Výuka a konzultace doc. Vojtěcha se ve dnech 11. a 12. 12. ze zdravotních důvodů ruší. Práce na seminář Realistické fantazie se posouvá na další týden.