Rozvrh

ROZVRH NA ZIMNÍ SEMESTR 2022/2023

 

Výuka proběhne od 3. 10. 2022 do 6. 1. 2023, zkouškové období pak od 9. 1. 2023 do 12. 2. 2023.

Pokud se Vám rozvrh nezobrazuje (může se týkat především prohlížeče Google Chrome), zkuste z https v adrese odstranit písmeno s.

Předmět ABO700572 Čtení světové literatury v kontextu české literární historie (se zaměřením na potřeby výuky na střední škole) se z organizačních důvodů ruší.

BAKALÁŘSKÉ OBORY

 

Český jazyk a literatura – studenti přijatí od roku 2019/2020 dále
samostatné sdružené
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání – studenti přijatí od roku 2019/2020 dále
samostatné sdružené
Předměty Poetika poezie, prózy a dramatu, Poetika poezie, prózy a dramatu ve vzdělávacím kontextu se zaměřením na soudobou literaturu, Základy literární historie, Čtení děl starší české literatury, Čtení děl české literatury 19. století, Starší česká literatura II, Česká literatura 19. století II, Česká literatura 1. poloviny 20. století II, Česká literatura 2. poloviny 20. století II budou vypsány v letním semestru. Bakalářský seminář – literatura bude vypsán v zimním i v letním semestru.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY

 

Český jazyk a literatura – studenti přijatí od akademického roku 2020/2021 dále
samostatné sdružené
Předměty Metody literární historie – seminář II, Metody literární teorie – seminář II, Koncepty lyriky budou vypsány v letním semestru. Diplomový seminář – literatura bude vypsán v zimním i v letním semestru.
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy – studenti přijatí od akademického roku 2019/2020 dále
samostatné sdružené
Studentům doporučujeme zapsat si didakticky zaměřené povinně volitelné předměty: ABO700582 Tradiční a netradiční cesty výuky literatury, ABO500445 Světová literatura (pro učitele), ABO700275 Interpretace děl světové literatury pro středoškolskou výuku, ABO700347 Analýza učebnic a dalších příruček k výuce literatury. Předměty Metody literární teorie pro učitele a Literatura pro děti a mládež budou vypsány v letním semestru.
Komparatistika – studenti přijatí od akademického roku 2016/2017 dále
samostatné sdružené
Komparatistika – studenti přijatí od akademického roku 2021/2022 dále
samostatné sdružené
Předměty Koncepty lyriky a Pražská škola v evropském kontextu budou vypsány v letním semestru. Diplomový seminář bude vypsán v zimním i v letním semestru.

U povinných seminářů v SIS je maximální kapacita nastavena na nižší hodnoty. Pokud budou všechny seminární paralelky naplněny, bude kapacita povinných seminářů navýšena.

Zápis do SIS

 

Často kladené otázky k zápisu předmětů s odpověďmi najdete zde.

Věnujte prosím zápisu předmětů do SIS náležitou pozornost, ať se vyhnete zbytečným komplikacím ve studiu. Zpětný zápis předmětů není umožněn automaticky, je třeba podat oficiální žádost o dodatečné zapsání předmětu se zdůvodněním. Pozor si dávejte rovněž na správný zápis kódů u povinných předmětů (u různých akreditací mohou mít tyto předměty různé kreditové ohodnocení). Při zápisu předmětů do SIS se řiďte svým studijním plánem (všechny verze studijních plánů jsou k dohledání zde). Poté, co si zapíšete předměty, si proveďte kontrolu zápisu (upozorní Vás na některé nesrovnalosti, např. na nesplněné prerekvizity).

Zápis předmětů do SIS začne 23. 9. 2022 v 7:00 a skončí 14. 10. 2022 ve 23:59.

V případě jakýchkoli nejasností se prosím obracejte na tajemníka ÚČLK Mgr. Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz).

 

Úvod > Studium > Rozvrh