Josef Hrdlička na mezinárodní konferenci Situating Lyric

Ve dnech 7.–11. 6. se na Bostonské univerzitě konala konference Situating Lyric věnovaná obecnějším otázkám lyriky. Účastnil se jí dr. Josef Hrdlička, který o jejím průběhu napsal zprávu.