Šarlih, Karel

Karel Šarlih (1882 Včelná pod Boubínem – 1916 Vídeň; vl. jm. Karel Čada)

 

Prozaik a dramatik, významný překladatel z maďarštiny.

Jeho otec byl správcem schwarzenberské pily ve Včelné, později správcem na zámku v Křešťovicích. Šarlih nedokončil gymnaziální studia, po absolvování kadetní školy působil jako důstojník v maďarských a haličských posádkách. Za války se účastnil bojů v Karpatech.

Od r. 1905 pravidelně přispíval do Moderní revue a dalších časopisů. Knižně vydal soubory povídek Tvrdošíjní iluzionisté (1912), Erotické dobrodružství Nikity Ochalčuka (1914) a Úšklebky sexu (posmrtně 1919). Pořadatelem jeho Spisů (1929) byl básník a teoretik ruralismu Jan V. Sedlák. Těžiště Šarlihovy tvorby představují prózy s erotickou tematikou, které jsou často situovány do vojenského prostředí. Navzdory jejich látce je však nelze jednoduše charakterizovat jako barvotiskový erotický brak. V autorových výrazových prostředcích lze identifikovat postupy připomínající naturalismus (včetně jeho deziluzivního, společenskokritického rozměru) či dekadenci (hrdinové zažívající hraniční duševní stavy, v jedné z přítomných povídek motiv ženy vamp ad.), v některých groteskně vyhrocených scénách dokonce i prvky expresionismu. Patrné jsou také vypravěčovy vhledy do psychologie postav a snaha analyzovat jejich chorobné pohnutky. Šarlihovy texty bývají pro svou stylovou kultivovanost přiřazovány rovněž k dobovému novoklasicismu.

Lucie Malá

Erotické dobrodružství Nikity Ochalčuka

Heliodor