Komparatistické středy 

Komparatistické středy jsou odborná setkání studentů, absolventů, vyučujících a sympatizantů oboru obecná a srovnávací literatura (komparatistika). Jejich cílem je vytvořit prostor pro otevřenou diskusi aktuálních témat z oblasti srovnávací literatury. Programová náplň zahrnuje nedávno obhájené disertační práce, přednášky vyučujících spřízněných ústavů, pracovní verze článků vyučujících, prezentace zahraničních spolupracovníků či vystoupení vynikajících odborníků, kteří jsou s oborem nějak spojeni. Program vzniká v diskusi v rámci organizačního výboru složeného ze zástupců vyučujících, doktorandů a odborné veřejnosti. Jednacím jazykem je nejčastěji čeština, v případě potřeby angličtina. Pro návrhy témat nebo možných vystupujících se obracejte na Evu Krásovou (eva.krasova@ff.cuni.cz).

Komparatistické středy se konají vždy poslední středu v měsíci od 17:30 ve Šporkově paláci (Hybernská 3, Praha 1), místnost č. 18 (přízemí). 

Program akademického roku 2023/2024:  

  • 25. 10. 2023 Marcel Koníček (FF UK): Mýty a metamorfózy – Fantastické světy v současné japonské literatuře
  • 29. 11. 2023 Zuzana Šťastná (ÚTRL FF UK)
  • 20. 12. 2023 TBA
  • 31. 1. 2024 Richard Müller (ÚČL AV ČR)
  • 28. 2. 2024 Ondřej Hýbl (Česko-japonská společnost): Divadlo Kjógen
  • 27. 3. 2024 Miriam Löwensteinová: Korejská mise do Ruska
  • 24. 4. 2024 TBA
  • 29. 5. 2024 TBA

 

Úvod > Komparatistika > Komparatistické středy