Obhájené bakalářské práce

Seznam obhájených bakalářských prací od roku 2010

2016

Čepec, Richar: Vzorce populární kultury v poetismu (doc.Wiendl)
Geldnerová, Petra: Karel Poláček, prozaik, v soudobé reflexi díla muži v ofsajdu (doc.Wiendl)
Hrabětová, Kateřina: Konstrukce prózy Karla Poláčka Hedvika a Ludvík (dr.Špirit)
Jirkal, Martin: Japonsko v díle Jana Havlasy (dr.Vaněk)
Snopková, Marie: Typy radosti v básnickém díle Ivana Slavíka (doc. Wiendl)

2015

Bálková, Anna: Velký detektiv poručík Josef Borůvka (prof. Holý)
Bartochová, Lucie: Politická orientace juvenilní tvorby autorů ortenovsko-bednářovské generace (dr.Flaišman)
Bechnerová Michaela: Charakter a proměny beletrie Josefa Čapka (dr. Merhaut)
Boháčová, Kristýna: ,,Býti stromem v tiché zemi”: Poetika samoty Ludmily Maceškové  (prof. Vojvodík)
Cibulčík, Jaroslav: Superman: Sémantika, vývojová poetika a sociokulturní specifičnost superhrdinského komiksu. (prof. Bílek)
Divíšková Radka: Barokní motivy v české moderní poezii (Jirous, Krchovský, Šiktanc) (dr. Činátlová)
Dlabajová Nikola: Tvůrčí účast ženy v české literární kritice. Literárněkritický odkaz Věry Liškové (doc. Heczková)
Hájek Matěj: Dítě, dospělý a stařec v díle Jana Čepa (doc. Wiendl)
Horník, Ondřej: Konflikty světů v dramatice Josefa Topola (Proměny poetiky literární tvorby Josefa Topola) (dr. Špirit)
Hubáček, Jiří: Drobná próza Jaroslava Vrchlického (dr.Vaněk)
Jonášová, Alena: Proměny lyrického subjektu v poezii Václava Hraběte (dr.Hoffmann)
Kowandová Helena: Srovnání povídkové tvorby F. Langera, M. V. Kratochvíla a M. Součkové – žánrové variace (doc. Mravcová)
Krpatová Lucie: Uplatnění principu montáže při vytváření utopických fikčních světů. Srovnání Erenburgovy prózy Trust D.E. s Čapkovým románem Válka s mloky. (doc. Mravcová)
Kumžáková Karolína: Ženské postavy v raných prózách Julia Zeyera (dr.Vaněk)
Macháčková, Klára: Charaktery prostoru Trýznivého města Daniely Hodrové (prof. Bílek)
Matějková, Anna: Antisemitské stereotypy a časopis Árijský boj (prof. Holý)
Merthová, Kristýna: Básník František Daniel Merth (doc. Wiendl)
Mikeschová, Eliška D.: Teoretická koncepce symbolu a čtverce umělecké specifičnosti u Zdeňka Mathausera (prof. Bílek)
Nemravová Petra: Komično a jeho účinek na čtenáře v dílech Járy Cimrmana (prof. Bílek)
Paulus, Petr: Vladimír Houdek (dr. Merhaut)
Položijová Jana: Románové adaptace pro mládež (dr. Špirit)
Pulcová, Tereza: Filosofické aspekty v tvorbě Josefa Čapka. (doc.Vojtěch)
Rozbořilová Adéla: Problémy poetismu. Poezie v pojetí Karla Teigeho a E.F. Buriana (doc. Heczková)
Rudolfová, Michaela:,,Generace ukradeného příběhu” (Hodrová, Kratochvil, Jamek, Richterová) (prof. Holý)
Schödelbauerová Viktorie: Vlasta a Libuše. Mytické reprezentace ženy v eposech Julia Zeyera (doc. Heczková)
Šestáková Kristýna: Pohádkové drama na přelomu 19. a 20. Století (dr.Vaněk)
Šoltésová Tereza: Počátky české detektivky (prof. Holý)
Vaněk, Petr: Karnevalizace a různořečí v prózách Emila Hakla (prof. Bílek)
Vojtíšek, Ondřej: Interpretace autorských pohádek Josefa Štefana Kubína (dr. Vaněk)
Vrabcová, Eva: Vypravěči Josefa Škvoreckého (dr. Špirit)
Štychová, Michaela: Kulturní prostor a paměť v díle Viktora Fischla (prof. Vojvodík)
Vtelenská, Lucie: Poučeni z  krizového vývoje. Obraz roku 1968 v normalizačním filmu 70. let (dr. Činátlová)
Zezulák Ondřej: Povídky Jana Zábrany v kontextu doby (dr. Špirit)

2014

Barylová, Hana: Psí víno Anny Blažíčkové (doc.Wiendl)
Bendová, Martina: Reprezentace ideálu ženy v díle Tomáše ze Štítného (dr.Škarpová)
Blahoňovská, Šárka: Od Ženského klubu k Šrámkové Sobotce.Osobnost a dílo Miloslavy Hrdličkové-Šrámkové (doc.Heczková)
Bohuslavová, Renáta: Odsun/vyhnání sudetských Němců v reflexi dobového tisku a v české poválečné literatuře (prof.Holý)
Borůvková, Marianna: Antisemitské časopisy Vlajka a Národní republika (prof.Holý)
Čeplová, Miroslava: Stanislav Zedníček: Nešťastný hledač (doc.Wiendl)
Čížková, Hana: Přírodní motivy prvních pěti sbírek Jana Zahradníčka (doc.Wiendl)
Eliášová, Anežka: Postavy a syžety v povídkách a novelách Boženy Benešové (doc.Mravcová)
Fučíková, Zuzana: Samizdat z pohledu textologie a ediční praxe    (dr.Špirit)
Futtera, Ladislav: Obraz českého dávnověku v historiografii a krásné literatuře 19.století (doc.Šmahelová)
Fürstová, Alena: Netradiční historická próza šedesátých let (prof.Holý)
Gričová, Aneta: Téma pomsty v díle Norberta Frýda a Viktora Fischla (prof.Holý)
Horák, Ondřej: Výstavba novely Josefa Škvoreckého Obyčejné životy (dr. Špirit)
Horáková, Kristýna: Téma mezilidských vztahů v hrách Václava Havla (prof.Holý)
Horynová, Michaela: Petr Borkovec: básník formy (doc.Heczková)
Jelínková, Daniela: Továrna a její oběti v české literatuře druhé poloviny 19.století (dr.Vaněk)
Jílková,Babeta:Motivy ve vybraných poetistických prózách Karla Schulze, Vladislava Vančury a Karla Konráda (doc.Wiendl)
Jíša, Martin: Gustav R.opočenský a jeho odraz v české literatuře (vedoucí: dr.Vaněk)
Kaiserová, Michaela: Obraz svatého Václava v kronikách starší české literatury (doc.Hošna)
Kašparová, Jana: Sociálně orientovaná próza Karla Nového ve 20. a 30.letech 20.století (doc.Wiendl)
Klimeš, Lukáš: Obraz Ruska v dílech českých cestovatelů (Od K.Havlíčka po J.Haška) (dr. Vaněk)
Kotásková, Jenifer: Život na dvorech a v rezidencích renesančních vládců a velmožů v dobových zpracováních (doc.Hošna)
Kuřeová, Petra: Motivy zvířat a bestiality ve vybraných dílech Ladislava Fukse    (doc.Mravcová)
Malá, Lucie: Karel Slavoj Amerling jako postava románu Vladimíra Macury (dr. Vaněk)
Popelková, Jana: Folkloristické práce Františka Bartoše a literatura pro děti (vedoucí: dr.Vaněk)
Rabová, Anna-Marie: Problém adaptace děl tzv.červené knihovny do filmové podoby    (doc.Heczková)
Semler, David: Šrámek (Krška): „Stříbrný vítr“ na filmovém plátně (doc.Mravcová)
Smějsíková, Marie: A žili šťastně až na věčné časy. Pohádky v českých časopisech pro děti v letech 1948 – 1989.(prof. Bílek)
Soukupová, Veronika: Kompozice tří románů Jana Otčenáška (dr.Špirit)
Stančáková, Alžběta: Tři krajiny Františka Hrubína (dr.Vaněk)
Straková, Monika: České pohádky 21.století (prof. Bílek)
Štelová, Diana:,,Budu světlem tvých očí” aneb výstavbová schémata a stereotypy tzv.červené knihovny (prof.Bílek)
Sudzinová, Tereza: Reflexe psaní v Hančových Sešitech  (dr.Špirit)
Tichá, Soňa: Bieblova sbírka S lodí jež dováží čaj a kávu v kontextu avantgardního exotismu (prof.Holý)
Tomášková, Tereza: Ideál rytíře a rytířství ve starší české literatuře (doc.Hošna)
Tvrdíková, Linda: Motiv města ve vybraných prózách Bohumila Hrabala (dr.Špirit)
Zamora, Juan: Výstavba zápletky v tetralogii Josefa Škvoreckého o poručíku Borůvkovi (dr.Špirit)

2013

Adámková, Anna: Hrabal versus Menzel aneb vynucené dojetí nad filmovým zpracováním (vedoucí: prof.Bílek)
Baránková, Alžběta: Konverze a rekonverze Emanuela Haunera v období fin de siècle (vedoucí: doc.Vojtěch)
Boudová, Jitka: Národopisné aspekty v obrazné konceptualizaci prostředí v české próze 19. Století (vedoucí: doc.Heczková)
Budílková, Jitka    Zobrazení stáří ve venkovských povídkách 2. poloviny 19. století (doc. Šmahelová)
Doležalová, Dominika: Antiutopie v Bílé nemoci (vedoucí: doc.Heczková)
Fialová, Iveta: Ženské hrdinky a Gabriela Preissová. Ženské postavy v českém realistickém dramatu (vedoucí: doc.Heczková)
Frühaufová, Klára: Ženské postavy v poezii Viktora Dyka (vedoucí: dr.Merhaut)
Hanyková, Martina: Židovská trilogie v díle Arnošta Lustiga (vedoucí: prof.Holý)
Havlátová, Bára    Život a raná tvorba Josefa Macha (vedoucí:  doc.Wiendl)
Havlíková, Anna: Erbenova Kytice literární a filmová (vedoucí: Mgr.Činátlová)
Hupáková, Kateřina: Typy a fukce motivů smrti v pohádkách K.J.Erbena a B.Němcové (vedoucí: doc.Šmahelová)
Jandásková, Marie: Svatý Jan Nepomucký: Legenda a antilegenda v české literatuře(vedoucí: doc. Hošna)
Ježek, Michal: Literární dílo v žánru rozhlasové hry (vedoucí: prof.Bílek)
Kafka, Jan: Literatura, psaní. Dílo Franze Kafky  a dekonstrukce (vedoucí: prof.Vojvodík)
Kárná, Michaela: Téma holocaustu v díle Norberta Frýda (vedoucí: prof.Holý)
Kašičková Michaela: Přijetí románu Jana Pelce …a bude hůř v proměnách politického režimu (vedoucí: dr.Špirit)
Koubová, Denisa: Tvorba Miloše Urbana z hlediska hlavních vyprávěcích kategorií (vedoucí: prof.Bílek)
Kroužilová, Marie: Aktualizace a diferenciace baladické tradice v Knize baladické Antonína Sovy (vedoucí: doc.Mravcová)
Marek, Jakub: ,,Jesus Kind” Egon Bondy jako inspirace Bohumila Hrabala (vedoucí: Mgr.Schmarc)
Marková, Eva: Lyrika tzv. normalizace (1970-1977) (vedoucí: dr. Špirit)
Mráčková, Milena: Poelmiky o Wolkrův odkaz (vedoucí doc.Wiendl)
Novotná, Kristýna: Arnošt Procházka mezi literaturou a výtvarným uměním (vedoucí: dr. Merhaut)
Pácalt, Tomáš: Intertextovost Příběhu inženýra lidských duší (Američtí autoři v románu Josefa Škvoreckého) (vedoucí: prof.Bílek)
Petrová, Zuzana: Uplatnění gotického románu v české próze první poloviny 20.století: žánrové analogie a variace (vedoucí: mgr.Činátlová)
Pračke, Šimon: Počátky intertextuality – prolomení hranic krajiny bezbřehosti (vedoucí: prof.Bílek)
Raušerová , Andrea: Křesťanská mystika ve vybraných prózách Julia Zeyera z 90. let (vedoucí: dr. Vaněk)
Schlupková, Gabriela: Dandysmus dnes. Současná literárně teoretická reflexe fenoménu (vedoucí: doc.Heczková)
Slavíková, Aneta:  Femme fatale, matka, budovatelka nebo….? (vedoucí: prof.Bílek)
Špádová, Barbora: Trojmezí. Motiv města v románu Daniely Hodrové a Michala Ajvaze ( vedoucí: mgr.Činátlová)
Štěpánová, Eva: Spojitost literárního a výtvarného díla Karla Hlaváčka (vedoucí: dr.Merhaut)
Valtrová, Martina: Bibliografie časopisu Proměny v letech 1964 – 1970 (vedoucí: prof.Holý)

2012

Bartoňová, Barbora: Básně T. R. Fielda 1954-1955 (vedoucí: prof. Holý)
Baštová, Kristýna: Ticho a mlčení v básních Františka Halase a Vladimíra Holana (vedoucí: doc. Wiendl)
Fričová, Lenka: Postava vodníka v české literatuře 19. století (vedoucí: dr. Vaněk)
Frnochová, Anna: Děsy a běsy v české literatuře 20. a 30. let 20. století (vedoucí: dr. Činátlová)
Hankiewicz, Jakub: Fokalizace (vedoucí: doc. Málek)
Kolomazníková, Hana: Netradiční tradičnost pohádek Karla Čapka (vedoucí: doc. Šmahelová)
Lukavská, Jana: Kompozice Českého snáře (vedoucí: dr. Špirit)
Nagy, Petr: Česká dekadence a okultismus. Projevy okultismu v díle Jiřího Karáska ze Lvovic (vedoucí: dr. Merhaut)
Nedomlelová, Iva: Typy intertextovosti v díle Františka Hrubína (vedoucí: doc. Mravcová)
Plísková, Kamila: Skutečnost Života 1942-1948; Skupina 42 a revue Život (vedoucí: dr. Špirit)
Smrčková, Tereza: Proměny příspěvků do vybraných literárních soutěží pro mládež (vedoucí: prof. Bílek)
Svatoňová, Eva: Zpřítomňování nepřítomného v poezii Karla Šiktance (vedoucí: prof. Bílek)
Šimková, Eva: Úloha tanečních zábav, merend a jiných společenských událostí v životě měšťanské ženy 19. století (vedoucí: doc. Heczková)
Šimůnková, Pavla: Osudy romantických literátů v beletristickém zpracování (Pflegrův román Ztracený život, Fričova próza Naši předchůdci, Rüfferův román Zrádce národa) (vedoucí: dr. Vaněk)
Švarcová. Hana: Způsob mystifikace v divadelních hrách Járy Cimrmana (vedoucí: dr. Špirit)
Vildová, Hana: Jan Balabán: Hledisko centra a periferie (vedoucí: prof. Bílek)
Vitouš, Ladislav: Surrealistická „hra“, a její využití v díle Richarda Weinera Hra doopravdy (doc. Heczková)
Točínová, Věra: Pásmo Guillauma Apollinaira a jeho odraz v Novém Ikarovi Konstantina Biebla (vedoucí: prof. Vojvodík)
Zudová, Tereza: Podoby a prostředky “hospodského” vyprávění (J. Hašek, B. Hrabal) (vedoucí: dr. Činátlová)
Zvoníčková, Michaela: Erotismus jazyka Jakuby Katalpy (vedoucí: prof. Vojvodík)

2011

Beneš, Otakar: Obraz středověku v díle Prokopa Chocholouška (vedoucí: dr. Vaněk)
Česká, Jana: Tradovaná narace a Kronika Česká Václava Hájka z Libočan (vedoucí: mgr. Kubišta)
Čotková, Veronika: Performance a sexualita v próze Jakuby Katalpy (vedoucí: doc. Heczková)
Děkanovská, Lucie: Orientace v letech 1966-1967. Literatura, umění, kritika. (vedoucí: dr. Špirit)
Dušek, Jan: Svatý Prokop v literárních pramenech (vedoucí: doc. Hošna)
Dvořák, Jan: Pojetí postavy v soudobé naratologické teorii (vedoucí: prof. Bílek)
Heřmanská, Kateřina: Exotika cest v staročeských cestopisech a rytířských románech (vedoucí: doc. Hošna)
Hladík, Jakub: Listy, čtvrtletník pro umění a filosofii 1946–1948 (historie a vývoj časopisu, bibliografie) (vedoucí: dr. Špirit)
Hudečková, Hana: Romány Zdeňka Lahody v kontextu české detektivky 60. – 90. let 20. století (vedoucí: dr. Janáček)
Hušáková, Barbora: Dvojí verze Nezvalových básní z dvacátých let (vedoucí: prof. Holý)
Kapitolová, Zuzana: Komparace literárního a filmového vyprávění (Ladislav Fuks: Spalovač mrtvol) (vedoucí: dr. Činátlová)
Kotšmídová, Alena: Romány deziluze a zrání (vedoucí: doc. Mravcová)
Malinová, Lenka: Pohled zvenčí – tematika únorové revoluce v prózách Zdeňka Němečka, Egona Hostovského a Lubora Zinka (vedoucí: mgr. Schmarc)
Marušiaková, Adéla: Adaptace literárního díla – analýza konkrétní filmové adaptace. Srovnání literárního a filmového vyprávění. Lvíče, Flirt se slečnou Stříbrnou. (vedoucí: dr. Činátlová)
Melichar, Dominik: Gellner – básník současnosti (vedoucí: doc. Wiendl)
Ondroušková, Světlana: Metafora v básnické tvorbě socialistického realismu 50. let 20. století (vedoucí: prof. Bílek)
Paskudová, Monika: Deníky Jakuba Demla z let 1912-1914 (vedoucí: dr. Binar)
Pečenková, Aneta: Návrat k Oslu a stínu. Satirické drama v dobovém kontextu (vedoucí: dr. Merhaut)
Škubalová, Marta: Téma odsunu/vyhnání Němců v české próze (vedoucí: prof. Holý)
Šnellerová, Tereza: Počátky poezie Jiřího Koláře a jejich přijetí v rámci české poezie (vedoucí: prof. Bílek)
Štanclová, Anna: Tři podoby Věry Lukášové (vedoucí: doc. Mravcová)
Tlachová, Tereza: Archetyp pohádkového hrdiny v kontextu prózy české literatury 19. století (vedoucí: dr. Vaněk)
Tregerová, Dana: Jiřina Hauková – publicistka (vedoucí: dr. Špirit)
Vlčková, Barbora:  Pohádkové motivy v epice 2. poloviny 19. století (vedoucí: doc. Šmahelová)
Vránová, Tereza: Ze dna české společnosti (vedoucí: dr. Vaněk)
Zindulková, Klára: Vzájemné působení metrických a fonologických faktorů při utváření básnického rytmu (vedoucí: dr. Binar)

2010

Bartošová, Ivana: Reflexe pracovních táborů v díle K. Pecky a J. Stránského (vedoucí: dr. Špirit)
Dosoudilová, Anna: Expresionistický obraz světa v díle Bohuslava Rynka (vedoucí: prof. Vojvodík)
Hejlová, Tereza: Recepce díla Františka Kellnera v kontextu české literární historie (vedoucí: prof. Vojvodík)
Hlaváčková, Eva: Sondy do poezie přelomu 10. a 20. let 20. století (vedoucí: doc. Wiendl)
Janečková, Gabriela: Ohlas románu ve verších v české literatuře (vedoucí: doc. Mravcová)
Jehlička, Jakub: stanislav Przybyszewski: evropský modernista a česká Moderní revue v kontextu české a polské reflexe (vedoucí: doc. Heczková)
Kunová, Kateřina: Tělo a tělesnost v díle Svatavy Antošové (vedoucí: doc. Heczková)
Levorová, Eva: Textové proměny Lustigovy prózy Tma nemá stín (vedoucí: prof. Holý)
Lundáková, Kateřina: Jáchym Topol a jeho prozaické dílo. Základní mapování možných vztažných bodů (vedoucí: prof. Bílek)
Machálková, Aneta: Motiv těla v českém surrealismu a slovenském nadrealismu (vedoucí: prof. Vojvodík)
Machková, Klára: Dítě a dětství v literární činnosti Boženy Němcové (vedoucí: doc. Šmahelová)
Manová, Vilma: Poetika „ohroženého bytí“ v poezii Jiřího Ortena a Dušana Paly (vedoucí: prof. Vojvodík)
Smyčková, Kateřina: Ke kompozici kancionálového cyklu „Ornythologia Mariana“ (J. I. Dlouhoveský) (vedoucí: dr. Škarpová)
Tučková, Anna: Pohádky z vězení (vedoucí: prof. Bílek)

 

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Bakalářská práce > Obhájené bakalářské práce