Rozvrh

ROZVRH NA LETNÍ SEMESTR 2018/2019

 

Výuka probíhá od 18. 2. 2019 do 24. 5. 2019 (zkouškové období pak bude probíhat od 27. 5. 2019 do 30. 6. 2019 a od 2. 9. 2019 do 19. 9. 2019.

BAKALÁŘSKÝ OBOR
Český jazyk a literatura
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ OBORY
Český jazyk a literatura
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Komparatistika

 

Doplnění k rozvrhu

 

  • V rámci skupin PVP (u komparatistů PVP 6) si je možné zapisovat předmět AFV00094 Divná místa (vycházkový seminář).
  • Jako PVP si je rovněž možné v letním semestru zapsiovat předmět AAA500164 Medieval Thought: An Interdisciplinary Perspective.
  • Seminář Didaktika vyučování literatury I (úterý od 9:10) se přesouvá do m. č. 24.

 

Zápis do SIS

 

Pokyny technického rázu týkající se SIS najdete zde – sekce ELEKTRONICKÝ ZÁPIS PŘEDMĚTŮ A ROZVRHU.

Věnujte prosím zápisu předmětů do SIS náležitou pozornost, ať se vyhnete zbytečným komplikacím ve studiu. Zpětný zápis předmětů není umožněn automaticky, je třeba podat oficiální žádost o dodatečné zapsání předmětu se zdůvodněním. Při zápisu předmětů do SIS se řiďte svým studijním plánem (všechny verze studijních plánů jsou k dohledání zde). Poté, co si zapíšete předměty, si proveďte kontrolu zápisu (upozorní Vás na některé nesrovnalosti, např. na nesplněné prerekvizity).

Zápis předmětů do SIS začne 9. 2. 2019 v 10:00 a skončí 8. 3. 2019 v 18:00.

V případě jakýchkoli nejasností se prosím obracejte na tajemníka ÚČLK Ivana Kafku (ivan.kafka@ff.cuni.cz).

 

Úvod > Studium > Rozvrh