Seznam obhájených disertačních prací z oboru obecná a srovnávací literatura (komparatistika) (od roku 2006)

Jméno doktoranda Rok obhajoby Název disertační práce Jméno školitele
Winnette, Petra 2006 Pohádka jako fenomén (srovnávací výklad pohádek) Svatoň, Vladimír
Hlaváček, Jakub 2007 Macrobius a jeho vliv na novoplatónskou interpretaci mýtů Putna, Martin C.
Praks, Vítězslav 2009 Computerová naratologie: narativní schémata počítačových her Hrbata, Zdeněk
Machoninová, Alena 2010 Vizualizace slova – verbalizace obrazu v ruské druhé avantgardě (Vsevolod Někrasov a Erik Bulatov)
Langerová, Marie
Ivanova, Dimana 2011 Koncepce lyrického subjektu v poezii českých dekadentů v srovnávacím aspektu Kubíček, Tomáš
Matysová, Kristýna 2011 Écrire le monde en Marchant. Une apporche de la modernité en Bohême et en France du début du XIXe siécle aux années 1948 Hrbata, Zdeněk
Malá, Zuzana 2013 Skrytá avantgarda. Próza české poválečné avantgardy mezi individualismem a kolektivismem Janoušek, Pavel
Koblížek, Tomáš 2014 Interpretační sémantika jako příspěvek k recepci literárního textu Pokorný, Martin
Skovajsa, Ondřej 2014 Psaný hlas: Whitmanovy Listy trávy (1855) a Millerův Obratník Raka Vojvodík, Josef
Izdná, Petra 2015 Prostory dětství a jejich významy. (Topos zahrady v literatuře 20. století) Hrbata, Zdeněk
Prokop, Lukáš 2015 Constructions inachevées: Smysl literárního fragmentu a nedokončenosti, jejich význam v konstrukci lidského já. Stendhal, Deml, Michaux. Vojvodík, Josef
Čadková, Daniela 2016 Oslněni helénským sluncem. Recepce antiky v české literatuře v letech 1880–1910 Hrbata, Zdeněk
Jaluška, Matouš 2017 Dvorná láska v kontextu herních aspektů dvorské kultury (Cantigas de Santa Maria a trubadúrský zpěvník R) Hrbata, Zdeněk
Krásová, Eva 2017 Émile Benveniste a úloha smyslu Bílek, Petr
Jelínek, Jiří 2018 Konstruované jazyky v literatuře Hrdlička, Josef
Soukup, Jiří 2018 České podoby Franze Kafky před druhou světovou válkou Holý, Jiří
Pavlova, Olga 2019 Teorie petrifikovaných světů na příkladu antiutopické a dystopické literatury Kubíček, Tomáš
Soukupová, Klára 2019 Autobiografie v kontextu teorie pozicionality Kubíček, Tomáš
Špína, Michal 2019 Neúprosné rovnoběžky: Železnice v evropské literatuře 1830–1914 Vojvodík, Josef
Ledinská, Šárka 2020 Prostory vlastní a cizí v pohádkách Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové, bratří Grimmů a Ludwiga Bechsteina Bílek, Petr
Matuszkiewicz, Iwona 2023 Aspekty krajiny v české a polské duchovně orientované literatuře 20 století Hrdlička, Josef

 

Úvod > Studium > Doktorské studium > Seznam obhájených disertačních prací z oboru obecná a srovnávací literatura (komparatistika) (od roku 2006)