Publikace

Nejdůležitější publikační projekty

Ústav vydává recenzovaný časopis Slovo a smysl / Word and Sense (Časopis pro mezioborová bohemistická studia), který je evidován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (Rada pro výzkum, vývoj a inovace), dále figuruje v databázích European Reference Index for the Humanities (ERIH plus), The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH) a ve výzkumné databázi EBSCO HOST. Ústav se prostřednictvím prof. Vladimíra Svatoně spolupodílí na realizaci recenzovaného časopisu Svět literatury (Časopis pro novodobé literatury). Několik let též zajišťoval realizaci časopisu Host do školy, zaměřeného na problematiku středoškolské výuky české literatury a literární teorie. Ústav odborně a organizačně zajišťuje rovněž několik knižních odborných řad – vědeckou řadu Opera litterarum bohemicarum studentium magistrorumque (řídí doc. J. Wiendl), původní a překladovou ediční řadu Cesta avantgardy, tematickou sborníkovou řadu Studie z komparatistiky a dokumentárně-popularizační řadu Scholares (řídí prof. P. A. Bílek a dr. V. Pistorius), vydávanou ve spolupráci nejprve s nakladatelstvím Paseka, posléze Pistorius & Olšanská.

Úvod > Věda a výzkum > Publikace