Setkání studentů a vyučujících ÚČLK a ÚČJTK

Srdečně zveme všechny studující i vyučující ÚČLK a ÚČJTK na společné setkání v úterý 23. 1. 2024 mezi 16:00 a 20:00 v prostoru domu Fortna (Hradčanské nám. 3, zvonek Fortna (Podpůrná setkání a prostor pro FF UK :: fortna). Setkání je zcela dobrovolné a bude mít ryze společenský charakter. Káva a čaj jsou zajištěny, další pohoštění z vlastních zásob je vítáno. Případné dotazy směřujte na Marii Škarpovou (marie.skarpova@ff.cuni.cz).

Na viděnou se těší členové ÚČLK a ÚČJTK