Knižní novinky

V nakladatelství Akropolis vyšel první titul edice #POPs, která si klade za cíl zprostředkovat českému čtenáři překlady kanonických titulů věnovaných teorii populární kultury: monografie Johna Fiskeho Jak rozumět populární kultuře, kterou přeložil a doslovem opatřil Petr A. Bílek. Anotaci a ukázku knihy najdete na stránkách nakladatelství Akropolis. Zde najdete seznam titulů, které mají v edici dále vyjít.

Vydavatelství FF UK vydalo v rámci projektu Progres Q12 Literatura a performativita, vedeného doc. Janem Wiendlem, životopisnou publikaci Egon Hostovský a jeho radosti života (autoři Olga Hostovská, Václav Sádlo a Barbora Svobodová). Anotace je dostupná na stránkách vydavatelství, kde si lze knihu rovněž zakoupit.