Elektronická knihovna

Knihovna je určena jen přihlášeným uživatelům ÚČLK:

 

Seznam literatury pro BZK/SZZK doplněný o odkazy na jednotlivé tituly v systému Kramerius

 

Odkazy na elektronické verze základních literárněvědných příruček (některé odkazy budou funkční pouze po dobu koronavirové epidemie).

 

Dějiny české literatury I (Starší česká literatura). Ed. J. Hrabák. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1959.
Dějiny české literatury II (Literatura národního obrození). Ed. F. Vodička. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1960.
Dějiny české literatury III (Literatura druhé poloviny devatenáctého století). Ed. M. Pohorský. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1961.
Dějiny české literatury IV (Literatura od konce 19. století do roku 1945). Eds. Z. Pešat a E. Stroh-sová. Praha: Victoria Publishing, 1995.

Lehár, Jan – Stich, Alexandr – Janáčková, Jaroslava – Holý, Jiří: Česká literatura od počátků k dne-šku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998 (a další vyd.).

Novák, Arne: Přehledné dějiny literatury české. (Spoluautor Jan V. Novák) 4., přepracované a rozš. vyd. Olomouc: R. Promberger, 1936–1939; 5. vyd. jako fotoreprint čtvrtého, Brno: At-lantis, 1995.

Lexikon české literatury (Osobnosti, díla, instituce). 1 (A–G). Ed. V. Forst. Praha: Academia, 1985, 902 stran. 2/I (H–J). Ed. V. Forst. Praha: Academia, 1993. 2/II (K–L). Ed. V. Forst. Praha: Aca-demia, 1993, 1380 stran [obsahuje též dodatky k 1. dílu, A–G]. 3/I (M–O). Ed. J. Opelík. Praha: Academia, 2000. 3/II (P–Ř). Ed. J. Opelík. Praha: Academia, 2000, 1522 stran. 4/I (S–T). Ed. L. Merhaut. Praha: Academia, 2008. 4/II (U–Ž). Ed. L. Merhaut. Praha: Academia, 2008, 2105 stran [obsahuje též dodatky k LČL 1–3].

Slovník českých spisovatelů. Eds. R. Havel a J. Opelík. Praha: Československý spisovatel, 1964.

Slovník českých spisovatelů. 2. vyd. eds. V. Menclová a V. Vaněk. Praha: Libri, 2005.

Čeští spisovatelé z přelomu 19. a 20. století. Napsal autorský kolektiv za redakce Zdeňka Pešata. Praha: Československý spisovatel, 1972 ● 2. vyd. s tit. Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století. Slovníková příručka. Napsal autorský kolektiv za redakce Mojmíra Otruby, Květy Homolové a Zdeňka Pešata. Praha: Československý spisovatel, 1973 ● 3. vyd. tamtéž 1982.

Slovník českých spisovatelů od roku 1945. 1 (A–L). Ed. P. Janoušek. Praha: Brána 1995. 2 (M–Ž). Ed. P. Janoušek. Praha: Brána 1998.

Úvod > Elektronická knihovna