Uchazeč

Základní informace o studiu na FF UK lze získat během DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který fakulta pořádá každoročně, vždy o jedné z lednových sobot (přesné informace naleznete na http://www.ff.cuni.cz/FF-8026.html).
Pro zájemce o jednotlivé obory jsou v rámci Dne otevřených dveří vyčleněny místnosti a časy, kdy je vyučující mohou stručně seznámit s obsahem studia a odpovědět na jejich dotazy.
Informace k oborům vyučovaným naším ústavem se zde dozvíte také a naleznete je též v dalších záložkách této sekce.

Užitečným místem, kde lze nalézt další informace o studiu, je fakultní web pro uchazeče, který taktéž doporučujeme Vaší pozornosti, pokud máte zájem o studium na naší fakultě.

Úvod > Uchazeč