Rozvrh

ROZVRH NA ZIMNÍ SEMESTR 2020/2021

 

Výuka probíhá od 1. 10. 2020 do 8. 1. 2021, zkouškové období pak bude probíhat od 11. 1. 2021 do 14. 2. 2021. Vánoční prázdniny proběhnou od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021.

BAKALÁŘSKÉ OBORY
Český jazyk a literatura
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY
Český jazyk a literatura
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Komparatistika

 

Doplnění k rozvrhu

 

  • Jako PVP si je možno zapisovat předmět Uvedení do kognitivní poetiky ACN300810. Bude probíhat ve středu 15:50–17:20 v m. č. 21.
  • Kurz Středoevropská literatura pro učitele ABO700339 dr. Činátlové se přesouvá z úterý na čtvrtek 14:10–15:40 do m. č. 18 ve Šporkově paláci (Hybernská 3, Praha 1).
  • Seminář Rytmus básně dr. Čermochové se přesouvá ze středy od 9:10 na úterý 17:30–19:00 v m. č. 417 v hlavní budově.
  • Seminář Mgr. Koblížkové Wittlichové Make it new again: literární avantgardy druhé poloviny 20. století se z organizačních důvodů ruší.
  • Kurzy Příprava a vydání e-knihy (dr. Pistorius), Československá filmová pohádka pohledem současného diváka (Mgr. Ďuricová), Česko-německé literární vztahy v letech 1750–1848: četba vybraných textů (dr. Petrbok), Rétorická kritika: čtení vybraných projevů a statí (dr. Andreas) a Česká undergroundová literatura (dr. Machovec) se přesouvají na letní semestr.

Zápis do SIS

 

Často kladené otázky k zápisu předmětů s odpověďmi najdete zde.

Věnujte prosím zápisu předmětů do SIS náležitou pozornost, ať se vyhnete zbytečným komplikacím ve studiu. Zpětný zápis předmětů není umožněn automaticky, je třeba podat oficiální žádost o dodatečné zapsání předmětu se zdůvodněním. Pozor si dávejte rovněž na správný zápis kódů u povinných předmětů (u různých akreditací mohou mít tyto předměty různé kreditové ohodnocení). Při zápisu předmětů do SIS se řiďte svým studijním plánem (všechny verze studijních plánů jsou k dohledání zde). Poté, co si zapíšete předměty, si proveďte kontrolu zápisu (upozorní Vás na některé nesrovnalosti, např. na nesplněné prerekvizity).

Zápis předmětů do SIS začne 25. 9. 2020 ve 14:00 a skončí 16. 10. 2020 v 18:00.

V případě jakýchkoli nejasností se prosím obracejte na tajemníka ÚČLK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz).

Úvod > Studium > Rozvrh