Komparatistické středy 

Komparatistické středy jsou odborná setkání studentů, absolventů, vyučujících a sympatizantů oboru obecná a srovnávací literatura (komparatistika). Jejich cílem je vytvořit prostor pro otevřenou diskusi aktuálních témat z oblasti srovnávací literatury. Programová náplň zahrnuje nedávno obhájené disertační práce, přednášky vyučujících spřízněných ústavů, pracovní verze článků vyučujících, prezentace zahraničních spolupracovníků či vystoupení vynikajících odborníků, kteří jsou s oborem nějak spojeni. Program vzniká v diskusi v rámci organizačního výboru složeného ze zástupců vyučujících, doktorandů a odborné veřejnosti. Jednacím jazykem je nejčastěji čeština, v případě potřeby angličtina. Pro návrhy témat nebo možných vystupujících se obracejte na Evu Krásovou (eva.krasova@ff.cuni.cz).

Komparatistické středy se konají vždy poslední středu v měsíci od 17:30 ve Šporkově paláci (Hybernská 3, Praha 1), místnost č. 18 (přízemí). Přednášky si lze zapsat jako předmět v SIS pod kódem ABO700745. Aktuální program je dostupný zde.

 

Úvod > Komparatistika > Komparatistické středy