Konzultace

Konzultační hodiny pracovníků ÚČLK
v zimním semestru 2017/2018

Aktuální změny v konzultacích jsou uvedeny v sekci Organizační změny na úvodní stránce.

 

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
pondělí 9:00–10:30 (415)

Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
konzultace po domluvě e-mailem

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
pondělí 9:10–10:40 (455)

prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
pondělí 14:00–15:30 (455)

doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc.
čtvrtek 15:00–15:45 (412)

prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
úterý 12:30–13:30, Špork, m. č. 18 (po předchozí domluvě e-mailem)

Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
čtvrtek 16:00–16:30, Špork, m. č. 18 (případně dle dohody)

prof. PhDr. Oldřich Král, CSc.
po domluvě e-mailem (oldrich.kral@gmail.com)

Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
úterý 8:20–9:00 (412) – s výjimkou prvního týdne semestru

doc. PhDr. Petr Málek, CSc.
pátek 12:30–14:00 (411)

PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
úterý 13:00–14:00 (413)

Mgr. Martin Pokorný, Ph.D.
pondělí 8:30–9:00, Špork, m. č. 25 (případně dle dohody)

Mgr. Josef Šebek, Ph.D.
středa 15:50–16:50 (413)

Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
středa 13:00–14:00 (411)

Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
středa 10:50–12:00 (414A)

PhDr. Václav Vaněk, CSc.
středa 12:30–13:30 (414A)

doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
pondělí 10:50–12:00 (411)

prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
pondělí 14:10–15:40 (413) úterý 15:00–16:00 (414) (od 24. 10.)

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
pátek 9:10–10:40 (415)

Úvod > Ústav > Lidé > Konzultace