Knižní novinka

V koedici nakladatelství Bloomsbury a Ústavu pro českou literaturu AV ČR vychází titul The Emerging Contours of the Medium. Literature and Mediality. Podíleli se na něm badatelé z Ústavu pro českou literaturu AV ČR – Richard Müller, Tomáš Chudý (jako nezávislý badatel), Alice Jedličková, Stáňa Fedrová a Pavel Šidák, Ústavu české literatury a komparatsitiky FF UK (Josef Šebek, Josef Vojvodík) a Filosofického ústavu AV ČR (Martin Ritter). Kniha je adaptovaným překladem české publikace Za obrysy média (2020), překlad pořídili Peter GaffneyNicholas Orsillo.

Anotace: Publikace osmičlenného autorského kolektivu formuluje základní principy mediální teorie literatury. Nevyužívá přitom pouze nové mediální teorie a filosofie, ale zejména proměňuje a prohlubuje reflexi klasických literárněvědných koncepcí, a uskutečňuje tak poprvé vyvážený dialog obou oblastí. Pojem média byl v literární vědě i reflexi slovesnosti, stejně jako umění, po staletí zastřen či existoval v latentním stavu. Autorský kolektiv odkrývá příčiny této slepé skvrny a s pomocí genealogie pojmu „média“ vysvětluje různé aspekty dlouhého procesu mediálního sebeuvědomování literatury a literární vědy, jenž jde ruku v ruce s jejich zdánlivým zastaráváním tváří v tvář neúprosné evoluci techniky. Metodologickou oporu nachází autoři v genezi konceptu média vypracovanou Johnem Guillorym a v systému mediálních modalit podle Larse Elleströma. Současně jsou zkoumána možná vymezení „média“ z pohledu několika disciplín a oblastí. K těm patří mj. sémiotika, tradice srovnávání umění a intermediální studia, dějiny a teorie techniky, mediální teorie a mediální filosofie, kulturní kritika nebo teorie systémů. Kniha tak mnohostranně rozvíjí východiska pro uvedení literární a mediální vědy na společný základ a formuluje principy mediálně vědomé literární teorie.

(Převzato z webu ÚČL AV ČR a mírně upraveno.)