Důležité termíny

Připomínáme důležité termíny týkající se červnových a zářijových
bakalářských a státních závěrečných zkoušek:

 

Termín pro přihlašování k BZK v SIS (obhajoba je jednou z částí BZK)
Termín pro odevzdání bakalářských prací v ÚČLK
Kontrola plnění studijních povinností před BZK Obhajoby bakalářských prací Ústní část BZK
9. 5. 2017 10. 5. 2017 (do 16:00, m. č. 414) 31. 5. 2017 12. 6. 2017 13. a 14. 6. 2017
13. 7. 2017 9. 8. 2017 (do 16:00, m. č. 414) 18. 8. 2017 4. 9. 2017 5. a 6. 9. 2017

 

Termín pro přihlašování k SZZK v SIS (obhajoba je jednou z částí SZZK)
Termín pro odevzdání diplomových prací v ÚČLK
Kontrola plnění studijních povinností před SZZK Obhajoby diplomových prací Ústní část SZZK
9. 5. 2017 10. 5. 2017 (do 16:00, m. č. 414) 31. 5. 2017 19. 6. 2017 20. a 21. 6. 2017
13. 7. 2017 9. 8. 2017 (do 16:00, m. č. 414) 23. 8. 2017 11. 9. 2017 12. a 13. 9. 2017

Komparatistické obhajoby diplomových prací i státní závěrečné zkoušky se uskuteční v pondělí 19. 6. 2017 a 11. 9. 2017, ostatní termíny jsou shodné.