CEEPUS

ceepus

 

CEEPUS je program určený pro země střední a východní Evropy – Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Priština-Kosovo. Výměny probíhají v rámci tzv. tématických sítí s konkrétními partnery na základě předem domluvených a podepsaných smluv nebo tzv. freemovers.
Máte-li zájem o podrobnější informace o pravidlech tohoto programu, navštivte internetovou stránku Domu zahraniční spolupráce.

Koordinátorem tohoto programu za ÚČLK je prof. Jiří Holý.