Rozvrh

ROZVRH NA ZIMNÍ SEMESTR 2021/2022

 

Výuka proběhne od 1. 10. 2021 do 7. 1. 2022, zkouškové období pak od 10. 1. 2022 do 20. 2. 2022.

BAKALÁŘSKÉ OBORY

 

Předměty Základy literární historie, Poetika poezie, prózy a dramatu, Čtení děl starší české literatury, Čtení děl české literatury 19. století, Starší česká literatura II, Česká literatura 19. století II, Česká literatura 1. poloviny 20. století II, Česká literatura 2. poloviny 20. století II budou vypsány v letním semestru.
Český jazyk a literatura – studenti přijatí od roku 2016/2017 do roku 2018/2019
jednoobor dvouobor
Pro tuto akreditaci již nerozvrhujeme předměty v rámci PVP 4 a 5 Literární historie I a II v konkrétních časech. Studenti, kteří si potřebují splnit předměty z těchto skupin, si zapíší příslušné kódy v SIS (dle svého studijního plánu) a docházet budou na literárněhistorické přednášky/semináře v časech, které jsou dohledatelné v rozvrhu pro novější akreditaci. V případě nejasností kontaktujte tajemníka ÚČLK. V příštím akademickém roce už starší kódy pro základní literárněhistorické přednášky/semináře nebudou vypisovány!
Český jazyk a literatura – studenti přijatí od roku 2019/2020 dále
jednoobor dvouobor
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání – studenti přijatí od roku 2019/2020 dále
jednoobor dvouobor

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY

 

Český jazyk a literatura – studenti přijatí od akademického roku 2020/2021 dále
jednoobor dvouobor
Předměty Metody literární teorie – seminář II, Metody literární historie – seminář II, Naratologie budou vypsány v letním semestru.
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy – studenti přijatí od akademického roku 2019/2020 dále
jednoobor dvouobor
Předměty Metody literární teorie pro učitele, Závěrečná práce – sběr a analýza dat (literatura), Závěrečná práce – diplomový seminář II (literatura) budou vypsány v letním semestru.

Studentům velmi doporučujeme navštěvovat tyto didakticky zaměřené PVP: Analýza učebnic a dalších příruček k výuce literatury, Interpretace děl světové literatury pro středoškolskou výuku, Světová literatura (pro učitele), Výuka staré literatury na střední škole.

Komparatistika – studenti přijatí od akademického roku 2016/2017 dále
jednoobor dvouobor
Předměty Úvod do obecné a srovnávací literární vědy, Analýza textu a možnosti interpretace jsou vypisovány naposledy.
Komparatistika – studenti přijatí od akademického roku 2021/2022 dále
jednoobor dvouobor
Předměty Naratologie, Pražská škola v evropském kontextu budou vypsány v letním semestru.

Velmi doporučujeme dvouoborovým studentům, aby absolvovali předměty Teorie literatury a interpretace textu – přednáška, Teorie literatury a interpretace textu – seminář. Tyto kurzy se jim uznají v rámci skupiny PVP 1 Literatura v teorii.

Sylaby předmětů budou vloženy do SIS do 31. 8. 2021.
U povinných seminářů v SIS je maximální kapacita nastavena na nižší hodnoty. Pokud budou všechny seminární paralelky naplněny, bude kapacita povinných seminářů navýšena.

Zápis do SIS

 

Často kladené otázky k zápisu předmětů s odpověďmi najdete zde.

Věnujte prosím zápisu předmětů do SIS náležitou pozornost, ať se vyhnete zbytečným komplikacím ve studiu. Zpětný zápis předmětů není umožněn automaticky, je třeba podat oficiální žádost o dodatečné zapsání předmětu se zdůvodněním. Pozor si dávejte rovněž na správný zápis kódů u povinných předmětů (u různých akreditací mohou mít tyto předměty různé kreditové ohodnocení). Při zápisu předmětů do SIS se řiďte svým studijním plánem (všechny verze studijních plánů jsou k dohledání zde). Poté, co si zapíšete předměty, si proveďte kontrolu zápisu (upozorní Vás na některé nesrovnalosti, např. na nesplněné prerekvizity).

Zápis předmětů do SIS začne 22. 9. 2021 ve 14:00 a skončí 15. 10. 2021 v 18:00.

V případě jakýchkoli nejasností se prosím obracejte na tajemníka ÚČLK Mgr. Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz).

 

Úvod > Studium > Rozvrh