Konference, sympózia, workshopy

Významné konference či odborná setkání

  • V horizontu posledních deseti let ÚČLK inicioval či se významně spolupodílel na řadě domácích a zahraničních konferencí či kolokvií, z nichž bychom rádi poukázali zejména na mezinárodní konference „…bývalo u mě zotvíráno…“ Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století (duben 2005 v Moravské zemské knihovně v Brně, knižně viz Tomáš Kubíček a Jan Wiendl /eds./: Víra a výraz. Host, Brno 2005), ), F. X. Šalda. Tvorba v kontextech 1867-1937-2007 (červen 2007 v Moravské zemské knihovně v Brně, knižně viz Tomáš Kubíček, Luboš Merhaut, Jan Wiendl /eds./: „Na téma umění a život.“ F. X. Šalda 1867-1937-2007. Host, Brno 2007), Krajina bez vlastností: Literatura a Střední Evropa (říjen 2007 na půdě Rakouského kulturního fóra v Praze, knižně viz Petr A. Bílek et al. /eds./: Krajina bez vlastností: Literatura a Střední Evropa/ Landschaft ohne Eigenschaften: Literatur und Mitteleuropa. Gutenberg, Praha 2010), Umění a kultury střední Evropy (březen 2012 na půdě olomoucké Univerzity Palackého, knižně viz Tomáš Kubíček, Jan Wiendl /eds./: Moderna/moderny Univerzita Palackého, Olomouc 2013).
    V rámci PRVOUK 09 ÚČLK inicioval a realizoval mezinárodní konferenci Popular Literature in the Ancient and Medieval World, která se konala v Karolinu 13. – 14. 11. 2014 (hl. organizátor Petr A. Bílek).
  • Spolu s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace a Ústavem jazyků a komunikace neslyšících FF UK se ÚČLK dlouhodobě podílí na organizaci mezinárodní česko-polské meziuniverzitní konference, na níž prezentují své výstupy pracovníci bohemistických a slavistických pracovišť FF UK a filozofické fakulty Varšavské univerzity. Dosud poslední setkání se uskutečnila v říjnu 2012 v Praze na půdě FF UK (viz kolektivní monografie Tělo, smysly, emoce v jazyce/literatuře; Irena Vaňková a Jan Wiendl /eds./, FF UK, Praha 2012) a v říjnu 2014 ve Varšavě (kolektivní monografie Wojna – rétorika walki, UW, Warszawa 2015, ed. J. Goszczyńska).
Úvod > Věda a výzkum > Konference, sympózia, workshopy