Ondřej Hýbl: „Sranda je pravda v kostce“ Aneb: Dělat dobrý humor, to není žádná legrace! (Komparatistická středa)

Co nejsrdečněji Vás zveme na letošní první pravidelnou Komparatistickou středu, která se uskuteční 28. 2. 2024 v 17:30 v místnosti č. 18 v Hybernské 3. Vystoupí Ondřej Hýbl (Česko-japonská společnost) s přednáškou o žánru kjógen nazvanou „Sranda je pravda v kostce“ aneb Dělat dobrý humor, to není žádná legrace! Pro případnou online účast využijte tento odkaz.

V rámci tohoto úvodu do komedie kjógen budou mít účastníci přednášky možnost seznámit se se základními rysy žánru kjógen, dozvědět se něco struktuře repertoáru, který dnes čítá přes 200 původních her, ale i metodice tvorby komična, která je stará přes šest století, nicméně stále dokáže diváky bezpečně bavit i dnes. Seznámíme se s maskami, kostýmy, typem postav i typem scénářů. Podíváme se i na vývoj zdánlivě neměnného textu.

V závěrečné části se pokusíme zamyslet nad humorem a smíchem, který je, či spíše byl, Japonci dlouho nahlížen jako dar šintoistických božstev. A radost v mysli, jako skutečné požehnání lidské požehnání. Což se dodnes objevuje v japonských lidových novoročních rituálech a tedy bude vhodným motivem taktéž pro start nového semestru.

Žánr kjógen

V doslovném překladu znaků nese význam „bláznivá slova“. Jedná se o japonský komediální žánr, který vznikl v průběhu 14.století jako mezihra vážného divadla nó (dokonalé umění). Žánr původně cílil na obecenstvo z řad samurajské šlechty. Nutnost pobavit a rozesmát kultivované a vysoce vzdělané obecenstvo tak vedla k vzniku specifického, vysoce politicky korektního, ale zároveň velmi inteligentního humoru, který si na mušku bere univerzální lidské poklesky a nedokonalost člověka obecně. Není tedy až takovým překvapením, že je velmi srozumitelný i dnes divákovi evropskému. O čemž svědčí i existence v ČR působícího divadelního sdružení Divadlo kjógen.

Divadlo kjógen

Divadlo kjógen (DK, dříve Malé divadlo kjógenu) vzniklo z podnětu českého dramatika, režiséra a mima Huberta Krejčího, předního představitele kjótské tradiční školy Ókura a nositele japonského nejvyššího kulturního ocenění „Žijící národní poklad“ mistra Šigejamy Šimeho, a japanologa Ondřeje Hýbla. DK je naprosto unikátním divadelním seskupením, které vychází z dlouhodobé vzájemné spolupráce mezi českými a japonskými divadelníky a žánru kjógen se na profesionální úrovni věnuje za hranicemi Japonska. V češtině má soubor na repertoáru již přes 20 her, jejichž uvádění se věnuje od roku 2000. V roce 2016 získalo DK za přesnost převodu žánru mimo Japonsko velice prestižní ocenění Saikašó, udělované divadelním instituem Nogami Noh Theatre Institute při tokijské univerzitě Hósei. Od roku 2023 je pak příběh DK prezentován i v učebnicích po celém Japonsku.

Mgr. Ondřej Hýbl M.A. PH.D.

Po studiu japanologie na FFUK vystudoval japonskou literaturu na Dóshisha University v Kjótu a následně japonské tradiční divadlo na Ósaka University. V Kjótu 12 studoval divadlo kjógen prakticky v rodině Šigejama. Dnes působí jako herec a překladatel textů v Divadle kjógen, jako tlumočník na volné noze, koordinátor a konzultant aktivit mezi ČR a EU a aktuálně také jako předseda Česko-japonské společnosti.