Rozvrh

ROZVRH NA ZIMNÍ SEMESTR 2023/2024

 

Výuka proběhne od 2. 10. 2023 do 12. 1. 2024, zkouškové období pak od 15. 1. 2024 do 18. 2. 2024.

BAKALÁŘSKÉ PROGRAMY

 

Český jazyk a literatura – studenti přijatí od roku 2019/2020 dále
samostatné sdružené
Předměty Dějiny češtiny, Syntax, Stylistika a analýza textu, Poetika poezie, prózy a dramatu, Čtení děl starší české literatury, Čtení děl české literatury 19. století, Starší česká literatura II, Česká literatura 19. století II, Česká literatura 1. poloviny 20. století II, Česká literatura 2. poloviny 20. století II, Základy literární historie budou vypsány v letním semestru. Bakalářský seminář bude vypsán v zimním i v letním semestru.
Doporučujeme absolvovat semináře ke všem čtyřem literárněhistorickým obdobím, případně též všechny čtyři základní literárněhistorické přednášky.
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání – studenti přijatí od roku 2019/2020 dále
samostatné sdružené
Předměty Poetika poezie, prózy a dramatu ve vzdělávacím kontextu se zaměřením na soudobou literaturu, Starší česká literatura II, Česká literatura 19. století II, Česká literatura 1. poloviny 20. století II, Česká literatura 2. poloviny 20. století II, Základy literární historie budou vypsány v letním semestru. Bakalářský seminář bude vypsán v zimním i v letním semestru.
Doporučujeme absolvovat semináře ke všem čtyřem literárněhistorickým obdobím, případně též všechny čtyři základní literárněhistorické přednášky.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROGRAMY

 

Český jazyk a literatura – studenti přijatí od akademického roku 2020/2021 dále
samostatné sdružené
Předměty Metody literární teorie – seminář II, Metody literární historie – seminář II, Koncepty lyriky, Naratologie budou vypsány v letním semestru. Diplomový seminář bude vypsán v zimním i v letním semestru.
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy – studenti přijatí od akademického roku 2019/2020 dále
samostatné sdružené
Předměty Metody literární teorie pro učitele a Literatura pro děti a mládež budou vypsány v letním semestru.
Komparatistika – studenti přijatí od akademického roku 2016/2017 dále
samostatné sdružené
Komparatistika – studenti přijatí od akademického roku 2021/2022 dále
samostatné sdružené
Předměty Koncepty lyriky, Naratologie, Pražská škola v evropském kontextu budou vypsány v letním semestru. Diplomový seminář bude vypsán v zimním i v letním semestru.
Předmět Teorie literatury a interpretace textu doporučujeme navštěvovat i studentům sdruženého studia.

Další informace a doplnění k rozvrhu

 

  • Byla vypsána třetí paralelka semináře starší české literatury pro bakalářské programy: pátek 9:10–12:20 (1x za 14 dní), m. č. 423; povede ji dr. Kateřina Smyčková.
  • Sylaby kurzů v SIS budou zveřejněny do 31. 8. 2023.
  • Dodatečně byl vypsán seminář Sny v literatuře od antiky do současnosti ABO700794 (doc. Josef Hrdlička, čtvrtek od 17:30, místnost H018).
  • Čas výuky PVP doc. Sylvy Fischerové Antický román AGLV00173 je: úterý od 17:30, místnost 417.
  • Harmonogram akademického roku najdete na této stránce.
  • Od akademického roku 2024/2025 přestanou být do skupin PVP programu Komparatistika (studijní plán od 2016/2017) zařazovány nové předměty.
  • U povinných seminářů je v SIS maximální kapacita nastavena na nižší hodnoty. Pokud budou všechny seminární paralelky naplněny, bude jejich kapacita navýšena.
  • V jednání je otevření další paralelky semináře starší české literatury pro bakalářské programy.

Zápis do SIS

 

Často kladené otázky k zápisu předmětů s odpověďmi najdete zde.

Věnujte prosím zápisu předmětů do SIS náležitou pozornost, ať se vyhnete zbytečným komplikacím ve studiu. Zpětný zápis předmětů není umožněn automaticky, je třeba podat oficiální žádost o dodatečné zapsání předmětu se zdůvodněním. Pozor si dávejte rovněž na správný zápis kódů u povinných předmětů. Při zápisu předmětů do SIS se řiďte svým studijním plánem (všechny verze studijních plánů jsou k dohledání zde). Poté, co si zapíšete předměty, si proveďte kontrolu zápisu (upozorní Vás na případné nesrovnalosti, např. na nesplněné prerekvizity).

Zápis předmětů do SIS začne 22. 9. 2023 v 7:00 a skončí 13. 10. 2023 ve 23:59.

V případě jakýchkoli nejasností se prosím obracejte na tajemníka ÚČLK Mgr. Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz).

 

Úvod > Studium > Rozvrh