Konzultační hodiny pracovníků ÚČLK v zimním semestru 2017/2018