Blanka Činátlová

Mgr. et Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.

Ústav české literatury a komparatistiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Hybernská 3
Místnost č. 18

E-mail: blanka.cinatlova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 523

Konzultační hodiny: najdete zde


Odborný životopis

 

Odborné zaměření

 • středoevropská literatura, literární antropologie, populární kultura

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 2007: doktorské studium oboru dějiny české literatury a teorie literatury, ÚČLLV, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ph.D
 • 2007: magisterské studium kulturologie, Katedra teorie kultury Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Mgr.
 • 2001: magisterské studium český jazyk a literatura, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Mgr.

Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti

 • 2007: Ph.D. na FF UK za disertační práci Hoc est corpus. Úvod do literární anatomie

Praxe od ukončení VŠ studia 

 • 2014 – dosud: odborná asistentka Ústav české literatury a komparatistiky FF UK v Praze
 • 2012 – dosud: literární redaktorka, kulturní časopis A2
 • 2007 – 2014: vědecký pracovník Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze
 • 2006 – 2007: odborná asistentka Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze
 • 1996 – dosud: učitelka na Gymnázium Jana Keplera (český jazyk, základy společenských věd, kulturní antropologie)

Granty, výzkumné záměry

 • 2019 – dosud: členka odborné komise MK ČR pro podporu vydávání překladů ze světové literatury
 • 2019 – dosud: členka poroty Státní ceny za literaturu MK ČR
 • 2018 – 2020: členka poroty Magnesie Litery
 • 2014 – 2016: členka poroty literární Ceny Jiřího Ortena
 • 2014 – 2015: členka rady Portálu české literatury
 • 2010 – dosud: literární redaktorka v kulturním časopise A2
 • 2009 – dosud: externí spolupracovníce Českého rozhlasu Vltava; příprava pořadu Kritický klub, Slovo o literatuře

 

Publikační činnost

 

Monografie

 • Činátlová B.: Odradky. Věc a věcnost v literatuře. Příbram, Pistorius & Olšanská, 2015. 220 s.; •ISBN 978-80-87855-24-9.
 • Činátlová, B.: Příběh těla. Příbram: Pistorius &  Olšanská, 2009, 224 s.; ISBN 978-80-87053-36-2

Kapitoly v monografiích

 • Činátlová B.: Cimra těla a eskalátor duše: Barokní ozvěny v díle Bohumila Hrabala. In Češka J., Ďurčanský M., Meyer H., James P.: Schizofrenická historiografie: Literatura Bohumila Hrabala v krátkém 20. století. Dolní Břežany, Scriptorium, 2019, s. • p. 185-203. ISBN 978-80-88013-79-2.
 • Činátlová B.: Čtení se zavřenýma očima. Booktuberské rozkoše, rekordy a maratóny. In Bílek P., Šebek J.: Česká populární kultura. Transfery, transponování a další tranzitní procesy. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017, s. • p. 378-395. ISBN 978-80-7308-725-8.
 • Činátlová B.: Kafkovština a švejkovština jest jevem světovým. In Hrabal J.: Švejk ve střední Evropě. Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2016, s. • p. 27-47. ISBN 978-80-87895-87-0.
 • Činátlová, B: Hmatat tam, kde není látek. In Soukup M., Rychlík M., Činátlová B., Heřmanský M., Dudziaková M., Dvořáková M.: Tělo: čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2014. 248 s. • p. s.93-116.  ISBN 978-80-7465-108-3.
 • Činátlová B.: Invaze barbarů do české kultury: Antropologický rozměr domácího umění. In Bílek P., Činátlová B.: Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace. Příbram, Pistorius & Olšanská, 2010, s. • p. 154-165. ISBN 978-80-87053-44-7.
 • Činátlová B.: Dederon a stadion aneb Tělo poučené z krizového vývoje. In Činátlová B., Bílek P.: Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace. Příbram, Pistorius & Olšanská, 2010, s. • p. 124-134. ISBN 978-80-87053-44-7.
 • Činátlová, B.: Agent bez těla In: Bílek, Petr /ed./: James Bond a major Zeman: Ideologizující vzorce vyprávění. Příbram – Praha : Pistorius a Olšanská – Paseka, 2007, s. 11-27; ISBN 978-80-87053-06-5
 • Činátlová, B., Činátl, K.: Zeman – rudý gentleman. In: Bílek, Petr /ed./: James Bond a major Zeman: Ideologizující vzorce vyprávění. Příbram – Praha : Pistorius a Olšanská – Paseka, 2007, s. 40-61; ISBN 978-80-87053-06-5

Knižně vydané práce (edice, bibliografie apod.)

 • Činátlová, B.; Bílek, P.; /eds./:Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace. Příbram : Pistorius & Olšanská, 2010, s. 123-124, ISBN 978-80-87053-44-7

Studie a články v recenzovaných časopisech, sbornících, edicích

 • Činátlová B.: Hrabal je lišák! Autorská mnohost Bohumila Hrabala v kontemplativním čtení Jakuba Češky. Slovo a smysl / Word & Sense, 2019, č. • no. 16, s. • p. 385-389. ISSN 1214-7915.
 • Činátlová B.: Dotyk, který vede za ticho. Několik poznámek k žánru zátiší. Slovo a smysl / Word & Sense, 2014, č. • no. 11, s. • p. 291-306. ISSN 1214-7915.
 • Činátlová B.: Opotřebovaný svět. Krámy, brak a haraburdí. Slovo a smysl / Word & Sense, 2013, č. • no. 10, s. • p. 205-224. ISSN 1214-7915.
 • Činátlová B.: Volání hlasu v pusté ulici. Bohemica Olomucensia, 2012, č. • no. 4, s. • p. 139-150. ISSN 1803-876X.
 • Činátlová, B.: Spiklenci slasti.  Kuděj, 2009, roč. 10, č. 1-2/2008, s. 43-56 ISSN 1211-8109)
 • Činátlová, B.: Pardálové a démoni prázdnoty. Kuděj. 2007, roč. 9, č. 1-2, s. 48-80; ISSN 1211-8109

Práce v encyklopediích, slovnících

 • Činátlová B.: Nobelova cena pro Jaroslava Seiferta. In Nováková P.: Příběhy věcí: 100 artefaktů za posledních 100 let. Praha, Labyrint, 2017, s. • p. 192-194. ISBN 978-80-87260-90-6.
 • Činátlová B.: Husákovy hodiny. In Nováková P.: Příběhy věcí: 100 artefaktů za posledních 100 let. Praha, Labyrint, 2017, s. • p. 174-176. ISBN 978-80-87260-90-6.
 • Činátlová B.: Kufr – Karel Čapek. In Nováková P.: Příběhy věcí: 100 artefaktů za posledních 100 let. Praha, Labyrint, 2017, s. • p. 24-26. ISBN 978-80-87260-90-6.
 • Činátlová B.: Rukopis – Zámek Franze Kafky. In Nováková P.: Příběhy věcí: 100 artefaktů za posledních 100 let. Praha, Labyrint, 2017, s. • p. 20-22. ISBN 978-80-87260-90-6.
 • Činátlová B.: Stůl Jiřího Koláře. In Nováková P.: Příběhy věcí: 100 artefaktů za posledních 100 let. Praha, Labyrint, 2017, s. • p. 222-224. ISBN 978-80-87260-90-6.
 • Činátlová B.: Kniha v exilu – Josef Škvorecký. In Příběhy věcí: 100 artefaktů za posledních 100 let. Praha, Labyrint, 2017, s. • p. 146-148. ISBN 978-80-87260-90-6.
 • Činátlová, B.: Mediální výchova v předmětu Český jazyk a literatura. In: Rutová, Nina, ed. Média tvořivě. Metodická příručka mediální výchovy. Kladno: AISIS, 2008,s. 134-136; ISBN 978-80-904071-1-4
 • Činátlová, B.: Manipulace a persvaze. In: Rutová, Nina, ed. Média tvořivě. Metodická příručka mediální výchovy. Kladno: AISIS, 2008,s. 143-152; ISBN 978-80-904071-1-4
 • Činátlová, B.: Média a generové stereotypy. In: Rutová, Nina, ed. Média tvořivě. Metodická příručka mediální výchovy. Kladno: AISIS, 2008,s. 152-156; ISBN 978-80-904071-1-4
 • Činátlová, B.: Média a adaptace. In: Rutová, Nina, ed. Média tvořivě. Metodická příručka mediální výchovy. Kladno: AISIS, 2008,s. 160-167; ISBN 978-80-904071-1-4

Studie, články a recenze v ostatních časopisech, sbornících atp.

 • Činátlová, B.: Když stroje mají ornamenty (Kateřina Čupová, Karel Čapek: RUR). A2 24, 2020, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Potřeba duše být vnější (Literární biografie). A2 19, 2020, s. 20-21, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Lišky nemění povahu (Herta Müllerová: Liška lovec). A2 17, 2020, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Nahoře sochy, dole psí patník (Obrazy Boženy Němcové). A2 8, 2020, s. 20-21, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Průlina mezi plátny (Daniela Hodrová: Ta blízkost). A2 6, 2020, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Mrdnuto zármutkem (Péter Esterházy: Deník se sl. Inivkou). A2 4, 2020, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Něžné záhyby sametu. A2 23, 2019, s. 9, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Král lehkosti (Daniel Kehlmann: Tyll). A2 22, 2019, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Svět tě opustí. Ach ouvej! (Ljudmila Petruševská: Čas noc) A2 16, 2019, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Smrt žvaní jen (Bieńczyk: Sanatorim Tworki). A2 15, 2019, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Hráze z papíru a smetí (Claudio Magris: Pro nedostatek důkazů). A2 8, 2019, s. 4, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Zvíře přicházející za šera (Reiner Stach: Kafka). A2 1, 2019, s. 21-22, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Kdo hodně čte, má pevné břicho (Ferenc Barnás: Devátý). A2 20, 2018, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Dokumenty vnitřní emigrace (W.G.Sebald: Byt ve venkovském domě). A2 19, 2018, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Zahálčivé, vážné čtení (Literární kánon: pro a proti). A2 18, 2018, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Jen tak si žít. (Drago Jančar: Dnes v noci jsem ji viděl) A2 16, 2018, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: O čem zpravuje pach. (Arpad Kun: Šťastný sever) A2 13, 2018, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Babička je lišák! (Ondřej Macl). A2 5, 2018, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Neustálé nabírání dechu (Walter Benjamin: Původ německé truchlohry.) A2 3, 2018, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Göring dává přednost kimonu (Oliver Hilmes: Berlín 1936. A2 26, 2017, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Jak se kalí zkušenosti (Christoph Ribbat: V restauraci aneb Příběhy z břicha moderny). A2 16, 2017, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Zvěstovat neviditelné světy (Gergely Péterfy: Vycpaný barbar). A2 14, 2017, s. 4, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: V labyrintech ornamentu (Klaus Modick: Koncert bez básníka). A2 13, 2016, s. 4, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Pouštět větry u večeře (Szczepan Twardoch: Morfium). A2 11, 2017, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Triumf rozloženého já – literární esejistika. A2 6, 2017, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Arkádie v retro kulisách (90.léta v literatuře). A2 2, 2017, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Od plavců k žroutům. (Manguel: Cestovatel, věž a červ). A2 24, 2016, s. 7, ISSN 1803-6635
 • Činátlová, B.: Vlhký, nevyluštitelný šum.(Szilárd Borbély: Nemajetní) A2 20, 2016, s. 4, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Popít na nějakém vhodném místě. (Saša Stanišič: Noc před oslavou). A2 9, 2016, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Čtení se zavřenýma očima. (Booktubeři) A2 7, 2016, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Já, já, já (Witold Gombrowicz: Kronos). A2 4, 2016, s. 4, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Patos, jenž se mění v retro. (K výstavě Budování státu). A2 1, 2016, s. 11, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Nádobí tu umývají opice. (Martin Pollack: Americký císař). A2 22, 2015, s. 4, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Psaní se rozpadne. (Daniela Hodrová: Točité věty). A2 20, 2015, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B: Překročit stíny smutku. (W.G.Sebald: Pocity, závratě). A2 14, 2015, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B: Symbolem uměním je Luna. (Alexandra Berková: O psaní). A2 7, 2015, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B: Naruby otočený ježek. (Földenyi, Starobinski). A2 3, 2015, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B: Velké kufry zbytečné. (Weidermann: Ostende 1936. Léto jednoho přátelství). A2 2, 2015, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B: Oplácet smrti a ztrátám. (Arno Geiger: Starý král ve vyhnanství). A2 22, 2014, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B: Detaily ze života za stěnou. (Mariusz Szczygieł (ed.): 20 let nového Polska v reportážích podle Mariusze Szczygieła). A2 21, 2014, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Obtřepotáni a obtěžkáni sladkostí. Revue Labyrint, 2014, roč. 2013, č. 33-34, s. 80-85, ISSN 1210-6887
 • Činátlová, B.: Když básní dokumenty.(B. Hrabal) A2, 2014, roč. 10, č.11, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Korektura nebeské harmonie. (Péter Esterházy: Opravené vydání) A2, 2014, roč. 10, č.11, ISSN 1803-6635..
 • Činátlová, B.: Mýtus ušlechtilého kokosu. (Christian Kracht: Impérium). A2, 2014, roč. 10, č.10, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Kafkův text končí zde.( David Zane Mairowitz, Jaromír 99 a Franz Kafka: Zámek) A2, 2014, roč. 10, č. 8, ISSN 1803-663.
 • Činátlová, B.: Já jako dítko. Anketa k dětské literatuře. A2, 2014, roč. 10, č.4, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Docela slušná dávka marnivosti. (Sherlock Holmes) A2, 2014, roč. 10, č.3, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Dotyk, který vede za ticho (literární žánr zátiší). A2, 2014, roč. 10, č. 1, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Stahování z kůže (Argonautica). A2, 2013, roč. 10, č. 23, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Co váží jabloňový květ. (Jakuba Katalpa: Němci). A2, 2013, roč.9, č. 13, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Srdeční neurastenie. (Florian Illies: 1913. Léto jednoho století). A2, 2013, roč. 9, č. 12, s. 3, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Sviňská mast mystiky. (Josef Váchal: Cesty Slovenskem). A2, 2013, roč. 9, č. 3, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Takzvané zazdívání. Brak a ideologie. A2, 2013, roč. 9, č.5, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Divá stvoření chladného moře. (Huelle: Povídky severního moře). A2, 2013,roč. 9, č. 16, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Touha ztroskotat. (Judith Schalansky: Atlas odlehlých ostrovů. Padesát ostrovů, které jsem nikdy nenavštívila a nikdy nenavštívím). A2, 2013, roč. 9, č. 4, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Být hadrářem paměti věcí. (Marie Langerová: Hnízda snění. Kniha pasáží). A2, 2012, roč. 8, č. 24, s. 8, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Věřit prstům. Tichý život, haraburdí a intimita. A2, 2012, roč. 8, č. 15, s. 9, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Nesnesitelná tíže srpna. Sebaldův katalog samotářů, vynálezců a ruin. (Saturnovy prstence). A2, 2012, roč. 8, č. 16, s. 39, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Jen tak halabala. (Daniela Hodrová: Vyvolávání). A2, 2012, roč. 8, č. 3, s. 9, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Když píši, nemyslím. Privátní revoluce Witolda Gombrowicze.A2, 2012, roč. 8, č. 5, s.7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Milost pro doktora K.(Michael Kumpfmüller: Nádhera života). A2, 2012, roč. 8, č. 13, s.8, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Skutečnost tenká jako papír. Pražská literární revue. Příloha Literárních novin, 2012, roč. 23, č. 36, s.30-33.
 • Činátlová, B.: Moje kule je ulita z vosku. (Czezslaw Milosz). A2, 2012, roč. 8, č. 17, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Věřit prstům.(K poetice fragmentu). A2, 2012, roč. 8, č. 15, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová B.: Zátiší se sifonovou lahví. Fotogenie ostalgického vzpomínání. Cinepur, 2011, č. • no. 2011, s. • p. 59-67. ISSN 1213-516X.
 • Činátlová B.: Umazal jsem si bílý ocásek aneb Emblémy Sherlocka Holmese. Cinepur, 2011, č. • no. 74, s. • p. 23-30. ISSN 1213-516X.
 • Činátlová B.: City of Nomads. In Sečkář M.: Central Europe as City. Warszawa, Res Pulica Nowa, Host, 2011, s. • p. 16-21. ISBN 0-000-00000-0.
 • Činátlová B.: O hostinách, erotice zabijaček a obložených chlebíčcích. In Pomahač O., Prokšová H.: Hostina. Film Sokolov 2010. Loket, Občanské sdružení DÉMONICKÝ KONÍK, 2010, s. • p. 11-22. ISBN 978-80-254-8474-6.
 • Činátlová, B.: Zamčená knihovna Franze Kafky. A2, 2011, roč. 7, č. 16; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Všichni jsme námořníci. (Cladio Magris: Poslepu). A2, 2011, roč. 7, č. 14; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Stíny pražského chodce. A2, 2011, roč. 7, č. 5; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Z katalogu ruin. (Jurij Andruchovyč, Andrzej Stasiuk: Moje Evropa). A2, 2011, roč. 7, č. 4; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Svědectví utichajícího hlasu. (Witold Gombrowicz: Kurz filosofie v šesti hodinách a patnácti minutách). A2, 2011, roč. 7, č. 2; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Lačnost a trapnost. Dva aspekty modernistického těla. In: Bílek, Petr; Dimter, Tomáš /eds./: Krajina bez vlastností: Literatura a Střední Evropa. Praha: Gutenberg, 2007, 2010, s. 50-61, ISBN 978-80-86349-30-5.
 • Činátlová, B.: Modlářství začíná uctíváním prázdna. (Magris: Daleko odkud). A2, 2010, roč. 6, č. 22; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: O počasí, řízcích a moralizování. (Trávníček: V kleštích dějin). A2, 2010, roč. 6, č. 17; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Kafka v krabici. A2, 2010, roč. 6, č. 13; ISSN 1803-6635
 • Činátlová, B.: Dederon a stadion. Anthropos. 2009, roč. 6, č. 1/2009, s. 19-24; ISSN 1336-5541.
 • Činátlová, B.: Město nomádů – příběh modernistického města. Rozrazil, 2009, roč. 27/2008, č. 27, s. 52-56; ISSN 1801-4755.
 • Činátlová, B.: Špatný román dobrého autora. Gombrowiczův posedlý výstup brakového čtiva A2, 2009, roč. 5, č. 6, s. 6-6; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Téměř tělesný požitek interpretace. (Vojvodík: Povrch, skrytost, ambivalence). A2,. 2009, roč. 5, č. 9, s. 39-39; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Pro mrtvé jsme nereálné bytosti. (W. G. Sebald: Austerlitz). A2,. 2009, roč. 5, č. 11, s. 8-8; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: O kořenech a koříncích autorského mýtu. Host, příloha Host do školy, 2008, č.1,s.12-16; ISSN 1211-9938.
 • Činátlová, B.: Hudba řeči, která drtí ořechy. Host, příloha Host do školy, 2008, č. 2, s.19-22 ISSN 1211-9938.
 • Činátlová, B.: Klasické vzdělání je balast. Host, příloha Host do školy, 2007, č. 2, s.3-8. ISSN 1211-9938.
 • Činátlová, B.: Lze učit literaturu jinak? Host, příloha Host do školy, 2007, č. 2, s.27-29. ISSN 1211-9938.
 • Činátlová, B.: Co vybrat ze středoevropské literatury. Host, příloha Host do školy, 2007 ISSN 1211-9938.

Doslovy

 • Činátlová B.: Hráze z papíru a ze smetí. In Magris C.: Pro nedostatek důkazů. Praha: Mladá fronta, 2019, s. 348-358.
 • Činátlová B.: Protože jazyk je jak noc. Vlhký, nevyluštitelný šum. In Borbély S.: Nemajetní. Praha: Odeon, 2016, s. 270-281.
 • Činátlová B.: Cinkání lžíce o zuby. In Pavić, M. Chazarský slovník. Praha, Mladá fronta, 2011, s. • p. 230-240. ISBN 978-80-204-2101-2.
 • Činátlová B.: Suchozemští Odysseové knihoven. In Magris C. Dunaj. Praha, Mladá fronta, 2010, s. • p. 439-451. ISBN 978-80-204-2118-0.
 • Činátlová, B.: Hera, Leandr In Pavić, Milorad: Vnitřní strana větru. Praha: Mladá fronta, 2009, 152 s. 65-72; ISBN 978-80-204-1805-0.

Rozhovory

 • • Činátlová, B.: I nic může být loutkou. Rozhovor s Markem Bečkou. A2 24, 2020, s. 6; ISSN 1803-6635
 • Činátlová, B., Kouba, K.: Cílem je symbióza. Rozhovor s Jiřím Flajšmanem. A2 21, 2020, s. 7, ISSN 1803-6635
 • Činátlová, B.: Mezi věcností a literárností. Rozhovor s Alenou Macurovou. A2 8, 2020, s. 20-21, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Čtu, abych se nezbláznil. Rozhovor s Tomášem Kubíčkem. A2 3, 2020, s. 7, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Jazyk od kultury oddělit nejde. Rozhovor s Alici Flemrovou A2 8, 2019, s. 25-26, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Kafkova topografie Prahy? A2 1, 2019, s. 25-26, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B., Kouba, K.: Vyprávím, jak mi zobák narost. Rozhovor s Josefem Pánkem. A2 8, 2018, s. 25-26; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B: Obnažování řeči. Rozhovor s Petrem Niklem. A2 6, 2016, s. 25-26; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B: Těch textů si opravdu vážím. Rozhovor s Radovanem Charvátem A2 14, 2015, s. 25-26; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B: Memoáry v dopisech. Rozhovor s Dušanem Karpatským. A2 11, 2015, s. 25-26; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B: Surovosti života. Rozhovor s Miroslavem Huptychem. A2 5, 2015, s. 25-26; ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Děti se v kavárně cítí dobře. Rozhovor s Ivanou Pecháčkovou. A2, 2014, roč. 10, č.4, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B., Dimter, T.: Hvězdy jsou oči lidí a zvířat. Rozhovor Barborou Šlapetovou a Lukášem Rittsteinem. A2, 2013, roč. 10, č. 14, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.; Kolář, J.: Jste zde, střihnete a jste jinde. Rozhovor s Janem Švankmajerem.A2, 2012, roč. 8, č. 26, s. 25, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Mazlíme se s náhražkami. Rozhovor s Marií Langerovu. A2, 2012, roč. 8, č. 24, ISSN 1803-6635.
 • Činátlová, B.: Litera je křehká. Rozhovor s Danielou Hodrovou. A2, 2011, roč. 7, č. 23; ISSN 1803-6635

Rozhlasové pořady

 • Portréty těch druhých. V čem spočívá obliba biografických žánrů? Debatní pořád s literárním teoretikem P. A. Bílkem, překladatem Tomášem Dimterem a filmovým publicistou Janem Kolářem. ČRo 3 – Vltava, 24. 10. 2020
 • Deník se sl. Inivkou Pétera Esterházyho. Debata o posledním románu Pétera Esterházyho s hungaristkou Martou  Pató a  překladatelem Róbertem Svobodou. ČRo 3 – Vltava, 16. 1. 2020.
 • Reiner Stach: Roky Franze Kafky. O biografii Franze Kafky s překladatelem Michaelem Půjčkem a literárním historikem Markem Vajchrem. ČRo 3 – Vltava, 17. 1. 2019.
 • Oliver Hilmes: Berlín 1936. Reflexe: Literatura. S překladatelem Tomášem Dimterem a literární historikem Janem Lukavcem a esejistickém románu. ČRo 3 – Vltava, 22. 2. 2018.
 • Debata o románu maďarského spisovatele Gergely Péterfyho Vycpaný barbar s literárním historikem Janem M.Hellerem a hungaristou Evženem Gálem. ČRo 3 – Vltava, 12. 10. 2017.
 • Polská verze češství. O knize novináře a historika Mariusze Surozse Ach, ty Češky! s Lucií Zakopalovou a Annou Plasovou. ČRo 3 – Vltava, 24.4.2017.
 • Domov je jinde. Tragický groteskní i poetický obraz maďarské vesnice v jediném románu maďarského básníka Szilárda Borbélyho. Debata o próze Nemajetní s Robertem Svobodou a Martou Pató. ČRo 3 – Vltava, 7. 11. 2016.Utečenecká lekce z 19. století. O Pollackově románu Americký s germanistou Tomášem Dimterem a s překladatelkou knihy Terezou Semotanovou. ČRo 3 – Vltava, 22. 8. 2016.
 • Román dlouhé noci. Ve snech obyvatel východoněmecké vesnice ožívají skutečné i fantaskní příběhy z minulosti. O románu německého prozaika bosenského původu Saši Stanišiće Noc před oslavou s Tomášem Dimterem a s Petrem Fischerem. ČRo 3 – Vltava, 4. 4. 2016.
 • Volám za svědka pero. Román bosenského spisovatele Meši Selimoviće Derviš a smrt. S Dušanem Karpatským a Miroslavem Koubu. ČRo 3 – Vltava, 7.9.2015.
 • Berlínská fuga podle Döblina. O románu německého prozaika Alfreda Döblina Berlín, Alexandrovo náměstí, a jeho slavných filmových adaptacích s germanistou Hanušem Karlachem a filmovým kritikem Janem Kolářem. ČRo 3 – Vltava, 2.2.2015.
 • Léto jednoho přátelství. O románu německého spisovatele Volkera Weidermanna „Ostende 1936 – Léto jednoho přátelství“. Debata s Tomášem Dimterem a Petrem Fischerem. ČRo 3 – Vltava, 5.1.2015.
 • Disharmonická nebeská harmonie Pétera Esterházyho. Slovo o literatuře s literárním historikem Martinem C. Putnou a hungaristkou Martou Pató. Září 2014, připravil ČRo 3 – Vltava.
 • Mýtus kokosu. Krachtovo Imperium. O nejdiskutovanějším německy psaném románu roku 2013. Slovo o literatuře s komparatistou Martinem Pokorným a překladatelem Tomášem Dimterem.1. 6. 2014, připravil ČRo 3 – Vltava.
 • Egon Schiele a František Ferdinand si hrají s vláčky. Německý novinář, historik umění a spisovatel Florian Illies originálně rekonstruuje ve své knize 1913 události předválečného roku. (Kritický klub o románu 1914 s literárním teoretikem Josefem Vojvodíkem a překladatelem Tomášem Dimterem). 20. 5. 2013, připravil ČRo 3 – Vltava.
 • Borges souborně. O souborném vydání spisů světoznámého argentinského spisovatele Jorge Luise Borgese v nakladatelství Argo. Kritický klub s hispanistkou Alenou Houskovou a komparatistou Martinem Pokorným. 14. 1. 2013 , připravil ČRo 3 – Vltava.
 • Dalekohled přiložený k zavřenému oku. (Kritický klub o románu italského spisovatele Claudia Magrise Poslepu s romanisty Václavem Jamkem a Jiřím Pelánem) 27. 6. 2011, připravil ČRo 3 – Vltava.
 • Paměť střední Evropy. (Kritický klub o románovém eseji Dunaj od italského spisovatele Claudia Magrise s překladatelkou Kateřinou Vinšovou a historikem Vítem Vlnasem). 6. 9. 2010, připravil ČRo 3 – Vltava.
 • O láskách nabodávaných na vidličku. (Kritický klub o knize srbského prozaika Milorada Paviće Vnitřní strana větru a souvislostech jeho s Miladou Nedvědovou a Miroslavem Koubou)15.3.2010, připravil ČRo 3 – Vltava.

Seznam vedených (obhájených) závěrečných prací

 

Bakalářské práce
Kaňka, Tomáš 2020 Knihovnička úderníků: sémiotická analýza, způsoby vyprávění, kontext, kýč
Vykydalová, Anita 2019 Filmová adaptace surrealistického literárního díla (Vítězslav Nezval: Valerie a týden divů)
Musil, Jan 2018 Haškův a Ladův Švejk: Čtení obrazem
Stejskalová, Anita 2017 „Mýtus“ Kundera
Veithová, Karolína 2017 Vývoj a prolínání postav v románech Daniely Hodrové
Vávrová, Radka 2015 Barokní motivy v české moderní poezii (Jirous, Krchovský, Šiktanc)
Vtelenská, Lucie 2015 Poučeni z krizového vývoje. Události roku 1968 v normalizačním filmu 70. let
Havlíková, Anna 2013 Erbenova Kytice literární a filmová
Petrová, Zuzana 2013 Uplatnění gotického románu v české próze první poloviny 20. století: žánrové analogie a variace.
Špádová, Barbora 2013 Trojmezí. Motiv města v románu Daniely Hodrové a Michala Ajvaze.
Dušková, Anna 2012 Děsy a běsy v české literatuře 20. a 30. let 20. století
Zudová, Tereza 2012 Podoby a prostředky „hospodského“ vyprávění (J. Hašek, B. Hrabal)
Kapitolová, Zuzana 2011 Komparace literárního a filmového vyprávění (Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol)
Marušiaková, Adéla 2011 Adaptace literárního díla – analýza konkrétní filmové adaptace. Srovnání literárního a filmového vyprávění. Lvíče, Flirt se slečnou Stříbrnou.
Diplomové práce
Bártková, Kateřina 2020 Podoby fantastična ve středoevropské literatuře
Zapletina, Ekaterina 2018 Erotická transgrese jako literární experiment
Jakešová, Markéta 2017 Různé způsoby rozbití hegemonie jazyka v románech Elfriede Jelinekové, Ingeborg Bachmannové a Thomase Bernharda
Macháčková, Klára 2017 Pojetí prostoru v postmoderní próze vzhledem k „vnitřní krajině“ postav
Štelová, Diana 2017 Hranice archetypu a stereotypu v tzv. červené knihovně
Knotová, Tereza 2016 Překročit okrsek světa: k poetice bytí na cestě v románu střední Evropy druhé poloviny 20. století.
Pyanzina, Vera 2016 Autorský mýtus v postmoderním románu
Ševčíková, Michaela 2016 Frankenstein: proměny fantastična a hrůzy ve filmových adaptacích a na divadle
Karpeta, Anastasia 2015 Fragmentární psaní: motivy středoevropského literárního diskurzu v postmoderní ruské literatuře
Macl, Ondřej 2015 Patos křídla a šípu: Variace Eróta v dějinách evropské literatury.
Vrátilová, Barbora 2015 Návrat baroka v hispanoamerickém románu 20. století – Asturias, Carpentier, Roa Bastos
Dvořák, Jan 2014 Návrat do lůna kmene: Tendence v současné kultuře
Krupková, Lucie 2014 Podoby ženského snění v literatuře střední Evropy 20. století
Svárovská, Nicol 2014 Literární recepce díla Maxe Picarda
Petránková, Michaela 2013 Tváří v tvář ztrátě: Figury ztráty v poválečné středoevropské literatuře
Iljašenko, Marie 2011 Krajiny paměti ve středoevropské literatuře – Halič a Bukovina

 

Rozvrh

Předměty

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Blanka Činátlová