Konzultační hodiny pracovníků ÚČLK a úřední hodiny sekretariátu v září 2017