Knižní novinka

V nakladatelství Academia vyšla monografie Jiřího Holého a Marcely Zoufalé (eds.) Rozpad židovského života. 167 dní druhé republiky.

Anotace:

Kolektivní monografie se zabývá stavem a proměnami židovské menšiny v období druhé republiky a zároveň zohledňuje reakce a postoje většinové české (československé) společnosti. Během diskutovaného období byla zničena státní suverenita. Spolu s úpadkem morálních hodnot nastala krize demokracie a společnost se pozvolna fašizovala. Výrazný atribut tohoto období představuje persekuce a postupné vytěsňování židovské minority z veřejného života. Publikace se zaměřuje především na reprezentaci popsaného fenoménu v literatuře, médiích a v neposlední řadě reflektuje i sociokulturní aspekty sledovaných událostí.

Rozhovor s editory knihy na stránkách Českého rozhlasu.

Prezentace knihy proběhne v pondělí 28. 11. 201617:00 v Literární kavárně Academia, Václavské náměstí 34, Praha 1.

prezentace-knihy-rozpad-zidovskeho-zivota