Konference Česko-severské literární vztahy

Skandinávský dům, z. s., Oddělení skandinavistiky a Oddělení finských studií Ústavu germánských studií FF UK pořádají konferenci Česko-severské literární vztahy, která se uskuteční 14. 12. 2016 v čase 10:00–18:00 v m. č. 104 v hlavní budově FF UK. Program konference najdete zde. Na konferenci mimo další řečníky vystoupí i doc. Libuše Heczková z ÚČLK.