Bakalářská zkouška

Důležité termíny

 

Termín pro přihlašování k BZK v SIS
Termín pro odevzdání bakalářských prací v ÚČLK
Kontrola plnění studijních povinností před BZK Obhajoby bakalářských prací Ústní část BZK
14. 12. 2018 středa 19. 12. 2018 (do 16:00, m. č. 414) 16. 1. 2019 28. 1. 2019 29. a 30. 1. 2019
9. 5. 2019 čtvrtek 9. 5. 2019 (do 16:00, m. č. 19) 29. 5. 2019 10. 6. 2019 11. a 12. 6. 2019
11. 7. 2019 čtvrtek 18. 7. 2019 (do 15:00, m. č. 414) 16. 8. 2019 3. 9. 2019 (úterý!) 4. a 5. 9. 2019 (středa a čtvrtek!)

Přihlášení

 

Ke státní závěrečné zkoušce (SZZK) se studenti hlásí se prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS), kde se zapisují ke konkrétním státnicovým předmětům (návod lze dohledat zde). Aby SIS umožnil toto přihlášení, je třeba si v něm předtím v určitém předstihu provést kontrolu plnění svého studijního plánu.

Elektronické přihlašování v SIS je povinné pro všechny studenty s výjimkou těchto případů:
1) Studenti, kteří mají v době přihlášení k SZK své studium přerušeno.
2) Studenti, jimž byla schválena žádost o posunutí lhůty pro kontrolu splnění studijních povinností před státní závěrečnou zkouškou.
3) Studenti, kteří nemají nahraný elektronický studijní plán

V těchto případech je nutné dodat na studijní oddělení papírovou přihlášku ve stanoveném termínu (podrobnosti zde).

Průběh

 

Jednotlivé části BZK lze absolvovat odděleně (student se v SIS přihlásí pouze k té části BZK, kterou má v úmyslu v daném termínu vykonat). Při neúspěšném absolvování určité části BZK student při dalším pokusu opakuje jen tuto část; části, které složil úspěšně, již znovu neskládá.

Literárněvědná část BZK má dvě složky:

  1. Vybrané problémy dějin literatury v českých zemích (téma bude zadáno na místě, a to s ohledem na seznam literatury)
  2. Odborná práce s literárním textem (tato část prověřuje elementární znalosti a dovednosti spojené s analýzou a interpretací básnického a prozaického textu).

Doporučená četba

 

Doporučujeme, aby individuální soupisy přečtené literatury studenti předběžně konzultovali s členy zkušebních komisí, a to v okamžiku vyhlášení těchto komisí. Smyslem této konzultace je snaha zohlednit individuální odborné preference každého ze studentů při zajištění komplexity jeho znalostí.

Seznam doporučené četby ke studiu dějin české literatury naleznete zde.

 

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Bakalářská zkouška