Struktura ústavu

Struktura ÚČLK

 

Ředitel
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Zástupkyně ředitele
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. (pro oblast vědy a výzkumu)
Mgr. Andrea Králíková, PhD. (pro oblast didaktiky literatury a vzdělávání)

Vedoucí odělení komparatistiky
prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.

Sekretář a tajemník
Mgr. Ivan Kafka

Předseda oborové rady doktorského studia Dějiny české literatury a teorie literatury
doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
(tajemník oborové rady doktorského studia Dějiny české literatury a teorie literatury)

Předseda oborové rady doktorského studia Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)
prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A.
prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc. (tajemník oborové rady doktorského studia Obecná a srovnávací literatura /komparatistika/)

Ústavní koordinátor zahraniční agendy:
Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.

Garant přijímacího řízení:
PhDr. Václav Vaněk, CSc.

 


Členové ÚČLK

Profesoři:
prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A.

Docenti:
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc.
doc. PhDr. Michael Špirit, Ph.D.
doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Odborní asistenti:
Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Mgr. Martin Pokorný, PhD.
Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
PhDr. Václav Vaněk, CSc.

Vědečtí pracovníci:
Mgr. Jan Andrle
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Kateřina Smyčková, Ph.D.
prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.
Mgr. Andrea Svobodová, Ph.D.
Mgr. Josef Šebek, Ph.D.
Mgr. Michal Topor, Ph.D.

 

 

Úvod > Ústav > Struktura ústavu