Eva Krásová

Mgr. Eva Krásová, Ph.D.

Ústav české literatury a komparatistiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
místnost č. 412

E-mail: eva.krasova@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 252

Konzultační hodiny: najdete zde

Životopis

 

Odborný profil

Eva Krásová vystudovala filosofii a český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě univerzity Karlovy, kde také absolvovala doktorské studium. Její disertační práce se věnovala myšlení Émila Benvenista a jeho roli ve zrodu francouzského o českého strukturalismu (Émile Benveniste a úloha smyslu, FF UK, 2015). Spolu sTomášem Koblížkem také vydala výbor ze studií Émila Benvenista (Studie z obecné lingvistiky). Dlouhodobě se věnuje dějinám myšlení o literatuře 20. století s důrazem na francouzskou teorii a revizi jejích zdrojů. Její metodologický přístup lze charakterizovat jako moderní pojetí intellectual history s důrazem na využití archivních dokumentů a rukopisných zdrojů, stejně jako digitální analýzy diskurzu. Dlouhodobě také pedagogicky působí v oblasti výuky kreativních literárních oborů, nejdříve na Literární akademii Josefa Škvoreckého, od roku 2015 dodnes pak na oboru Text a scénář na VOŠ Jaroslava Ježka, kde má příležitost se setkávat s mladými básníky ve stádiu zrodu. Jejím nejnovějším odborným zájmem je analýza populární kultury pomocí nástrojů klasické naratologie a tropologie a z toho plynoucí úvahy o místě literatury a jích syžetů v současné mediální situaci.

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • Ph.D., Obecná a srovnávací literatura – komparatistika, ÚČLK, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017
 • Mgr., Český jazyk a literatura – Filosofie, ÚČJTK, ÚČLK, ÚFaR, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2009

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2013–nyní Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 2016–nyní Konzervatoř a vyšší odborná škola Jaroslava Ježka
 • 2010–2014 Literární akademie – Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého
 • 2009–2010 Ústav formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Zahraniční studijní pobyty a stáže

 • Staatsbibliothek zu Berlin, Berlín, Německo, 2014
 • L’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Centre de recherches sur les Arts et le Langage, Paříž, Francie, 2013
 • Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrites orientales, Papiers d’orientalistes – Archives Émile Benveniste, Paříž, Francie, 2012.
 • L’Institit Mémoires de l’Édition Contemporaine; Bibliothèque nationale de France – Département des manuscrits orientaux, Papiers d’orientalistes – Archives Émile Benveniste, Paříž a Caen, Francie, 2011
 • Université Nice-Sophia Antipolis, Département de Philosophie, Nice, Francie, 2007

Granty, výzkumné záměry

 • GA UK 259463 (hlavní řešitelka) Émile Benveniste a lingvistika výpovědi
 • GA UK 318111 (spoluřešitelka) Pražská škola a problematika významu literárního díla
 • PÚS FF UK 2. polovina roku 2011 (řešitelka) Pojem systému u Émila Benvenista
 • GAČR 405/09/H003 (smluvní spolupráce) Identita české literatury a její mezinárodní kontext (2009–2012).

 

Publikační činnost

 

Monografie

 • Krásová, Eva (2018): Z hlediska smyslu…: Émile Benveniste a zrod strukturalismu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.

 Články a kapitoly v knihách

 • Krásová, Eva – Koblížek, Tomáš (2019): „Émile Benveniste et le Cercle linguistique de Prague“, in: Giuseppe D’Ottavi – Irène Fenoglio (dir.): Émile Benveniste: 50 ans après les Problèmes de linguistique générale. Éditions Rue d’Ulm/Presses de l’École normale supérieure, Paris, s. 163–193.
 • Krásová, Eva (2018): „…il faut faire appel aux significations“, in: Daniele Gambara – Fabienne Reboul (dir.): Travaux des colloques Le Cours de linguistique générale, L’émergence, le devenir. Cercle Ferdinand de Saussure, Genève. Dostupné z [22. 2. 2019]: https://www.clg2016.org/documents/CLG2016-Krasova.pdf.
 • Krásová, Eva (2016): „První debata o arbitrárnosti jazykového znaku“. Slovo a slovesnost, roč. 77, č. 1., s. 23–46.
 • Krásová, Eva (2016): „Teoretik smyslu Émile Benveniste“, in: Benveniste, Émile: Studie z obecné lingvistiky. Praha – Podlesí, Dauphin, s. 2–28.
 • Krásová, Eva  (2016): „Pohyb po bojišti, pohyb po textu: Pohyb po bojišti v prózách Richarda Weinera jako metafora strategie čtení hypertextu“, in: Jungmannová, Lenka (ed.): Performativita válek a konfliktů. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, s. 68–76.
 • Krásová, Eva (2014): „Words that Refer to their Utterance: Jakobson and Benveniste on Shifters“, in: Tomáš Kubíček – Andrew Lass (eds.): Roman O. Jakobson: A Work in Progress. Olomouc, Univerzita Palackého, s. 103–120.
 • Krásová, Eva (2012): „Proč ženy neumějí řídit – Příspěvek k popisu automobilismu jako sémiotického systému“. Nomád(v)a, 2012, s. 5–12.
 •  Krásová, Eva (2006): „,Doporučujeme řešení, jež jsem uvedl ve své minulé práci‘ aneb Autorský plurál v českých lingvistických textech polemického ladění“. Čeština doma a ve světě – Čeština na internetu 1–4 , 2006, UCJTK FF UK, s. 37–42.

Překlady

 • Émile Benveniste: Studie z obecné lingvistiky. Praha – Podlesí, Dauphin, 2015 [překlad 14 studií].
 • Marie-Laure Ryanová: Narativ jako virtuální realita: Imerze a interaktivita v literatuře a elektronických médiích. Praha, Academia, edice Možné světy, 2015.

Recenze

Jiné

Seznam vedených (obhájených) závěrečných prací

 

Bakalářské práce
Krásenská, Klára 2023 Zakletí slov. Hranice náboženského jazyka v poezii
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Eva Krásová