Matouš Jaluška

Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D.

Ústav české literatury a komparatistiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

E-mail: matous.jaluska@ff.cuni.cz

Telefon: +420 739 477 614

Konzultační hodiny: najdete zde

Životopis

 

Odborný profil

Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D., (*1985) studoval historii, komparatistiku a protestantskou teologii. Jeho disertační práce obhájená na Ústavu české literatury a komparatistiky UK vyšla knižně pod názvem Dvorná hra a vysoká láska. Uvedení k trubadúrskému zpěvníku R (Praha: FFUK, 2018). Na ÚČLK vyučuje s přestávkami od roku 2011, zprvu jako doktorand, od roku 2018 jako vědecký pracovník. Od roku 2014 působí v oddělení starší literatury na Ústavu pro českou literaturu AV ČR, které od roku 2023 vede. Od roku 2022 pečuje ve funkci výpomocného kazatele o sbor Českobratrské církve evangelické v Rovensku pod Troskami. Dlouhodobě spolupracuje s kulturním čtrnáctideníkem A2 a s měsíčníkem pro světovou literaturu PLAV. Badatelsky se zabývá středověkými literaturami západní a střední Evropy (zejména různými variantami vztahu „posvátného“ a „světského“ v nich), pokusy o využití „středověkých“ konceptů při současných diskusích a „kulturních válkách“ a praktickými i teoretickými otázkami spojenými s exegezí kanonických textů.

Ukončení VŠ vzdělání a další

  • Mgr. – historie / komparatistika, FF UK Praha, 2010
  • Ph.D. – obecná a srovnávací literatura, FF UK Praha, 2017

Praxe od ukončení VŠ studia

  • Od 2014 – doktorand a výzkumný pracovník v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Oddělení starší literatury)
  • Od 2014 – externí spolupráce s ČRo 3 Vltava na přípravě interpretačních esejů k české a světové poezii (viz http://poesie.ff.cuni.cz)
  • Od 2017 – vědecký pracovník Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK

Granty a výzkumné záměry

  • spoluúčast na PROGRESu 02, podprojekt Literatura jako legitimizace
  • spoluúčast na PRVOUKu 09, podprojekt Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury z hlediska vývoje historického a z hlediska konceptů populární kultury

Členství v akademických organizacích a jiné odborné aktivity

  • 2021 – dosud: člen Správní rady Nadace Český literární fond
  • 2015 – dosud: členství v Jednotě klasických filologů

Bibliografie

 

Seznam vedených (obhájených) závěrečných prací

 

Bakalářské práce
Fenclová, Tereza 2021 Autoři jako učitelé. Zrcadla hřiešníka Jana Husa a předmluvy Tomáše ze Štítného
Janošík, Milan 2020 Ideál rytíře a rytířství v dílech české rytířské epiky 14. století
Kinter, Vojtěch 2018 Teoretická reflexe staročeské milostné lyriky
Diplomové práce
Deči, Vojtěch 2022 Literární a mytologické osudy postavy praotce Čecha

 

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Matouš Jaluška