Obhájené bakalářské práce (od roku 2010)

 

 

Řešitel práce
Rok obhajoby Téma práce Vedoucí práce
Dušková, Gabriela 2010 Ohlas románu ve verších v české literatuře
Mravcová, Marie
Hejlová, Tereza 2010 Recepce díla Františka Gellnera v kontextu české literární historie Vojvodík, Josef
Hlaváčková, Eva 2010 Sondy do poezie přelomu 10. a 20. let 20. století Wiendl, Jan
Churaňová, Ivana 2010 Reflexe pracovních táborů v díle K. Pecky a J. Stránského Špirit, Michael
Jehlička, Jakub 2010 Stanislaw Przybyszewski: evropský modernista a česká Moderní revue v kontextu české a polské reflexe
Heczková, Libuše
Kunová, Kateřina 2010 Tělo a tělesnost v díle Svatavy Antošové
Heczková, Libuše
Levorová, Eva 2010 Textové proměny Lustigovy prózy Tma nemá stín Holý, Jiří
Loginova, Kateřina 2010 Jáchym Topol a jeho prozaické dílo. Základní mapování možných vztažných bodů Bílek, Petr
Machálková, Aneta 2010 Motiv těla v českém surrealismu a slovenském nadrealismu Vojvodík, Josef
Machková, Klára 2010 Dítě a dětství v literární činnosti Boženy Němcové
Šmahelová, Hana
Manová, Vilma 2010 Poetika „ohroženého bytí“ v poezii Jiřího Ortena a Dušana Paly Vojvodík, Josef
Smyčková, Kateřina 2010 Ke kompozici kancionálového cyklu „Ornythologia Mariana“ (J. I. Dlouhoveský) Škarpová, Marie
Šimáková Dosoudilová, Anna 2010 Expresionistický obraz světa v díle Bohuslava Reynka Vojvodík, Josef
Tučková, Anna 2010 Pohádky z vězení Bílek, Petr
Beneš, Otakar 2011 Obraz středověku v díle Prokopa Chocholouška Vaněk, Václav
Čermochová, Klára 2011 Vzájemné působení metrických a fonologických faktorů při utváření básnického rytmu Binar, Vladimír
Česká, Jana 2011 Tradovaná narace a Kronika Česká Václava Hájka z Libočan Kubišta, Albert
Dušek, Jan 2011 Svatý Prokop v literárních pramenech Hošna, Jiří
Dvořák, Jan 2011 Pojetí postavy v soudobé naratologické teorii Bílek, Petr
Heřmanská, Kateřina 2011 Exotika cest v staročeských cestopisech a rytířských románech Hošna, Jiří
Hladík, Jakub 2011 Listy, čtvrtletník pro umění a filosofii 1946–1948 (historie a vývoj časopisu, bibliografie) Špirit, Michael
Horčicová, Aneta 2011 Návrat k Oslu a stínu. Satirické drama v dobovém kontextu. Merhaut, Luboš
Hudečková, Hana 2011 Romány Zdeňka Lahody v kontextu české detektivky 60. – 90. let 20. století Janáček, Pavel
Hušáková, Barbora 2011 Dvojí verze Nezvalových básní z dvacátých let Holý, Jiří
Chaberová, Lucie 2011 Orientace v letech 1966–1967. Literatura, umění, kritika. Špirit, Michael
Kapitolová, Zuzana 2011 Komparace literárního a filmového vyprávění (Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol)
Činátlová, Blanka
Kotšmídová, Alena 2011 Romány deziluze a zrání
Mravcová, Marie
Levy, Veronika 2011 Performance a sexualita v próze Jakuby Katalpy
Heczková, Libuše
Malinová, Lenka 2011 Pohled zvenčí – tematika únorové revoluce v prózách Zdeňka Němečka, Egona Hostovského a Lubora Zinka Schmarc, Vít
Marušiaková, Adéla 2011 Adaptace literárního díla – analýza konkrétní filmové adaptace. Srovnání literárního a filmového vyprávění. Lvíče, Flirt se slečnou Stříbrnou.
Činátlová, Blanka
Melichar, Dominik 2011 Gellner – básník současnosti Wiendl, Jan
Mendlová, Monika 2011 Deníky Jakuba Demla z let 1912–1914 Binar, Vladimír
Ondroušková, Světlana 2011 Metafora v básnické tvorbě socialistického realismu 50. let 20. století Bílek, Petr
Šimsová, Anna 2011 Tři podoby Věry Lukášové
Mravcová, Marie
Škubalová, Marta 2011 Téma odsunu/vyhnání Němců v české próze Holý, Jiří
Šnellerová, Tereza 2011 Počátky poezie Jiřího Koláře a jejich přijetí v rámci české poezie Bílek, Petr
Tlachová, Tereza 2011 Archetyp pohádkového hrdiny v kontextu prózy české literatury 19. století Vaněk, Václav
Tregerová, Dana 2011 Jiřina Hauková – publicistka Špirit, Michael
Vlčková, Barbora 2011 Pohádkové motivy v epice 2. poloviny 19. století
Šmahelová, Hana
Zatřepálková, Tereza 2011 Ze dna české společnosti Vaněk, Václav
Bartoňová, Barbora 2012 Básně T. R. Fielda 1954–1955 Holý, Jiří
Baštová, Kristýna 2012 Ticho a mlčení v básních Františka Halase a Vladimíra Holana Wiendl, Jan
Dušková, Anna 2012 Děsy a běsy v české literatuře 20. a 30. let 20. století
Činátlová, Blanka
Hankiewicz, Jakub 2012 Fokalizace Málek, Petr
Hordějčuková, Lenka 2012 Postava vodníka v české literatuře 19. století Vaněk, Václav
Kolomazníková, Hana 2012 Netradiční tradičnost pohádek Karla Čapka
Šmahelová, Hana
Koukalová, Věra 2012 Pásmo Guillauma Apollinaira a jeho odraz v Novém Ikarovi Konstantina Biebla Vojvodík, Josef
Nagy, Petr 2012 Česká dekadence a okultismus. Projevy okultismu v díle Jiřího Karáska ze Lvovic Merhaut, Luboš
Nedomlelová, Iva 2012 Typy intertextovosti v díle Františka Hrubína
Mravcová, Marie
Plísková, Kamila 2012 Skutečnost Života 1942–1948; Skupina 42 a revue Život Špirit, Michael
Segi Lukavská, Jana 2012 Kompozice Českého snáře Špirit, Michael
Smrčková, Tereza 2012 Proměny příspěvků do vybraných literárních soutěží pro mládež Bílek, Petr
Svatoňová, Eva 2012 Mýtus a paměť v poezii Karla Šiktance Bílek, Petr
Šimková, Eva 2012 Úloha merend a jiných společenských událostí v životě české ženy 19. století
Heczková, Libuše
Šimůnková, Pavla 2012 Osud romantických literátů v beletristickém zpracování (Pflegrův román „Ztracený život“, Fričova próza „Naši předchůdci“, Rüfferův román „Zrádce národa“) Vaněk, Václav
Švarcová, Hana 2012 Způsob mystifikace v divadelních hrách Járy Cimrmana Špirit, Michael
Vildová, Hana 2012 Jan Balabán: Hledisko centra a periferie Bílek, Petr
Vitouš, Ladislav 2012 Surrealistická „hra“ a její využití v díle Richarda Weinera Hra doopravdy
Heczková, Libuše
Zudová, Tereza 2012 Podoby a prostředky „hospodského“ vyprávění (J. Hašek, B. Hrabal)
Činátlová, Blanka
Zvoníčková, Michaela 2012 Erotismus jazyka Jakuby Katalpy Vojvodík, Josef
Adámková, Anna 2013 Hrabal versus Menzel aneb vynucené dojetí nad filmovým zpracováním Bílek, Petr
Boháčová, Gabriela (Schlupková) 2013 Dandysmus dnes. Současná literárně teoretická reflexe fenoménu
Heczková, Libuše
Boudová, Jitka 2013 Národopisné aspekty v obrazné konceptualizaci prostředí v české próze 19. století
Heczková, Libuše
Budílková, Jitka 2013 Zobrazení stáří ve venkovských povídkách 2. poloviny 19. století
Šmahelová, Hana
Doležalová, Dominika 2013 Antiutopie v Bílé nemoci
Heczková, Libuše
Fialová, Iveta 2013 Ženské hrdinky a Gabriela Preissová. Ženské postavy v českém realistickém dramatu.
Heczková, Libuše
Frýbová, Milena 2013 Polemiky o Wolkrův odkaz Wiendl, Jan
Hanyková, Martina 2013 Židovská trilogie v díle Arnošta Lustiga Holý, Jiří
Havlátová, Bára 2013 Život a raná tvorba Josefa Macha Wiendl, Jan
Havlíková, Anna 2013 Erbenova Kytice literární a filmová
Činátlová, Blanka
Hladíková, Martina 2013 Bibliografie časopisu Proměny v letech 1964–1979. Holý, Jiří
Hrušková, Klára 2013 Ženské postavy v poezii Viktora Dyka Merhaut, Luboš
Hupáková, Kateřina 2013 Typy a funkce motivů smrti v pohádkách K. J. Erbena a B. Němcové
Šmahelová, Hana
Jandásková, Marie 2013 Svatý Jan Nepomucký: Mýtus a antimýtus v české literatuře Hošna, Jiří
Ježek, Michal 2013 Literární dílo v žánru rozhlasové hry Bílek, Petr
Kafka, Jan 2013 Literatura, psaní…? Dílo Franze Kafky a dekonstrukce Vojvodík, Josef
Kalivodová, Michaela 2013 Přijetí románu Jana Pelce … a bude hůř v proměnách politického režimu Špirit, Michael
Kárná, Michaela 2013 Téma holokaustu v díle Norberta Frýda Holý, Jiří
Koubová, Denisa 2013 Prózy Miloše Urbana z hlediska hlavních vyprávěcích kategorií Bílek, Petr
Kroužilová, Marie 2013 Aktualizace a diferenciace baladické tradice v Knize baladické Antonína Sovy
Mravcová, Marie
Marek, Jakub 2013 „Jesus Kind“ Egon Bondy jako inspirace Bohumila Hrabala Schmarc, Vít
Marková, Eva 2013 Lyrika tzv. normalizace (1970–1977) Špirit, Michael
Novotná, Kristýna 2013 Arnošt Procházka mezi literaturou a výtvarným uměním Merhaut, Luboš
Pácalt, Tomáš 2013 Intertextovost v Příběhu inženýra lidských duší Bílek, Petr
Petrová, Zuzana 2013 Uplatnění gotického románu v české próze první poloviny 20. století: žánrové analogie a variace.
Činátlová, Blanka
Pračke, Šimon 2013 Počátky intertextuality – prolomení hranic krajiny bezbřehosti Bílek, Petr
Raušerová, Andrea 2013 Křesťanská mystika ve vybraných Zeyerových prózách z 90. let Vaněk, Václav
Semsch, Alžběta 2013 Konverze a rekonverze Emanuela Haunera v období fin de siècle Vojtěch, Daniel
Slavíková, Aneta 2013 Femme fatale, matka, budovatelka nebo…? Obraz ženy v literatuře československého socialistického realismu Bílek, Petr
Špádová, Barbora 2013 Trojmezí. Motiv města v románu Daniely Hodrové a Michala Ajvaze.
Činátlová, Blanka
Štěpánová, Eva 2013 Spojitosti literárního a výtvarného díla Karla Hlaváčka Merhaut, Luboš
Barylová, Hana 2014 Psí víno Anny Blažíčkové Wiendl, Jan
Beaumont, Soňa 2014 Bieblova sbírka S lodí jež dováží čaj a kávu v kontextu avantgardního exotismu Holý, Jiří
Bendová, Martina 2014 Reprezentace ideálu ženy v díle Tomáše ze Štítného Škarpová, Marie
Blahoňovská, Šárka 2014 Od Ženského klubu k Šrámkově Sobotce. Osobnost a dílo Miloslavy Hrdličkové-Šrámkové
Heczková, Libuše
Bohuslavová, Renáta 2014 Odsun/vyhnání sudetských Němců v reflexi dobového tisku a v české poválečné literatuře Holý, Jiří
Borůvková, Marianna 2014 Antisemitské časopisy Vlajka a Národní republika Holý, Jiří
Čeplová, Miroslava 2014 Stanislav Zedníček: nešťastný hledač Wiendl, Jan
Čížková, Hana 2014 Přírodní motivy prvních pěti sbírek Jana Zahradníčka Wiendl, Jan
Eliášová, Anežka 2014 Postavy a syžety v povídkách a novelách Boženy Benešové
Mravcová, Marie
Fučíková, Zuzana 2014 Samizdat z hlediska textologie a ediční práce Špirit, Michael
Fürstová, Alena 2014 Netradiční historická próza šedesátých let Holý, Jiří
Futtera, Ladislav 2014 Obraz českého dávnověku v historiografii a krásné literatuře 19. století
Šmahelová, Hana
Gričová, Andrea 2014 Téma pomsty v díle Norberta Frýda a Viktora Fischla Holý, Jiří
Horák, Ondřej 2014 Výstavba novely Josefa Škvoreckého Obyčejné životy Špirit, Michael
Horáková, Kristýna 2014 Téma mezilidských vztahů v hrách Václava Havla Holý, Jiří
Hummel, Michaela 2014 Petr Borkovec: Básník formy
Heczková, Libuše
Jelínková, Daniela 2014 Továrna a její oběti v české literatuře druhé poloviny 19. století Vaněk, Václav
Jíša, Martin 2014 Gustav R. Opočenský a jeho odraz v české literatuře Vaněk, Václav
Kaiserová, Michaela 2014 Obraz svatého Václava v kronikách starší české literatury Hošna, Jiří
Kašparová, Jana 2014 Sociálně orientovaná próza Karla Nového ve 20. a 30. letech 20. století Wiendl, Jan
Klimeš, Lukáš 2014 Obraz Ruska v dílech českých cestovatelů (Od K. Havlíčka po J. Haška) Vaněk, Václav
Kotásková, Jenifer 2014 Život na dvorech a v rezidencích renesančních vládců a velmožů v dobových zpracováních Hošna, Jiří
Kuřeová, Petra 2014 Motivy zvířat a bestiality ve vybraných dílech Ladislava Fukse
Mravcová, Marie
Malá, Lucie 2014 Karel Slavoj Amerling jako postava románů Vladimíra Macury Vaněk, Václav
Marešová, Babeta 2014 Motivy ve vybraných poetistických prózách Karla Schulze, Vladislava Vančury a Karla Konráda Wiendl, Jan
Nováková Tomášková, Tereza 2014 Ideál rytíře a rytířství ve starší české literatuře Hošna, Jiří
Popelková, Jana 2014 Folkloristické práce Františka Bartoše a literatura pro děti Vaněk, Václav
Rabová, Anna-Marie 2014 Problém adaptace děl tzv. červené knihovny do filmové podoby
Heczková, Libuše
Semler, David 2014 Šrámek (Krška): „Stříbrný vítr“ na filmovém plátně
Mravcová, Marie
Smějsíková, Magdaléna 2014 A žili šťastně až na věčné časy. Pohádky v českých časopisech pro děti v letech 1948–1989. Bílek, Petr
Soukupová, Veronika 2014 Kompozice tří románů Jana Otčenáška Špirit, Michael
Stančáková, Alžběta 2014 Tři krajiny Františka Hrubína Vaněk, Václav
Straková, Monika 2014 Česká pohádka 21. století Bílek, Petr
Sudzinová, Tereza 2014 Reflexe psaní v Hančových Sešitech Špirit, Michael
Štelová, Diana 2014 „Budu světlem tvých očí“ aneb výstavbová schémata a stereotypy tzv. červené knihovny Bílek, Petr
Tvrdíková, Linda 2014 Motiv města ve vybraných prózách Bohumila Hrabala Špirit, Michael
Zamora, Juan 2014 Výstavba zápletky v tetralogii Josefa Škvoreckého o poručíku Borůvkovi Špirit, Michael
Bálková, Anna 2015 Detektivní trilogie Josefa Škvoreckého Holý, Jiří
Bartochová, Lucie 2015 Politická orientace juvenilní tvorby autorů ortenovsko-bednářovské generace Flaišman, Jiří
Boháčová, Kristýna 2015 „Býti stromem v tiché zemi.“ Poetika samoty Ludmily Maceškové Vojvodík, Josef
Cibulčík, Jaroslav 2015 Superman: Sémantika, vývojová poetika a sociokulturní specifičnost superhrdinského komiksu. Bílek, Petr
Čermáková, Michaela 2015 Charakter a proměny beletrie Josefa Čapka Merhaut, Luboš
Dlabajová, Nikola 2015 Tvůrčí účast ženy v české literární kritice. Literárněkritický odkaz Věry Liškové
Heczková, Libuše
Hájek, Matěj 2015 Dítě, dospělý a stařec v díle Jana Čepa Wiendl, Jan
Härtelová, Eliška Dana 2015 Teoretická koncepce symbolu u Zdeňka Mathausera a její návaznost na Paula Ricoeura Bílek, Petr
Horník, Ondřej 2015 Proměny poetiky literární tvorby Josefa Topola Špirit, Michael
Hubáček, Jiří 2015 Drobná próza Jaroslava Vrchlického Vaněk, Václav
Jonášová, Alena 2015 Proměny lyrického subjektu v poezii Václava Hraběte
Hoffmann, Bohuslav
Krpatová, Lucie 2015 Uplatnění principu montáže při vytváření utopických fikčních světů. Srovnání Erenburgovy prózy Trust D.E. s Čapkovým románem Válka s mloky.
Mravcová, Marie
Kumžáková, Karolína 2015 Ženské postavy v raných prózách Julia Zeyera Vaněk, Václav
Macháčková, Klára 2015 Charaktery prostoru Trýznivého města Daniely Hodrové Bílek, Petr
Martínková, Helena 2015 Srovnání povídkové tvorby F. Langera, M. V. Kratochvíla a M. Součkové – žánrové variace
Mravcová, Marie
Matoušková, Anna 2015 Antisemitské stereotypy a časopis Arijský boj Holý, Jiří
Merthová, Kristýna 2015 Básník František Daniel Merth Wiendl, Jan
Nemravová, Petra 2015 Komično a jeho účinek na čtenáře v dílech Járy Cimrmana Bílek, Petr
Paulus, Petr 2015 Vladimír Houdek Merhaut, Luboš
Položijová, Jana 2015 Románové adaptace pro mládež Špirit, Michael
Pulcová, Tereza 2015 Filosofické aspekty v tvorbě Josefa Čapka Vojtěch, Daniel
Rozbořilová, Adéla 2015 Problémy poetismu. Poezie v pojetí Karla Teigeho a E.F. Buriana
Heczková, Libuše
Schödelbauerová, Viktorie 2015 Vlasta a Libuše. Mytické reprezentace ženy v eposech Julia Zeyera
Heczková, Libuše
Šaršeová, Michaela 2015 „Generace ukradeného příběhu“ (Hodrová, Kratochvil, Jamek, Richterová) Holý, Jiří
Šestáková, Kristýna 2015 Pohádkové drama na přelomu 19. a 20. století Vaněk, Václav
Šoltésová, Tereza 2015 Počátky české detektivky Holý, Jiří
Štychová, Michaela 2015 Kulturní prostor a paměť v díle Viktora Fischla Vojvodík, Josef
Vaněk, Petr 2015 Karnevalizace a různořečí v prozaickém díle Emila Hakla Bílek, Petr
Vávrová, Radka 2015 Barokní motivy v české moderní poezii (Jirous, Krchovský, Šiktanc)
Činátlová, Blanka
Vojtíšek, Ondřej 2015 Interpretace autorských pohádek Josefa Štefana Kubína Vaněk, Václav
Vrabcová, Eva 2015 Vypravěči Josefa Škvoreckého Špirit, Michael
Vtelenská, Lucie 2015 Poučeni z krizového vývoje. Události roku 1968 v normalizačním filmu 70. let
Činátlová, Blanka
Zezulák, Ondřej 2015 Povídky Jana Zábrany v kontextu doby Špirit, Michael
Bognárová, Ester 2016 Proměny časopisů pro děti a mládež vydávaných před a po roce 1989 Bílek, Petr
Brázdová, Kateřina 2016 Karel Kamínek prozaik Merhaut, Luboš
Bruknerová, Tereza 2016 Reflexe bělohorské doby v české historické próze 19. století Vaněk, Václav
Čepec, Richard 2016 Popkulturní vzorce v poetismu Wiendl, Jan
Geldnerová, Petra 2016 Karel Poláček, prozaik, v soudobé reflexi díla Muži v ofsajdu Wiendl, Jan
Hrabětová, Kateřina 2016 Konstrukce prózy Karla Poláčka Hedvika a Ludvík Špirit, Michael
Chochrunová, Ivana 2016 Alegorie módy (případ Luisa Ziková)
Heczková, Libuše
Jirkal, Martin 2016 Japonsko v díle Jana Havlasy Vaněk, Václav
Křižková, Aneta 2016 Akanova Zkáza lidství – syntéza dystopie, apokalypsy a mystiky Vaněk, Václav
Meixnerová, Karolína 2016 Autorská pohádka první poloviny dvacátých let 20. století Vaněk, Václav
Panchártková, Iva 2016 Bernard Horst – souvislosti života a díla Wiendl, Jan
Snopková, Marie 2016 Typy radosti v básnickém díle Ivana Slavíka Wiendl, Jan
Stará, Michaela 2016 Pojem NADĚJE v textech Václava Havla Vaňková, Irena
Švejkovský, Jakub 2016 Samizdatový časopis Revolver Revue Holý, Jiří
Bártková, Kateřina 2017 Spisovatelky Moderní revue a tematizace ženství v období české dekadence
Heczková, Libuše
Blahnová, Barbora 2017 Pohádková tvorba Jana Drdy Špirit, Michael
Bůžková, Dominika 2017 Čtenářské překážky (Český snář a Dotazník) Špirit, Michael
Eder, Kryštof 2017 Vývoj románové poetiky Milana Kundery Špirit, Michael
Eichlerová, Barbora 2017 Marie Pujmanová: Předtucha
Heczková, Libuše
Gatialová, Karolína 2017 Dětský vypravěč a jeho reflexe druhé světové války Bílek, Petr
Hamanová, Marie – Anna 2017 Biografický román v současné české literatuře (Čtení románů Dějiny světla a Básník)
Králíková, Andrea
Karlovcová, Michaela 2017 Aspekt postav v povídkovém díle Čapka-Choda Wiendl, Jan
Mikšovská, Markéta 2017 Poezie Milana Kocha v kontextu beatnické tvorby a undergroundu Bílek, Petr
Nejtková, Tereza 2017 Růžena Jesenská: Mimo svět – ediční příprava a komentář k souboru povídek Vaněk, Václav
Nováková, Anna 2017 Recepce umělecké tvorby Ladislava Klímy Wiendl, Jan
Pechová, Michaela 2017 Podoby konceptu v kázáních Daniela Nitsche Škarpová, Marie
Poláková, Tereza 2017 Mýtus a chlapectví: Postavy v díle Jaroslava Foglara Bílek, Petr
Stejskalová, Anita 2017 „Mýtus“ Kundera
Činátlová, Blanka
Trdlica, Vilém 2017 Postava kněze v české literatuře 19. století Vaněk, Václav
Veithová, Karolína 2017 Vývoj a prolínání postav v románech Daniely Hodrové
Činátlová, Blanka
Vinš, Ondřej 2017 Apel a absurdita v textech Václava Havla Vaňková, Irena
Bečanová, Nikola 2018 Didaktické a pedagogické myšlenky Pavly Moudré na pozadí trilogie Z dívčích let do plného života
Heczková, Libuše
Junek, Václav 2018 Prózy Josefa Škvoreckého z osmdesátých let Špirit, Michael
Kadavá, Šárka 2018 Metafory socialismu v kanonizované próze 50. let 20. století Bílek, Petr
Kinter, Vojtěch 2018 Teoretická reflexe staročeské milostné lyriky Jaluška, Matouš
Knappová, Alžběta 2018 Obraz města v rané tvorbě Jiřího Koláře Wiendl, Jan
Kuglerová, Tereza 2018 Vypravěčské strategie v prózách Jany Krejcarové-Černé
Heczková, Libuše
Lazorová, Anna 2018 Motivy dítěte, dětství a s nimi spojených jevů v prózách Jáchyma Topola Bílek, Petr
Martinovská, Anna 2018 Tělo v prózách Libuše Moníkové
Heczková, Libuše
Micková, Tereza 2018 Keltská mytologie v české fantasy literatuře Vaněk, Václav
Michalcová, Anna 2018 Podoby fantastiky (tajemna) v české próze na sklonku 19. století Merhaut, Luboš
Musil, Jan 2018 Haškův a Ladův Švejk: Čtení obrazem
Činátlová, Blanka
Ondrák, Vít 2018 Teorie a praxe v Teigeho manifestech a v tvorbě vybraných básníků ze sdružení Devětsil Wiendl, Jan
Sichingerová, Sára 2018 Obrazy USA v reportážích Ludvíka Aškenazyho a Miroslava Holuba Hrdlička, Josef
Babilonová, Nikola 2019 Žena jako vyprávěcí strategie, ideová konstrukce a žitá zkušenost v raných povídkách Marie Majerové
Heczková, Libuše
Bukáčková, Nela 2019 Zpodobení pekla ve Věčném pekelném žaláři a v Písních o čtyřech posledních věcech člověka Škarpová, Marie
Ivasková, Jarmila 2019 Časopis Paleček (1872–1887) Merhaut, Luboš
Jončevová, Veronika 2019 Vizualita v prozaickém díle Richarda Weinera Vojvodík, Josef
Kochová, Denisa 2019 Antická zrcadlení v rané tvorbě Otakara Theera Topor, Michal
Kytková, Barbara 2019 Upírské motivy v české literatuře na přelomu 19. a 20. století Vaněk, Václav
Mašek, Filip 2019 Had v českém obrazu světa. Etnolingvistická studie Vaňková, Irena
Michal, Jan 2019 Prozaická tvorba Radky Denemarkové Bílek, Petr
Šupšaková, Viktória 2019 Agatha Christie v české literární kultuře
Řadová Holanová, Markéta
Ungrová, Veronika 2019 Analýza repertoáru zpěvníku Velmi pohodlný kancionálek za mrtvé Škarpová, Marie
Vlková, Kateřina 2019 Povídky Ladislava Fukse z padesátých a šedesátých let Holý, Jiří
Vykydalová, Anita 2019 Filmová adaptace surrealistického literárního díla (Vítězslav Nezval: Valerie a týden divů)
Činátlová, Blanka
Zajíčková, Kateřina 2019 Vertikální, temporální a zvukové konstanty románu Kříž u potoka Karolíny Světlé Vaněk, Václav
Ali, Sabina 2020 Prózy Josefa Bora Holý, Jiří
Bartasová, Kateřina 2020 Růže v moravské lidové písni Vaňková, Irena
Bendová, Klára 2020 Komparace vybraných středoškolských učebnic české literatury z první poloviny 20. století Merhaut, Luboš
Bočková, Klára 2020 Japonsko v díle Joe Hlouchy Vojvodík, Josef
Borská, Pavlína 2020 Nespolehlivé vyprávění ve vybraných prózách současných českých autorek
Králíková, Andrea
Černá, Anežka 2020 Idyla a didaktika v cyklu Školák Kája Mařík Wiendl, Jan
Dokoupil, Kryštof 2020 Přesah baroka do české literatury druhé poloviny 20. století. Durychova novela Boží duha Holý, Jiří
Fedičová, Natálie 2020 Krajina v díle Jana Zahradníčka a Jana Čepa 30. let Wiendl, Jan
Friedlová, Maria 2020 Elsa Gollerová a Julius Zeyer: přátelství mezi překladatelkou a autorem Topor, Michal
Hajdíková, Karolína 2020 Dvojí adresát ve vybraných titulech současné prózy pro děti
Králíková, Andrea
Heroldová, Martina Marie 2020 Analýza repertoáru rukopisného kancionálu 18. století neznámé provenience Škarpová, Marie
Janošík, Milan 2020 Ideál rytíře a rytířství v dílech české rytířské epiky 14. století Jaluška, Matouš
Jindrová, Tereza 2020 Básnická tvorba Petra Halmaye
Králíková, Andrea
Kaňka, Tomáš 2020 Knihovnička úderníků: sémiotická analýza, způsoby vyprávění, kontext, kýč
Činátlová, Blanka
Kosková, Gabriela 2020 Autorská osobnost Anny Bolavé a charakterizace jejího dosavadního prozaického díla
Králíková, Andrea
Kršňáková, Kristýna 2020 Egodokumenty s tematikou holokaustu. Od intimního deníku k memoárům Holý, Jiří
Kružíková, Kateřina 2020 Pivo v české lidové písni Vaňková, Irena
Kubiš, Denisa 2020 Josef Karel Šlejhar: Maloměstská idyla – ediční příprava a komentář k souboru povídek Vaněk, Václav
Kvasnicová, Michaela 2020 Sportovní reportáže Oty Pavla v šedesátých letech Holý, Jiří
Marušák, Vít 2020 Poezie Františka Hrubína ve 40. letech 20. století
Heczková, Libuše
Pavlík, Ondřej 2020 Obrazy chasidů u Olbrachta, Langera a Hostovského Holý, Jiří
Petrželová, Anežka 2020 Erotika a sexualita v díle Franze Kafky Topor, Michal
Prchal, Jan 2020 My a oni: O centričnosti v literatuře Šebek, Josef
Staňková, Anna 2020 Oživlé mramory – ediční příprava a komentář k souboru povídek Vaněk, Václav
Stehlíková, Blanka 2020 Dětská perspektiva v poezii básníků rané české avantgardy Wiendl, Jan
Tomášek, Lukáš 2020 Časopis Vlajka: metody, prostředky a cíle
Heczková, Libuše
Truhlářová, Nikola 2020 Povídky Eriky Oláhové
Heczková, Libuše
Turková, Barbora 2020 Karel Ladislav Kukla – pozorovatel Vaněk, Václav
Zlámalová, Alena 2020 Recepčně estetické problémy literárního díla Dušana Paly Vojvodík, Josef
Bartošová, Pavla 2021 Karlovy Vary očima Adolfa Branalda a Zdeňka Šmída Holý, Jiří
Baslová, Markéta 2021 Erotické symboly v českých lidových písních Vaňková, Irena
Burgersteinová, Kateřina 2021 Adaptace literárních děl na příkladu Ladislava Fukse Málek, Petr
Cepník, Jakub 2021 Vztah jedince a společnosti v románech Jiřího Weila Moskva-hranice a Dřevěná lžíce Vojtěch, Daniel
Coufalová, Klára 2021 Logaritmus Arbesova romaneta Merhaut, Luboš
Čadková, Adéla 2021 Traumatizující zkušenost a její řešení v románech Lenky Lanczové Bílek, Petr
Černovská, Tereza 2021 Dětská próza Petry Soukupové Segi Lukavská Jana
Činčurová, Bára 2021 Eschatologie v Rozmlouvání člověka se smrtí Škarpová, Marie
Dajčová, Veronika 2021 Pojem ČLOVĚK v textech Václava Havla Vaňková, Irena
Fenclová, Tereza 2021 Autoři jako učitelé. Zrcadla hřiešníka Jana Husa a předmluvy Tomáše ze Štítného Jaluška, Matouš
Fráňa, Jakub 2021 Topos domova v díle Jana Čepa a Egona Hostovského Vaněk, Václav
Garciová, Dagmar 2021 Jiří Kulhánek, Štěpán Kopřiva, František Kotleta: Komparace tvorby tří soudobých českých autorů sci-fi a fantasy literatury Bílek, Petr
Háječková, Tereza 2021 Vztah obrazu a textu: Problematika sémantického gesta ve sbírce Černá bedýnka Činátlová, Blanka
Hamajda, Štěpán 2021 Písně skupiny Marsyas v kontextu dobového hudebního provozu Šebek, Josef
Hanajová, Zuzana 2021 Ženství v Komenského Labyrintu světa a ráji srdce Škarpová, Marie
Jurková, Debora 2021 Odborná recepce a reflexe Satir o řemeslnících a konšelích Škarpová, Marie
Kabelová, Ester 2021 Vztah techniky a kouzel ve fikčních světech seriálů Miloše Macourka a Václava Vorlíčka Šebek, Josef
Klaus, Jan 2021 Mediální obraz románu Kosmonaut z Čech a jeho interpretace Holý, Jiří
Kovaříková, Kateřina 2021 Kdo píše dopisy v románu? (Korespondenti ve Škvoreckého Příběhu inženýra lidských duší) Špirit, Michael
Kříženecká, Michaela 2021 Bolest v textech Naděždy Plíškové Špirit, Michael
Libánská, Anežka 2021 O jednom „zvýšeném kamarádství“ aneb Vztah Ivana Olbrachta a Bedřicha Fučíka ve světle vzájemné korespondence Topor, Michal
Martykánová, Aneta 2021 Jan Opolský básník Merhaut, Luboš
Medková, Tereza 2021 Postavy a prostor v prózách Jiřího Karáska ze Lvovic Vojvodík, Josef
Mikolášková, Jana 2021 Filmové scénáře Zbabělců Holý, Jiří
Novák, Filip 2021 Eva Švankmajerová: proti statutu quo Heczková, Libuše
Pausz, Marek 2021 Umělecký a osobnostní portrét Rudolfa Karla Zahálky Merhaut, Luboš
Rodová, Anna 2021 Cestopisy Karla Čapka Wiendl, Jan
Salačová, Michaela 2021 Weilův Život s hvězdou a Radokova Daleká cesta. Dvojí narušení kánonu Holý, Jiří
Schewczuková, Kamila 2021 Genderově situované vyprávění v prózách Milady Součkové Šebek, Josef
Svobodová, Tereza 2021 Prvky popkultury ve fikční próze s tematikou holokaustu Holý, Jiří
Šťastná, Martina 2021 Trojí ženská zkušenost z terezínského ghetta Holý, Jiří
Valová, Sára 2021 Podoby vypravěče v románech Jáchyma Topola Králíková, Andrea
Voříšek, Vít 2021 Básnické dílo Egona Bondyho v kontextu normalizace Bílek, Petr
Výborná, Adéla 2021 Interpretace textů středoškolských čítanek Vojtíšek, Ondřej
Žišková, Valentýna 2021 Motiv smrti ve Skupině 42 Špirit, Michael
Kružíková, Kateřina 2022 Jazyková výstavba, kompozice a perspektiva vypravěče ve vybraných prózách Zdeny Salivarové Špirit, Michael
Tichá, Emilie 2022 Dějiny, tradice a víra v pobělohorských povídkách Václava Beneše Třebízského Vaněk, Václav
Pavlíková, Karolína 2022 Literární experiment Aleny Vostré. Aspekty nového románu v díle Vlažná vlna Šebek, Josef
Hlávková, Eliška 2022 Poezie Jaroslava Kvapila v 80. a 90. letech 19. století Merhaut, Luboš
Linhartová, Barbora 2022 Postava jako funkce a postava jako individuum v kontextu české fantasy literatury Šebek, Josef
Matušková, Kateřina 2022 Společenské, rodinné a mezilidské vztahy v Hálkových pozdních prózách Vaněk, Václav
Čechová, Lucie 2022 Dvojí přístup k lidovému vyprávění: Emanuel Horký a Josef Štefan Kubín Holý, Jiří
Skolilová, Markéta 2022 Ženský element v díle Boženy Němcové a Karoliny Světlé Merhaut, Luboš
Veber, Pavel 2022 Motivy holokaustu v dílech Ludvíka Aškenazyho Holý, Jiří
Bílková, Adéla 2022 Motiv odpovědnosti v próze Ladislava Dvořáka Špirit, Michael
Gorenčíková, Johana 2022 Intertextualita v Jedličkově novele Kde život náš je v půli se svou poutí Holý, Jiří
Kuželová, Marie 2022 Od ohnivé vody k tekutému chlebu aneb Alkohol v současné české próze Činátlová, Blanka
Staša, Vít 2022 Mélos a opsis. Zvuková a vizuální stránka poezie Zbyňka Hejdy Šebek, Josef
Harcuba, Tomáš 2022 Slova, která září. K problematice synestézie v programových textech Karla Teigeho Vojvodík, Josef
Málková, Tereza 2022 Edice časopisu Bonaco Holý, Jiří
Klabanová, Tereza 2022 Ticho v komiksu Činátlová, Blanka
Horský, Jan 2022 Sportovní motivy v povídkách Bohumila Hrabala Špirit, Michael
Čermáková, Adéla 2023 „Buď pozdraven, čine, i k ženám přicházíš!“ – Interpretace románu Tělo Fráni Šrámka Hesová Petra
Hrnčárková, Anna 2023 Detektivní prózy Hany Proškové Holý, Jiří
Vokurka, Vratislav 2023 „Dívčí válka“ ve starších českých kronikách Škarpová, Marie
Daňková, Michaela 2023 Emanuel Lešehrad: Schodiště přeludů – ediční příprava a komentář k souboru povídek Vaněk, Václav
Hyšplerová, Denisa 2023 Fantastika v díle Karla Švandy ze Semčic Merhaut, Luboš
Pohlová, Anna 2023 Irma Geisslová: intimní a veřejná Heczková, Libuše
Gažiová, Anna
2023 Komentovaná edice oboustranné korespondence mezi Jiřinou Haukovou a Jiřím Kolářem (s těžištěm mezi lety 1943 a 1953) Špirit, Michael
Hradecká, Andrea
2023 Krátké prózy Ladislava Grosmana Holý, Jiří
Balcárková, Tereza
2023 Manipulace postav i čtenáře ve vybraných dílech české literatury Holý, Jiří
Marková, Tereza
2023 Motiv města v prózách Ladislava Fukse Činátlová, Blanka
Churáčková, Karolína
2023 Mystickoerotické pojetí lyrického subjektu v písních kancionálu Zachariáše Jelínka Škarpová, Marie
Tomková, Tereza
2023 Návraty domů aneb Antonín Štrauch a edice jeho novely Pustý dům Vaněk, Václav
Wagebaertová, Elizabeth
2023 Obraz exotických tanečnic v české literatuře dvacátých let 20. století Vaněk, Václav
Manďák, Michal
2023 Participační tvorba fiktivních světů v rámci fóra SCP Nadace Bílek, Petr
Kýčková, Karolína
2023 Podoby a proměny básnické tvorby Irmy Geisslové Merhaut, Luboš
Krátký, Aleš
2023 Poezie Josefa Hory druhé poloviny 20. a 30. let Wiendl, Jan
Matys, Tomáš
2023 Procesy adaptace autorské poetiky českých písničkářů v 90. letech 20. století Bílek, Petr
Dočkalová, Anna
2023 Proměny díla Karla Tomana Merhaut, Luboš
Teclová, Barbora
2023 Prostorová sémantika v pozdním básnickém díle Bohuslava Reynka Vojvodík, Josef
Martanová, Petra
2023 Prozaická tvorba Milady Součkové (s důrazem na analýzu díla Amor a Psyché) Wiendl, Jan
Černá, Klára
2023 Příliv a vliv: Literatura v době bookstagramu a knižních influencerů Bílek, Petr
Polívková, Barbora
2023 Seifertova publicistika v letech 1929-1938 Holý, Jiří
Pišanová, Andrea
2023 (Sur)realita v díle Mikuláše Medka Vojvodík, Josef
Janečková, Karolína
2023 „A v té chvíli já se zděsil…“ Téma ohrožení člověka v básnických skladbách na přelomu 40. a 50. let 20. století Wiendl, Jan
Melichová, Michaela
2023 Téma proměny v poetice Daniely Hodrové Činátlová, Blanka
Kácová, Barbora
2023 Textové proměny českých coververzí zahraničních skladeb Bílek, Petr
Hanžlíková, Petra
2023 Typologie jinakosti v pozdně středověkých bohemikálních cestopisech Jaluška, Matouš
Krásenská, Klára
2023 Zakletí slov. Hranice náboženského jazyka v poezii Krásová, Eva

 

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Bakalářská práce > Obhájené bakalářské práce (od roku 2010)