Komise pro BZK/SZZK

Zveřejňujeme komise pro obajoby bakalářských prací, bakalářské zkouškyobhajoby diplomových prací a státní závěrečné zkoušky.

Aktualizace 28. 8.: Prof. Vojvodíka v komisi pro obhaoby BP dne 5. 9. ze zdravotních důvodů nahrazuje doc. Špirit. V komisi pro ústní část BZK (literární část) dne 6. 9. prof. Vojvodíka nahrazuje prof. Holý.

Aktualizace 29. 8. 2023: Z rozpisů smazáni studenti, kteří nesplnili podmínky po konání BZK/SZZK.