Jiří Dynda (FF UK, Slovanský ústav AV ČR): Ruský folklorní epos: Příklad obra Svjatogora (přednáška v rámci Komparatistického úterý)