Komparatistický spolek (KOS)

Komparatistický spolek (KOS) vznikl na podzim roku 2019. Činnost spolku se soustředí ve dvou vzájemně se prolínajících ohniscích, akademickém a sociálním.  

Akademická činnost našeho spolku spočívá ve vytváření prostoru pro interdisciplinární reflexi literatury, který je otevřen studentům, absolventům a akademikům z různých oborů s přesahem k literatuře. To se realizuje především pořádáním či spolupořádáním odborných akcí, jejichž cílem je prohloubení literárněvědné debaty a šíření nových textů, ale i neformální setkání a čtení. V rámci komparatistického přístupu si klademe za cíl jak užší vzájemné propojení filologických oborů a jejich sbližování s ostatními obory, tak vnitřní oborovou diskusi. Tento cíl je realizován prostřednictvím veřejných debat či přednášek. 

Sociální rozměr spolku spočívá v utužování vztahů mezi studenty oboru komparatistika na Filozofické fakultě UK, ale též vztahů absolventů a vyučujících. Základní a klíčovou akcí spolku je seznamovací den komparatistiky konaný pravidelně na začátku akademického roku pro nově nastupující studenty a studentky. Mezi další akce patří pravidelné postsemestrální večírky, nezřídka obohacené o kulturní program (vystoupení hudebního tělesa Úvod do komparatistiky, knižní tombola, křest komparatistického zinu atp.). 

Spolek dále pomáhal např. na dni otevřených dveří FF UK či se aktivně účastnil stávky za klima, kde organizoval čtení básní a veřejnou přednášku.  

Spolek je otevřen všem studentům a studentkám komparatistiky, případně zájemcům a zájemkyním o obor. Ke spolupráci zveme všechny a jsme otevření a otevřené každému návrhu na uspořádání akce či ke spolupráci na projektech. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailu (kosffuk@gmail.com), Facebooku (https://www.facebook.com/kosffuk/) nebo Instagramu (https://www.instagram.com/kos_ff_uk/).

Úvod > Komparatistika > Komparatistický spolek (KOS)