cinepur, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 59-67. ISSN 1213-516X.
 • Činátlová B.: Umazal jsem si bílý ocásek aneb Emblémy Sherlocka Holmese. Cinepur, 2011, č. • no. 74, s. • p. 23-30. ISSN 1213-516X.
 • Činátlová B.: City of Nomads. In Sečkář M.: Central Europe as City. Warszawa, Res Pulica Nowa, Host, 2011, s. • p. 16-21. ISBN 0-000-00000-0.
 • Činátlová B.: O hostinách, erotice zabijaček a obložených chlebíčcích. In Pomahač O., Prokšová H.: Hostina. Film Sokolov 2010. Loket, Občanské sdružení DÉMONICKÝ KONÍK, 2010, s. • p. 11-22. ISBN 978-80-254-8474-6.
 • Činátlová, B.: Zamčená knihovna Franze Kafky. A2, 2011, roč. 7, č. 16; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Všichni jsme námořníci. (Cladio Magris: Poslepu). A2, 2011, roč. 7, č. 14; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Stíny pražského chodce. A2, 2011, roč. 7, č. 5; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Z katalogu ruin. (Jurij Andruchovyč, Andrzej Stasiuk: Moje Evropa). A2, 2011, roč. 7, č. 4; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Svědectví utichajícího hlasu. (Witold Gombrowicz: Kurz filosofie v šesti hodinách a patnácti minutách). A2, 2011, roč. 7, č. 2; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Lačnost a trapnost. Dva aspekty modernistického těla. In: Bílek, Petr; Dimter, Tomáš /eds./: Krajina bez vlastností: Literatura a Střední Evropa. Praha: Gutenberg, 2007, 2010, s. 50-61, ISBN 978-80-86349-30-5.
 • Činátlová, B.: Modlářství začíná uctíváním prázdna. (Magris: Daleko odkud). A2, 2010, roč. 6, č. 22; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: O počasí, řízcích a moralizování. (Trávníček: V kleštích dějin). A2, 2010, roč. 6, č. 17; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Kafka v krabici. A2, 2010, roč. 6, č. 13; ISSN 1803-6635
 • Činátlová, B.: Dederon a stadion. Anthropos. 2009, roč. 6, č. 1/2009, s. 19-24; ISSN 1336-5541.
 • Činátlová, B.: Město nomádů – příběh modernistického města. Rozrazil, 2009, roč. 27/2008, č. 27, s. 52-56; ISSN 1801-4755.
 • Činátlová, B.: Špatný román dobrého autora. Gombrowiczův posedlý výstup brakového čtiva A2, 2009, roč. 5, č. 6, s. 6-6; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Téměř tělesný požitek interpretace. (Vojvodík: Povrch, skrytost, ambivalence). A2,. 2009, roč. 5, č. 9, s. 39-39; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Pro mrtvé jsme nereálné bytosti. (W. G. Sebald: Austerlitz). A2,. 2009, roč. 5, č. 11, s. 8-8; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: O kořenech a koříncích autorského mýtu. Host, příloha Host do školy, 2008, č.1,s.12-16; ISSN 1211-9938.
 • Činátlová, B.: Hudba řeči, která drtí ořechy. Host, příloha Host do školy, 2008, č. 2, s.19-22 ISSN 1211-9938.
 • Činátlová, B.: Klasické vzdělání je balast. Host, příloha Host do školy, 2007, č. 2, s.3-8. ISSN 1211-9938.
 • Činátlová, B.: Lze učit literaturu jinak? Host, příloha Host do školy, 2007, č. 2, s.27-29. ISSN 1211-9938.
 • Činátlová, B.: Co vybrat ze středoevropské literatury. Host, příloha Host do školy, 2007 ISSN 1211-9938.

Doslovy

 • Činátlová B.: Hráze z papíru a ze smetí. In Magris C.: Pro nedostatek důkazů. Praha: Mladá fronta, 2019, s. 348-358.
 • Činátlová B.: Protože jazyk je jak noc. Vlhký, nevyluštitelný šum. In Borbély S.: Nemajetní. Praha: Odeon, 2016, s. 270-281.
 • Činátlová B.: Cinkání lžíce o zuby. In Pavić, M. Chazarský slovník. Praha, Mladá fronta, 2011, s. • p. 230-240. ISBN 978-80-204-2101-2.
 • Činátlová B.: Suchozemští Odysseové knihoven. In Magris C. Dunaj. Praha, Mladá fronta, 2010, s. • p. 439-451. ISBN 978-80-204-2118-0.
 • Činátlová, B.: Hera, Leandr In Pavić, Milorad: Vnitřní strana větru. Praha: Mladá fronta, 2009, 152 s. 65-72; ISBN 978-80-204-1805-0.

Rozhovory

 • • Činátlová, B.: I nic může být loutkou. Rozhovor s Markem Bečkou. A2 24, 2020, s. 6; ISSN 1803-6635
 • Činátlová, B., Kouba, K.: Cílem je symbióza. Rozhovor s Jiřím Flajšmanem. A2 21, 2020, s. 7, ISSN 1803-6635
 • Činátlová, B.: Mezi věcností a literárností. Rozhovor s Alenou Macurovou. A2 8, 2020, s. 20-21, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Čtu, abych se nezbláznil. Rozhovor s Tomášem Kubíčkem. A2 3, 2020, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Jazyk od kultury oddělit nejde. Rozhovor s Alici Flemrovou A2 8, 2019, s. 25-26, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Kafkova topografie Prahy? A2 1, 2019, s. 25-26, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B., Kouba, K.: Vyprávím, jak mi zobák narost. Rozhovor s Josefem Pánkem. A2 8, 2018, s. 25-26; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B: Obnažování řeči. Rozhovor s Petrem Niklem. A2 6, 2016, s. 25-26; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B: Těch textů si opravdu vážím. Rozhovor s Radovanem Charvátem A2 14, 2015, s. 25-26; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B: Memoáry v dopisech. Rozhovor s Dušanem Karpatským. A2 11, 2015, s. 25-26; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B: Surovosti života. Rozhovor s Miroslavem Huptychem. A2 5, 2015, s. 25-26; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Děti se v kavárně cítí dobře. Rozhovor s Ivanou Pecháčkovou. A2, 2014, roč. 10, č.4, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B., Dimter, T.: Hvězdy jsou oči lidí a zvířat. Rozhovor Barborou Šlapetovou a Lukášem Rittsteinem. A2, 2013, roč. 10, č. 14, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.; Kolář, J.: Jste zde, střihnete a jste jinde. Rozhovor s Janem Švankmajerem.A2, 2012, roč. 8, č. 26, s. 25, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Mazlíme se s náhražkami. Rozhovor s Marií Langerovu. A2, 2012, roč. 8, č. 24, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Litera je křehká. Rozhovor s Danielou Hodrovou. A2, 2011, roč. 7, č. 23; ISSN 1803-6635

Rozhlasové pořady

 • Portréty těch druhých. V čem spočívá obliba biografických žánrů? Debatní pořád s literárním teoretikem P. A. Bílkem, překladatem Tomášem Dimterem a filmovým publicistou Janem Kolářem. ČRo 3 – Vltava, 24. 10. 2020
 • Deník se sl. Inivkou Pétera Esterházyho. Debata o posledním románu Pétera Esterházyho s hungaristkou Martou  Pató a  překladatelem Róbertem Svobodou. ČRo 3 – Vltava, 16. 1. 2020.
 • Reiner Stach: Roky Franze Kafky. O biografii Franze Kafky s překladatelem Michaelem Půjčkem a literárním historikem Markem Vajchrem. ČRo 3 – Vltava, 17. 1. 2019.
 • Oliver Hilmes: Berlín 1936. Reflexe: Literatura. S překladatelem Tomášem Dimterem a literární historikem Janem Lukavcem a esejistickém románu. ČRo 3 – Vltava, 22. 2. 2018.
 • Debata o románu maďarského spisovatele Gergely Péterfyho Vycpaný barbar s literárním historikem Janem M.Hellerem a hungaristou Evženem Gálem. ČRo 3 – Vltava, 12. 10. 2017.
 • Polská verze češství. O knize novináře a historika Mariusze Surozse Ach, ty Češky! s Lucií Zakopalovou a Annou Plasovou. ČRo 3 – Vltava, 24.4.2017.
 • Domov je jinde. Tragický groteskní i poetický obraz maďarské vesnice v jediném románu maďarského básníka Szilárda Borbélyho. Debata o próze Nemajetní s Robertem Svobodou a Martou Pató. ČRo 3 – Vltava, 7. 11. 2016.Utečenecká lekce z 19. století. O Pollackově románu Americký s germanistou Tomášem Dimterem a s překladatelkou knihy Terezou Semotanovou. ČRo 3 – Vltava, 22. 8. 2016.
 • Román dlouhé noci. Ve snech obyvatel východoněmecké vesnice ožívají skutečné i fantaskní příběhy z minulosti. O románu německého prozaika bosenského původu Saši Stanišiće Noc před oslavou s Tomášem Dimterem a s Petrem Fischerem. ČRo 3 – Vltava, 4. 4. 2016.
 • Volám za svědka pero. Román bosenského spisovatele Meši Selimoviće Derviš a smrt. S Dušanem Karpatským a Miroslavem Koubu. ČRo 3 – Vltava, 7.9.2015.
 • Berlínská fuga podle Döblina. O románu německého prozaika Alfreda Döblina Berlín, Alexandrovo náměstí, a jeho slavných filmových adaptacích s germanistou Hanušem Karlachem a filmovým kritikem Janem Kolářem. ČRo 3 – Vltava, 2.2.2015.
 • Léto jednoho přátelství. O románu německého spisovatele Volkera Weidermanna „Ostende 1936 – Léto jednoho přátelství“. Debata s Tomášem Dimterem a Petrem Fischerem. ČRo 3 – Vltava, 5.1.2015.
 • Disharmonická nebeská harmonie Pétera Esterházyho. Slovo o literatuře s literárním historikem Martinem C. Putnou a hungaristkou Martou Pató. Září 2014, připravil ČRo 3 – Vltava.
 • Mýtus kokosu. Krachtovo Imperium. O nejdiskutovanějším německy psaném románu roku 2013. Slovo o literatuře s komparatistou Martinem Pokorným a překladatelem Tomášem Dimterem.1. 6. 2014, připravil ČRo 3 – Vltava.
 • Egon Schiele a František Ferdinand si hrají s vláčky. Německý novinář, historik umění a spisovatel Florian Illies originálně rekonstruuje ve své knize 1913 události předválečného roku. (Kritický klub o románu 1914 s literárním teoretikem Josefem Vojvodíkem a překladatelem Tomášem Dimterem). 20. 5. 2013, připravil ČRo 3 – Vltava.
 • Borges souborně. O souborném vydání spisů světoznámého argentinského spisovatele Jorge Luise Borgese v nakladatelství Argo. Kritický klub s hispanistkou Alenou Houskovou a komparatistou Martinem Pokorným. 14. 1. 2013 , připravil ČRo 3 – Vltava.
 • Dalekohled přiložený k zavřenému oku. (Kritický klub o románu italského spisovatele Claudia Magrise Poslepu s romanisty Václavem Jamkem a Jiřím Pelánem) 27. 6. 2011, připravil ČRo 3 – Vltava.
 • Paměť střední Evropy. (Kritický klub o románovém eseji Dunaj od italského spisovatele Claudia Magrise s překladatelkou Kateřinou Vinšovou a historikem Vítem Vlnasem). 6. 9. 2010, připravil ČRo 3 – Vltava.
 • O láskách nabodávaných na vidličku. (Kritický klub o knize srbského prozaika Milorada Paviće Vnitřní strana větru a souvislostech jeho s Miladou Nedvědovou a Miroslavem Koubou)15.3.2010, připravil ČRo 3 – Vltava.

Seznam vedených (obhájených) závěrečných prací

 

Bakalářské práce
Marková, Tereza 2023 Motiv města v prózách Ladislava Fukse
Melichová, Michaela 2023 Téma proměny v poetice Daniely Hodrové
Klabanová, Tereza 2022 Ticho v komiksu
Kuželová, Marie 2022 Od ohnivé vody k tekutému chlebu aneb Alkohol v současné české próze
Háječková, Tereza 2021 Vztah obrazu a textu: Problematika sémantického gesta ve sbírce Černá bedýnka
Kaňka, Tomáš 2020 Knihovnička úderníků: sémiotická analýza, způsoby vyprávění, kontext, kýč
Vykydalová, Anita 2019 Filmová adaptace surrealistického literárního díla (Vítězslav Nezval: Valerie a týden divů)
Musil, Jan 2018 Haškův a Ladův Švejk: Čtení obrazem
Stejskalová, Anita 2017 „Mýtus“ Kundera
Veithová, Karolína 2017 Vývoj a prolínání postav v románech Daniely Hodrové
Vávrová, Radka 2015 Barokní motivy v české moderní poezii (Jirous, Krchovský, Šiktanc)
Vtelenská, Lucie 2015 Poučeni z krizového vývoje. Události roku 1968 v normalizačním filmu 70. let
Havlíková, Anna 2013 Erbenova Kytice literární a filmová
Petrová, Zuzana 2013 Uplatnění gotického románu v české próze první poloviny 20. století: žánrové analogie a variace.
Špádová, Barbora 2013 Trojmezí. Motiv města v románu Daniely Hodrové a Michala Ajvaze.
Dušková, Anna 2012 Děsy a běsy v české literatuře 20. a 30. let 20. století
Zudová, Tereza 2012 Podoby a prostředky „hospodského“ vyprávění (J. Hašek, B. Hrabal)
Kapitolová, Zuzana 2011 Komparace literárního a filmového vyprávění (Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol)
Marušiaková, Adéla 2011 Adaptace literárního díla – analýza konkrétní filmové adaptace. Srovnání literárního a filmového vyprávění. Lvíče, Flirt se slečnou Stříbrnou.
Diplomové práce
Hajdíková, Karolína 2023 Problematika literárního města jako výhradně ženského prostoru
Prouzová, Mariana 2023 Spříznění truchlivostí aneb Kafka v (inter)textuálních záhybech díla Winfrieda Georga Sebalda
Křižková, Aneta 2021 „Soustroví Carpathia“ – Vhled do současného uvažování o prostoru periferie
Bártková, Kateřina 2020 Podoby fantastična ve středoevropské literatuře
Zapletina, Ekaterina 2018 Erotická transgrese jako literární experiment
Jakešová, Markéta 2017 Různé způsoby rozbití hegemonie jazyka v románech Elfriede Jelinekové, Ingeborg Bachmannové a Thomase Bernharda
Macháčková, Klára 2017 Pojetí prostoru v postmoderní próze vzhledem k „vnitřní krajině“ postav
Štelová, Diana 2017 Hranice archetypu a stereotypu v tzv. červené knihovně
Knotová, Tereza 2016 Překročit okrsek světa: k poetice bytí na cestě v románu střední Evropy druhé poloviny 20. století.
Pyanzina, Vera 2016 Autorský mýtus v postmoderním románu
Ševčíková, Michaela 2016 Frankenstein: proměny fantastična a hrůzy ve filmových adaptacích a na divadle
Karpeta, Anastasia 2015 Fragmentární psaní: motivy středoevropského literárního diskurzu v postmoderní ruské literatuře
Macl, Ondřej 2015 Patos křídla a šípu: Variace Eróta v dějinách evropské literatury.
Vrátilová, Barbora 2015 Návrat baroka v hispanoamerickém románu 20. století – Asturias, Carpentier, Roa Bastos
Dvořák, Jan 2014 Návrat do lůna kmene: Tendence v současné kultuře
Krupková, Lucie 2014 Podoby ženského snění v literatuře střední Evropy 20. století
Svárovská, Nicol 2014 Literární recepce díla Maxe Picarda
Petránková, Michaela 2013 Tváří v tvář ztrátě: Figury ztráty v poválečné středoevropské literatuře
Iljašenko, Marie 2011 Krajiny paměti ve středoevropské literatuře – Halič a Bukovina
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Blanka Činátlová