Seznam diplomových prací obhájených v ÚČLK (od roku 2006)

Řešitel práce Rok obhajoby Téma práce Vedoucí práce
Adamová, Bohumila 2006 Maloměstské obrázky Františka Heritese Vaněk, Václav
Bedřich, Martin 2006 Dílo Jana Straněnského. Alternativa křesťanského humanismu
Jiroušková, Lenka
Boháč, Petr 2006 Kolářovo mea culpa Šrámek, Petr
Filinová, Tereza 2006 Mezi snem, hrou a skutečností: román Alfreda Kubina „Die andere Seite“ a kulturně-historický kontext jeho českého překladu Vojvodík, Josef
Frausová, Jitka 2006 Ivan Slavík – esejista a publicista Wiendl, Jan
Hanzová, Barbora 2006 Pramen života svaté Alžběty Tomáše Štítného ze Štítného a didaktická funkce díla Kolár, Jaroslav
Hradová, Jana 2006 Klement Bochořák: osobnost a dílo Wiendl, Jan
Chomátová, Veronika 2006 Milady Součkové Bel canto. K povaze narativního času Málek, Petr
Janečková, Iva 2006 Absurdní drama v české literatuře 60. let 20. století Janoušek, Pavel
Janosik-Bielski, Marek 2006 Určení autorství nemichnovských písní v českém vícehlasém kancionálu (sign. II A 32) z muzejní sbírky v Hradci Králové Kolár, Jaroslav
Jelínková, Tereza 2006 Mezi realitou a imaginací. Strategie imaginativní semiózy v české lyrice první poloviny 30. let 20. století Vojvodík, Josef
Komárek, Jan 2006 Kritická recepce Šlejharova díla Wiendl, Jan
Kořínek, Pavel 2006 Narativní aspekty komiksu Bílek, Petr
Košková, Silvie 2006 Obchodníci, vynálezci, detektivové a ostatní (k charakteristice postavy ve fantastické próze 20. let) Vaněk, Václav
Křenová, Kateřina 2006 Reflexe cest v díle Zdeňka Matěje Kuděje Vaněk, Václav
Loučková, Tereza 2006 Poetika Karla Hlaváčka
Kořená, Markéta
Malá, Zuzana 2006 Autenticita a spory o ni v českém myšlení o literatuře 90. let 20. století Janoušek, Pavel
Malínek, Vojtěch 2006 Zdeněk Kalista jako literární kritik Wiendl, Jan
Martínková Racková, Simona 2006 Vývojové tendence současné české poezie Bílek, Petr
Moravcová, Jana 2006 Česká, deníková, literatura 40. a 50. let 20. století Bílek, Petr
Penkala, Vít 2006 Kainarova Moje blues – textologická a ediční analýza sbírky Bílek, Petr
Plátová, Martina 2006 Šlépěje Jakuba Demla Binar, Vladimír
Rožníčková, Pavla 2006 Text v divadle Ivana Vyskočila (a jeho souputníků) Janoušek, Pavel
Skovajsa, Ondřej 2006 Vrchlický, Whitman a Šalda obsypaní papoušky
Kořená, Markéta
Sladký, Pavel 2006 Postava a charakteristika v socialistickorealistickém románu padesátých let Šrámek, Petr
Šindelka, Jan 2006 Český ruralizmus: literatura a ideologie Wiendl, Jan
Švarcová, Martina 2006 Srovnání románů Obsluhoval jsem anglického krále a Nácek a holič v kontextu tradice pikareskního románu
Hájková, Ladislava
Taušová, Jana 2006 Sovětský, svaz 30. let očima české levice a předválečná tvorba J. Weila Holý, Jiří
Votrubová, Renata 2006 Ještědské romány Karoliny Světlé ve světle romantických konceptů žen
Heczková, Libuše
Čujanová, Milada 2007 Obraz sametové revoluce v české próze Bílek, Petr
Dědek, Michal 2007 Literární obraz Podkrkonoší v české literatuře od 90. let 19. století do současnosti
Hájková, Ladislava
Dvořáková, Žaneta 2007 Hřbitov jako literární prostor v české epice 19. století Vaněk, Václav
Fiala, Vladimír 2007 Znaky racinovského divadla a dramatická tvorba Bernarda-Marie Koltèse Hrbata, Zdeněk
Frantesová, Edita 2007 Skrytá ženskost Jiřiny Haukové
Heczková, Libuše
Fuchsová, Ilona Anna 2007 Obraz rodiny v povídkách Ignáta Herrmanna Vaněk, Václav
Habrová, Martina 2007 Obraz města ve světovém a českém románu
Mravcová, Marie
Heller, Jan 2007 Cesta za mýtem místa u J.S. Machara Bílek, Petr
Hloušková, Zuzana 2007 Žánr fantasy v české literatuře po roce 1990 Bílek, Petr
Jirsová, Klára 2007 K pramenům poezie: teorie geneze literárního díla u Jacquesa Maritaina Vojvodík, Josef
Karlíková, Lucie 2007 Poezie Jiřího Mahena
Heczková, Libuše
Králíková, Andrea 2007 Mladá česká, poezie v 80. a 90. letech 20. století (Valence lyrického subjektu ve vybraných prvotinách) Špirit, Michael
Kredbová, Veronika 2007 Menší spisovatelka z velkých šedesátých: Hana Bělohradská, její literární kariéra a dílo Janáček, Pavel
Kuzmičová, Anežka 2007 Literární teorie Umberta Eca a minimalistický narativ Bílek, Petr
Leštinová, Zuzana 2007 Albína Dratvová: scientific diary (1921–1961). Deník české filozofky přírodních věd
Heczková, Libuše
Malénková, Hana 2007 Karel Michal – autor „pokleslých“ žánrů?
Hájková, Ladislava
Martinová, Marta 2007 Typy identity v českém meziválečném románu pro ženy Bílek, Petr
Mečíř, Aleš 2007 Umění tvoří skutečnost. Reflexe umění ve 30. a 40. letech 20. století v textech Jindřicha Chalupeckého Bílek, Petr
Mihálik, Jakub 2007 Stopy (v) textu Bílek, Petr
Nováková, Kristýna 2007 Paratextem nesená reference: antologie české literatury v angličtině Bílek, Petr
Prokop, Lukáš 2007 Od beztvarosti k dutému tělu. K poetice prázdnoty v díle Františka Halase Vojvodík, Josef
Stejskalová, Anna 2007 Skupina 42 a Chicago Renaissance – Kolář, Sandburg, Masters (1914–1948) Šrámek, Petr
Sýkora, Ondřej 2007 Literatura a nelidské. Texty Alaina Robbe-Grilleta a posthumanistické myšlení o literatuře Bílek, Petr
Sýkora, Petr 2007 Cesta pravdy J.S. Machara. (Život a dílo J.S. Machara ve 20. a 30. letech 20. století) Holý, Jiří
Švecová, Alena 2007 Mýtus fantastické Prahy v románech F. M. Crawforda, P. Leppina a G. Meyrinka Holý, Jiří
Švejdová, Štěpánka 2007 Básnické dílo Jiřiny Haukové
Hájková, Ladislava
Trunečka, Michal 2007 Substantiva v díle Vladimíra Holana Vaněk, Václav
Zárybnický, Zdeněk 2007 Musa panagaea Bernarda Pannagla Matějec, Tomáš
Zikmundová, Linda 2007 Obraz české společnosti v humorné frašce a veselohře 2. poloviny 19. století Vaněk, Václav
Borovička, Lukáš 2008 Česká literatura ve stínu hákového kříže Holý, Jiří
Duchková, Anna 2008 Obraz „pražského jara“ a roku 1968 v české literatuře 2. poloviny 20. století jako problém emblematické redukce Bílek, Petr
Hon, Jan 2008 Staročeský, „Jetřich Berúnský“ a středohornoněmecký „Laurin“
Jiroušková, Lenka
Horynová, Karolina 2008 Literární obraz Prahy v románech dvou mystiků – Gustava Meyrinka a Jiřího Karáska ze Lvovic Vaněk, Václav
Hromek, Jakub 2008 Literárněkritická a překladatelská, činnost Alberta Vyskočila Wiendl, Jan
Hron, Jan 2008 Korespondence Václava Havla Špirit, Michael
Hronová, Barbora 2008 Téma paktu s ďáblem v české literatuře Holý, Jiří
Huml, Michael 2008 Mezi Charkovem a Moskvou. Týdeník Románové noviny v kontextu snah o proletářskou literaturu počátku 30. let 20. století Janáček Pavel
Jirsa, Tomáš 2008 Únik ze zajetí smyslu: k subverzivní síle textů F. M. Dostojevského, F. Kafky a W. Gombrowicze
Heczková, Libuše
Kavalír, Ondřej 2008 Negativní humanismus Michela Houellebecqua Hrbata, Zdeněk
Klimeš, Ondřej 2008 Hledání nečitelného těla. Tělo jako způsob myšlení literárních děl
Heczková, Libuše
Krásová, Eva 2008 Konstruování fikčnosti – možné světy a jejich autor Bílek, Petr
Petruželková, Adéla 2008 Řeč a svět. Literární a výtvarné dílo Jiřího Koláře Špirit, Michael
Říha, Jakub 2008 Nový don Quijote Jiřího Koláře Šrámek, Petr
Schafferová, Dagmar 2008 Esejistika Jana Čepa Wiendl, Jan
Schejbalová, Tereza 2008 Deník 1955 Šrámek, Petr
Střítecká, Veronika 2008 Pobyt a působení bratrů Mannů v Praze v letech 1933-1938 Holý, Jiří
Šebek, Josef 2008 Myši Natálie Mooshabrové: repetitivnost, hra a vyprávění Vojvodík, Josef
Šimák, Petr 2008 Literatura, člověk a svět podle Přemysla Blažíčka Špirit, Michael
Taud, Rostislav 2008 Patří komiks do literatury? Aneb literární povaha komiksového díla Bílek, Petr
Vaněk, Tomáš 2008 Znaky (sadomasochismu) a melancholie Vojvodík, Josef
Vučka, Karolína 2008 Snová, imaginace a metafyzická reflexe v povídkách Jaroslava Havlíčka
Mravcová, Marie
Caňko, Miloslav 2009 Poezie Vratislava Effenbergera a její ideový, kontext Vojvodík, Josef
Dusíková, Arna 2009 Holokaust očima viníků Holý, Jiří
Flanderka, Jakub 2009 Čtenářské aspekty a motivy u Jana Mukařovského Trávníček, Jiří
Hrubá, Eva 2009 Proměna českého literárního kontextu po roce 1989 Janáček, Pavel
Hulíková, Dana 2009 Obrazy komunistických lágrů v české literatuře Holý, Jiří
Januš, Petr 2009 Zvuková, poezie Šrámek, Petr
Jelenová, Tereza 2009 Francouzská, recepce česky psaných románů Milana Kundery Bílek, Petr
Kácovská, Jana 2009 Rok 1848 v české literatuře Vaněk, Václav
Konvalinka, Filip 2009 Antonín Macek: básník, publicista, prozaik Vaněk, Václav
Koryntová, Lucie 2009 Holanovo Vanutí – mezi mimesis a manýrou Vojvodík, Josef
Košinská, Eva 2009 Čtenáři v internetových komunitách (zaměřených na literaturu) Trávníček, Jiří
Libichová, Tereza 2009 Emblematické redukce autora jako literární ikony či „star“ Bílek, Petr
Magulová, Naďa 2009 Dvojí skutečnost u Jana Weisse Vaněk, Václav
Nádvorníková, Lenka 2009 Literární zobrazení totality z hlediska výuky na střední škole Bílek, Petr
Pašková, Štěpánka 2009 Podoby grotesknosti v české krátké próze dvacátých let 20. století Holý, Jiří
Pensdorfová, Olga 2009 James Bond: filmová série z hlediska narativní mytologizace Bílek, Petr
Raš, Jakub 2009 Antonín Sova – pozdní lyrika (1918–1928) Vaněk, Václav
Stillerová, Jana 2009 Cestopisy Adolfa Hoffmeistera. Pohlednice z Číny, Made in Japan Holý, Jiří
Trnková, Vendula 2009 Sport v české literatuře Vaněk, Václav
Benešová, Monika 2010 Dokumentární literatura s tematikou koncentračních táborů v kontextu tzv. první vlny válečné prózy Janáček, Pavel
Beránková, Jana 2010 Pacientka doktora Hegla a dobový dívčí román Holý, Jiří
Bergmann, Ivona 2010 Sen a skutečnost v textech Pražského lingvistického kroužku a Skupiny surrealistů Vojvodík, Josef
Cesneková, Andrea 2010 Hypotetičnost postav Weinerových próz a způsoby jejich prezentace
Mravcová, Marie
Denková, Helena 2010 Obraz Šumavy v české a německy psané literatuře po roce 1945. Krajina, ztracený a znovuobjevovaný domov, místo setkávání i míjení národů Vaněk, Václav
Dolenský, Daniel 2010 Prózy Vítězslava Nezvala
Kořená, Markéta
Esserová, Jitka 2010 Řád. Revue pro kulturu a život (1932–1944) Wiendl, Jan
Fraitová, Olga 2010 Metafora a metonymie v „hudebních pasážích“ vybraných textů Josefa Škvoreckého Špirit, Michael
Hesová, Petra 2010 Romantické povídky Karla Sabiny Vaněk, Václav
Hladík, Filip 2010 Příběh inženýra lidských duší jako pars pro toto díla Josefa Škovreckého Špirit, Michael
Kacetlová, Klára 2010 Jurij Lotman – sémiotika kultury a pojem textu
Heczková, Libuše
Kazdová, Miroslava 2010 Večerníček: narativní postupy a sémantická analýza žánru Bílek, Petr
Kittlová, Markéta 2010 Jiří Weil mezi Ruskem a Čechami Janáček, Pavel
Kmochová, Radka 2010 Exilový časopis Sklizeň Holý, Jiří
Kořínková, Šárka 2010 Dopisy Jakuba Demla Matěji Fenclovi (1905–1912)
Iwashita, Daniela
Králíková, Kateřina 2010 Tanec – tělo – slovo
Heczková, Libuše
Lukešová, Anna 2010 Interaktivní narativita Bílek, Petr
Mácha, Jiří 2010 Barák smrti Jana Weisse Málek, Petr
Maršíková, Lucie 2010 Ohlas severských literatur v českých zemích na přelomu 19. a 20. století Holý, Jiří
Mottlová, Lenka 2010 Meziválečná publicistika Zdeňka Němečka Janoušek, Pavel
Plívová, Alžběta 2010 Gender v surrealismu. Surrealistická období v tvorbě Jindřicha Štyrského a Vítězslava Nezvala – pokus o srovnání přístupů
Heczková, Libuše
Rolečková, Iva 2010 Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Františka Bílka 1901–1941
Iwashita, Daniela
Řadová Holanová, Markéta 2010 Vztah české literární kultury avantgardního období k populární literatuře Janáček, Pavel
Sedlářová, Barbora 2010 Poznamenáni šachtou: proměna poetiky postavy horníka v české literatuře Janoušek, Pavel
Sirovátka, Štěpán 2010 Recepce antiky v básnickém díle Jiřího Karáska ze Lvovic (ve srovnání se Stanislavem Kostkou Neumannem) Vojvodík, Josef
Šircová, Miroslava 2010 „Sépie“ Františka Halase a Eugenia Montala jako jiný model avantgardní poetiky Vojvodík, Josef
Urbanová, Martina 2010 Melancholie v poezii Antonína Sovy Vojvodík, Josef
Vučka, Tomáš 2010 Karel Schulz mezi barokem a avantgardou. Proměny uměleckého výrazu Karla Schulze v kontextu poetismu a katolické literatury Bílek, Petr
Zaorálek, Ondřej 2010 O dvou podobách pábení v české literatuře
Kořená, Markéta
Beníšková, Dagmar 2011 Obraz Podkarpatské Rusi v díle Ivana Olbrachta (od reportáže k románu a novele)
Mravcová, Marie
Beníšková, Edita 2011 „Podivnými zbraněmi bojující polemik.“ Literární publicistika a esejistika Aloyse Skoumala. Wiendl, Jan
Compeľová, Lea 2011 Lenka Procházková, její literární kariéra, život a dílo – monografická studie Janáček, Pavel
Dobrý, Marek 2011 Způsoby re-prezentace 50. let 20. století v současné české literatuře Bílek, Petr
Hladíková, Zuzana 2011 „Všechno je lehounké a vše je nahoře a nejvýše je tanec slonů“. Metafory pohybu v díle Vladimíra Holana.
Heczková, Libuše
Horčíková, Lucie 2011 Jan Opolský, a jeho prozaické dílo v dobovém literárním kontextu
Mravcová, Marie
Hurtová, Andrea 2011 Stylizační postupy v díle Ladislava Fukse Merhaut, Luboš
Iljašenko, Marie 2011 Krajiny paměti ve středoevropské literatuře – Halič a Bukovina
Činátlová, Blanka
Kleňha, Petr 2011 Proměny vypravěče v próze Jaromíra Johna
Mravcová, Marie
Kolářová, Martina 2011 Prostor jako součást románového fikčního světa Bílek, Petr
Kolezsar, Michal 2011 Tendenční beletrie z období Protektorátu Čechy a Morava Janáček, Pavel
Konvalinková, Veronika 2011 Proces jako divadlo – Proces s Miladou Horákovou a jeho literární a divadelní podoby
Heczková, Libuše
Krausová, Martina 2011 Major Zeman: Verbální vyprávění a film Bílek, Petr
Kubíček, Jan 2011 Totalitní kýč a underground. Sémiotický model. Bílek, Petr
Marková, Lucie 2011 Josef Hiršal – monografická studie Binar, Vladimír
Paukerová, Lucie 2011 Láska a víra. Erotická motivika v díle Jaroslava Durycha. Vaněk, Václav
Pavlíček, Milan 2011 Mytologické a mýtotvorné rysy Hvězdných válek a specifika jejich příběhů coby příběhu na pokračování Bílek, Petr
Píšová, Ina 2011 Tělo a tělesnost ve službách socialistického realismu Bílek, Petr
Rychlá, Eliška 2011 Téma rodiny v českém dramatu posledních dvaceti let
Heczková, Libuše
Segi, Stefan 2011 Peneřina, těžká dřina Poetika hlavního proudu českého hiphopového textu. Janáček, Pavel
Sieberová, Jana 2011 Socialistický realismus a tzv. totální realismus: charakteristika básnické poetiky a pokus o komparaci Bílek, Petr
Stiboříková, Zuzana 2011 Arnošt Lustig a zkušenost holokaustu z naratologické perspektivy Málek Petr
Suchomelová, Lenka 2011 Korespondence Jakuba Demla s Vladimírem Evermodem Balcárkem
Iwashita, Daniela
Šimková, Hana 2011 Poetika Holanových sbírek Triumf smrti, Vanutí a Oblouk Binar, Vladimír
Vrbková, Julie Lien 2011 Způsoby transcendence básnického bytí Pokus o hermeneutickou interpretaci (Mácha, Březina, Zahradníček) Vojvodík, Josef
Zbiejczuková, Irena 2011 Pojetí hrdiny ve fantasy literatuře Vaněk, Václav
Adamcová, Veronika 2012 Dům – místo lidské množiny
Mravcová, Marie
Bartošová, Jiřina 2012 Motivy čtení, psaní a interpretace v povídkách Karla Čapka Málek Petr
Bílková, Petra 2012 Konec karnevalu – poetismus na přelomu 20. a 30. let Wiendl, Jan
Brkičová, Nea 2012 Motiv ženy v díle Jakuba Demla Wiendl, Jan
Bulejová, Hana 2012 Stereotypy v díle Járy Cimrmana Bílek, Petr
Burešová, Hana 2012 Téma lidské identity v díle Václava Havla Holý, Jiří
Davidová, Eliška 2012 Publicistika Jakuba Demla
Iwashita, Daniela
Fauknerová, Jana 2012 Jan Zahradníček a jeho tvorba v období 40. a 50. let 20. století Wiendl, Jan
Goldmannová, Denisa 2012 Dílo Jiřího Mordechaje Langera Holý, Jiří
Grollová, Jana 2012 Jen barvy, které výskají a hoří: synestesie v díle Jiřího Karáska ze Lvovic z přelomu století Vojvodík, Josef
Hanus, Ondřej 2012 Český, sonet v první polovině 20. století Wiendl, Jan
Havelka, Jan 2012 Zbyněk Havlíček – reflexe díla a osobnosti Wiendl, Jan
Horáčková, Kristýna 2012 Kriminální a dobrodružné motivy v románech Pavla Kohouta Holý, Jiří
Hrabalová, Lucie 2012 Rukopisy VBF Holý, Jiří
Hromadová, Magdalena Antonia 2012 „Podmínky exilu: jazyk, text a historie u Libuše Moníkové a Milana Kundery“ Vojvodík, Josef
Hřibová, Tereza 2012 30 případů majora Zemana (filmová verze a vydané filmové povídky) z hlediska mytizačních postupů Bílek, Petr
Jáchimová, Veronika 2012 Obraz Jana Palacha v české kultuře Bílek, Petr
Janeš, Petr 2012 Spisovatel a novinář Edvard Valenta po roce 1945 Holý, Jiří
Jumrová, Pavla 2012 Postavy v krátkých prózách Jaroslava Durycha Wiendl, Jan
Kletečková, Martina 2012 Vývojové proměny krátké venkovské prózy 2. poloviny 19. století a počátku 20. století (Hálek, Světlá, Mrštík, Rais, Nováková, Kratochvíl, Šlejhar)
Mravcová, Marie
Krčálová, Tereza 2012 Kontrast života a smrti v díle J. K. Šlejhara
Heczková, Libuše
Kroulíková, Lucie 2012 Kategorie výběru z hlediska kategorie autora a fáze geneze literárního procesu Bílek, Petr
Lacina, Štěpán 2012 Pomocí ničeho chceme změnit svět Holý, Jiří
Ledinská, Šárka 2012 Poetika místa v pohádkách bratří Grimmů a ve vybraných pohádkách Karla Jaromíra Erbena Bílek, Petr
Mashehová, Lajla 2012 Josef Knap – spisovatel a redaktor Wiendl, Jan
Michlová, Lucie 2012 Intermedialita v moderní literatuře Pokorný, Martin
Moldová, Klára 2012 Demlova rodina v dopisech a díle
Iwashita, Daniela
Pišna, Jan 2012 Čtenář 16. století v českých zemích Trávníček, Jiří
Rohlíková, Monika 2012 Vlna baladismu v české poezii před první světovou válkou
Mravcová, Marie
Romanová, Gabriela 2012 Sado-Maso 1983–1986. Historie a článková, bibliografie samizdatového časopisu. Špirit, Michael
Sladovníková, Šárka 2012 Reprezentace šoa: dětská literatura a literatura o dětech Holý, Jiří
Smyčková, Kateřina 2012 Analýza repertoáru Kancionálku aneb Písní křesťanských Škarpová, Marie
Soukupová, Klára 2012 (Re)Konstrukce subjektivity a času v žánru autobiografie Kubíček, Tomáš
Špicová, Zuzana 2012 Tři příběhy mezi Východem a Západem: „Ctnostný jinoch“, „Božský, milenec“, „Obětování dítěte“ Vojvodík, Josef
Tichá, Veronika 2012 Utrpení knížete Sternenhocha z hlediska Klímovy filozofie
Heczková, Libuše
Tomášová, Tereza 2012 Holokaust očima dítěte Holý, Jiří
Vandasová, Anna 2012 Zahradníčkův Akord Wiendl, Jan
Vávra, Jan 2012 Montážní princip v kompozici prozaického literárního díla
Mravcová, Marie
Veselka, Martin 2012 Existenciální poezie a Jiří Orten Špirit, Michael
Zitová, Olga 2012 Pojetí mýtu u Thomase Manna a Olbrachtovy podkarpatské prózy Holý, Jiří
Abbasová, Veronika 2013 Fanfikce a intertextualita Bílek, Petr
Baránková, Natalie 2013 Otázky literární hermeneutiky Pokorný, Martin
Cíbik Stašová, Ema 2013 Ozvěny Ovidiových Proměn Pokorný, Martin
Červeňáková, Eva 2013 Rané literární dílo Josefa Čapka v kontextu moderního umění Vojtěch, Daniel
Drahoňovská, Kamila 2013 Postava komunisty jako specifický typ významově zatížené postavy v současné české próze Bílek, Petr
Hozman, Václav 2013 Poetika míst v románech Oty Filipa Holý, Jiří
Kamenická, Andrea 2013 Náboženská problematika v ještědských prózách Karoliny Světlé Vaněk, Václav
Kovaříková, Olga 2013 Reflexe hudebního díla v literatuře evropské moderny Vojvodík, Josef
Manová, Vilma 2013 Sondy do české poezie 90. let 20. století Wiendl, Jan
Melichar, Dominik 2013 Narativní prostory lyriky Bílek, Petr
Özörencik, Helena 2013 Normalizace české literatury prizmatem teorie literárního pole Pierra Bourdieu Bílek, Petr
Pejchal, Igor 2013 Listy Jakuba Demla Josefu Florianovi
Iwashita, Daniela
Petránková, Michaela 2013 Tváří v tvář ztrátě: Figury ztráty v poválečné středoevropské literatuře
Činátlová, Blanka
Poledňáková, Barbora 2013 Novela „Konec nylonového věku“ z roku 1950 a její kritická edice Špirit, Michael
Šimáková, Dosoudilová, Anna 2013 Kánon zelené literatury? Co, jak a proč čtou „pestří a zelení“. Bílek, Petr
Tlachová, Tereza 2013 Komparativní pohled na ženské hrdinky v pohádkách a próze Boženy Němcové
Šmahelová, Hana
Ungerová, Veronika 2013 Fenomén Večerníček Bílek, Petr
Zima, Martin 2013 Teorie fikčních světů. Analýza a interpretace vývoje teorie fikčních světů v posledních desetiletích. Bílek, Petr
Beneš, Otakar 2014 Hra o trůny jako hra Vaněk, Václav
Brožová, Ladislava 2014 Téma manipulace v literatuře Holý, Jiří
Cvetkovič, Jevgenija 2014 Demlovi „Moji přátelé“ z hlediska intertextuality Vojvodík, Josef
Čermochová, Klára 2014 Tónický verš a čeština
Heczková, Libuše
Česká, Jana 2014 Fabula et historia: Václav Hájek z Libočan a fikční strategie historiografie Bílek, Petr
Dolejský, Martin 2014 „Sovětský, svaz – náš vzor!“: Vliv sovětských budovatelských románů na utváření základních motivů v budovatelských románech českých. Bílek, Petr
Dušek, Jan 2014 Postava svatého Prokopa v historiografických a hagiografických textech 16. a 17. století Matějec, Tomáš
Dvořák, Jan 2014 Návrat do lůna kmene: Tendence v současné kultuře
Činátlová, Blanka
Fischerová, Simona 2014 Krakatit Karla Čapka a Otakara Vávry
Mravcová, Marie
Hejdová, Tereza 2014 Obraz Jana Husa v české raněnovověké literatuře
Andrlová Fidlerová, Alena
Hrdinová, Dagmar 2014 Dítě a dětství v tvorbě Jaromíra Johna Holý, Jiří
Jelínek, Jiří 2014 Fiktivní jazyky v literatuře Hrdlička, Josef
Kotšmídová, Alena 2014 Proměny ženských hrdinek knížek lidového čtení. Velmi utěšená a kratochvílná historie o krásné panně Mageloně a její hrdinka z hlediska kurtoazního ideálu. Škarpová, Marie
Kovácsová, Adéla 2014 České literární sny. (Interpretace tří Kunderových románů) Špirit, Michael
Krupková, Lucie 2014 Podoby ženského snění v literatuře střední Evropy 20. století
Činátlová, Blanka
Mišustin Bábková, Markéta 2014 Národní identita v současné české dramatice Bílek, Petr
Nedvěd, Tomáš 2014 Češi a ti druzí před a po revoluci 1848–1849 Vaněk, Václav
Ondroušková, Světlana 2014 Loď jako prostor střetávání života a smrti: nautická metaforika v literární moderně Málek, Petr
Pazderová, Alice 2014 Holocaust v hodinách české literatury na středních školách Holý, Jiří
Słowik, Olga 2014 Feministická a literární publicistika Pavly Moudré
Heczková, Libuše
Součková Linhartová, Ladislava 2014 Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka – zjevení biedermeieru? Vojvodík, Josef
Svárovská, Nicol 2014 Literární recepce díla Maxe Picarda
Činátlová, Blanka
Šnellerová, Tereza 2014 „Nové“ počátky poezie Jiřího Koláře a jejich místo v interpretaci díla Špirit, Michael
Víznerová, Pavlína 2014 Komparace románu Dracula od Brama Stokera s jeho filmovými adaptacemi Bílek, Petr
Zaor, Olga 2014 V hlíně snů a skutečnosti. Autobiografické postupy v próze Pavla Růžka a Jerzyho Pilcha Bílek, Petr
Bartoňová, Barbora 2015 Postavy a příběhy ze dna Prahy v beletristické reflexi na přelomu 19. a 20. století Vaněk, Václav
Budílková, Jitka 2015 Recepční příběh textů Miloše Urbana
Králíková, Andrea
Fottová, Magdalena 2015 Obraz východního Žida v českých židovských časopisech 20. stol. (do r. 1938) Holý, Jiří
Hladík, Jakub 2015 Literární kritika a časopisy 1945 –1948 Merhaut, Luboš
Horčicová, Aneta 2015 Literární kritik F. V. Krejčí a revue Rozhledy Merhaut, Luboš
Hošnová, Kateřina 2015 Publicistika Josefa Čapka Wiendl, Jan
Chromý, Jan 2015 Karel Hynek Mácha na střední škole Bílek, Petr
Karalová, Lenka 2015 Zobrazení a funkce prostoru v literární a filmové verzi prozaických textů vlny 60. let. (Spalovač mrtvol. Démanty noci. Ostře sledované vlaky)
Mravcová, Marie
Karpeta, Anastasia 2015 Fragmentární psaní: motivy středoevropského literárního diskurzu v postmoderní ruské literatuře
Činátlová, Blanka
Macl, Ondřej 2015 Patos křídla a šípu: Variace Eróta v dějinách evropské literatury.
Činátlová, Blanka
Machková, Barbora 2015 Michael Kácha a česká, literatura Merhaut, Luboš
Malý, Lukáš 2015 Poetika prostoru v Alexandrijském kvartetu. Bílek, Petr
Piptová, Ivana 2015 Italská, romantická diskuse Hrbata, Zdeněk
Segi Lukavská, Jana 2015 Za devatero horami. K teorii literatury pro děti a mládež Bílek, Petr
Stříbrná, Anežka 2015 Jak je modelován svět románu Kámen a bolest Holý, Jiří
Špinková, Tereza 2015 Literárněkritické dílo Jana Lopatky na pozadí jeho osobní knihovny Špirit, Michael
Tassanyi, Pavlína 2015 Analýza motivu kosmického vejce ve stvořitelských mýtech Král, Oldřich
Vlčková, Barbora 2015 Pohádka v díle Václava Tilleho – Říhy
Šmahelová, Hana
Vrátilová, Barbora 2015 Návrat baroka v hispanoamerickém románu 20. století – Asturias, Carpentier, Roa Bastos
Činátlová, Blanka
Zelenka, Lukáš 2015 Zobrazené prostory v prozaickém díle Julia Zeyera
Mravcová, Marie
Bailey, Vendula 2016 Křídla v okovech. Politické procesy 50. let a vězeňská, poezie Václava Renče a Jana Zahradníčka Wiendl, Jan
Bramborová, Marcela 2016 Obraz venkovanství v české a polské próze 60. let 20. století (interpretace vybraných literárních děl) Poslední, Petr
Cibulková, Tereza 2016 Analýza a komparace ženských postav v amerických románech Jamese Fenimora Coopera a Luise May Alcottové Bílek, Petr
Doležalová, Dominika 2016 Cestopisné variace české meziválečné literatury Merhaut, Luboš
Drkošová, Sylvie 2016 Rebelující ženské hrdinky v dystopických románech pro mladé Machek, Jakub
Fojtíková, Jiřina 2016 Žádná růže nekvete celý rok: Obraz Viktorky v Babičce Boženy Němcové
Heczková, Libuše
Heřmanská, Kateřina 2016 „Instrukcí neb Krátké naučení mladému hospodáři“ Šimona Lomnického z Budče Matějec, Tomáš
Hübnerová, Radka 2016 Niterná krajina: symbol v rané poezii Václava Renče optikou bremondovské poesie pure Wiendl, Jan
Knotová, Tereza 2016 Překročit okrsek světa: k poetice bytí na cestě v románu střední Evropy druhé poloviny 20. století.
Činátlová, Blanka
Koblížková Wittlichová, Julie 2016 Oko básníka: Antické figury v díle Jeana Cocteaua Jirsa, Tomáš
Krsková, Kateřina 2016 Motiv trestu a viny v povídkové a dramatické tvorbě Františka Langra
Mravcová, Marie
Kuchařová, Markéta 2016 Karel Teige, Jan Mukařovský, a Bohuslav Brouk jako teoretikové surrealismu
Heczková, Libuše
Malá, Lucie 2016 Interpretace románu Spas Ivana Matouška Vojtěch, Daniel
Pácalt, Tomáš 2016 Přístup k uměleckému textu na střední škole (Didaktický přínos Přemysla Blažíčka) Špirit, Michael
Prokopová, Eliška 2016 Technika morbidního v pohádkách Vojvodík, Josef
Pyanzina, Vera 2016 Autorský mýtus v postmoderním románu
Činátlová, Blanka
Raušerová, Andrea 2016 Motiv ohně a krve v Žízních Bohuslava Reynka a v Les Noces Pierra Jeana Jouvea Vojvodík, Josef
Snelling, Alena 2016 Od lingvistických anomálií k subverzi moci: Narušování jazyka moci a vyjádření vykořeněnosti skrze střídání a míšení jazyků v literatuře Jirsa, Tomáš
Staňková, Vladimíra 2016 Dopisy Jakuba Demla Jaroslavu Durychovi
Iwashita, Daniela
Šatanová, Klára 2016 Obraz koncentračních táborů v české próze 50. let
Mravcová, Marie
Ševčíková, Michaela 2016 Frankenstein: proměny fantastična a hrůzy ve filmových adaptacích a na divadle
Činátlová, Blanka
Vildová, Hana 2016 Pohádkové vyprávění Ivy Peřinové Bílek, Petr
Zvoníčková, Michaela 2016 Smrt jako artefakt: estetizace smrti v dílech Georgese Rodenbacha a Jiřího Karáska ze Lvovic Vojvodík, Josef
Alferyová, Jana 2017 Tělo, tělesnost a identita v románu Klub rváčů
Heczková, Libuše
Baštová, Kristýna 2017 Literární podoby měst: Paříž a Praha Hrdlička, Josef
Borůvková, Marianna 2017 Obrazy jiných a cizinců v díle Františka Sokola Tůmy Holý, Jiří
Fučíková, Zuzana 2017 Věcnost a komika v povídkovém díle Ladislava Dvořáka Vojtěch, Daniel
Fürstová, Alena 2017 Žánrové podoby v historické próze Oldřicha Daňka Holý, Jiří
Hankiewicz, Jakub 2017 Proměna skutečnosti textem Pokorný, Martin
Harasimowicz, Marta Maria 2017 Československá, spartakiáda jako příklad novodobého mýtu Bílek, Petr
Havlátová, Bára 2017 Pozdější a zahraniční tvorba Josefa Macha Wiendl, Jan
Hubená, Ester 2017 Básnická tvorba Ludvíka Kundery Bílek, Petr
Jakešová, Markéta 2017 Různé způsoby rozbití hegemonie jazyka v románech Elfriede Jelinekové, Ingeborg Bachmannové a Thomase Bernharda
Činátlová, Blanka
Jíša, Martin 2017 Fenomén trampingu v české literatuře
Heczková, Libuše
Komárek, Jan 2017 Příběh Kiều a jeho předloha Král, Oldřich
Macháčková, Klára 2017 Pojetí prostoru v postmoderní próze vzhledem k „vnitřní krajině“ postav
Činátlová, Blanka
Marková, Eva 2017 Mateřství jako básnická figura
Heczková, Libuše
Sechovcová, Monika 2017 Mezi literaturou a fotografií. Čtení (prázdných) míst v dílech G. Rodenbacha, W.G. Sebalda a P. Krále Hrdlička, Josef
Soukupová, Veronika 2017 Venkov v oficiální próze 70. a 80. let Holý, Jiří
Sudzinová, Tereza 2017 Ferdinand Schlögel-Merzin a jeho fond Wiendl, Jan
Šaršeová, Michaela 2017 Současná česká, literatura v kontextu střední školy
Králíková, Andrea
Štelová, Diana 2017 Hranice archetypu a stereotypu v tzv. červené knihovně
Činátlová, Blanka
Zudová, Tereza 2017 Tělesnost v lidové písni (Perspektiva etnolingvistiky a kognitivní poetiky) Vaňková, Irena
Bartochová, Lucie 2018 Práce Josefa Hiršala Merhaut, Luboš
Bílková, Zuzana 2018 Tvorba pracovních listů pro rozvíjení čtenářských dovedností pro žáky 6. ročníků vybrané ZŠ
Králíková, Andrea
Boháčová, Kristýna 2018 „Mé tělo dalo tvar jeho slávě“. Dialogická poezie Louise Glückové Vojvodík, Josef
Fauknerová, Anna 2018 Proměny a adaptace mýtu o Amorovi a Psyché v literatuře Hrdlička, Josef
Formánková, Helena 2018 Recepce díla a autorské osobnosti Emila Hakla
Králíková, Andrea
Gričová, Andrea 2018 Topos příchodu praotce Čecha Bílek, Petr
Hájek, Matěj 2018 Literární dílo jako metoda zkoumání neverbální a hlasové komunikace Vojvodík, Josef
Härtelová, Eliška Dana 2018 Předmět v poezii fin de siècle Hrdlička, Josef
Hocková, Eva 2018 Ne-lidští vypravěči v literární fikci Bílek, Petr
Hubáček, Jiří 2018 Paměti Bedřicha Frídy Vaněk, Václav
Janáková, Bára 2018 Prostor Ostravy v současné české literatuře Bílek, Petr
Klíma, Matěj 2018 Já proti světu. Heroismus a banalita v díle Ladislava Klímy Vojvodík, Josef
Koudelková Jesenská, Lucie 2018 Hrdinové tichého vzdoru: poetika pasivity v moderní literatuře Jirsa, Tomáš
Kuřeová, Petra 2018 Venkovští Židé v prózách Vojtěcha Rakouse Holý, Jiří
Malá, Michaela 2018 Konstituování postavy upíra v literatuře 19. a počátku 20. století Bílek, Petr
Melichová, Magda 2018 Cesty a zastavení: role hostince ve fantasy literatuře Bílek, Petr
Merthová, Kristýna 2018 Tematika Sportovních povídek Vítězslava Kocourka Wiendl, Jan
Rabová, Anna-Marie 2018 Rocker pamětníkem: Obrazy vlastní životní pouti v memoárech českých rockových hudebníků Bílek, Petr
Rozbořilová, Adéla 2018 Josef Čapek: „V barokním temnosvitu“.
Heczková, Libuše
Simota, Martin 2018 Humor v písňových textech českých folkových písničkářů Bílek, Petr
Smějsíková, Magdaléna 2018 Prozaická tvorba Anny Blažíčkové Wiendl, Jan
Smékalová, Anna 2018 Karel Hynek: „Společně se naplníme, společně se vyprázdníme“ Hrdlička, Josef
Stančáková, Alžběta 2018 (Dez)integrace. Návrat. Přešetření. Příklady literárního zpracování fenoménu cizinectví Hrdlička, Josef
Štěpánková, Kateřina 2018 Poezie Jiřího Karáska ze Lvovic v perspektivě kognitivní poetiky (Opozice ŽIVOT – SMRT a konceptualizace smyslů) Vaňková, Irena
Vildová, Hana 2018 Smrt v moderní české a světové literatuře pro děti a mládež Bílek, Petr
Vojtíšek, Ondřej 2018 Možnosti interpretace „autorské pohádky“ ve středoškolské výuce Vaněk, Václav
Vrabcová, Eva 2018 Historie vydávání díla Richarda Weinera Říha, Jakub
Zapletina, Ekaterina 2018 Erotická transgrese jako literární experiment
Činátlová, Blanka
Bálková, Anna 2019 Časopis Scéna a předválečná avantgarda Holý, Jiří
Blažková, Hana 2019 Způsoby politického čtení v postsocialistickém Česku a Polsku Šebek, Josef
Bogoczová, Markéta 2019 Populární literatura a její místo na střední škole
Králíková, Andrea
Bohuslavová, Renáta 2019 Pavel Tigrid v kontextu kultury poválečného exilu Holý, Jiří
Dostál, Mojmír 2019 „Zavřeny slunci otvírají se slavnému mlčení hvězd“: Pokus o analysu motivu uzavřenosti, jím generovaných témat a jejich konsekvencí v literatuře a „literaturách“ přelomu století Hrdlička, Josef
Hadravová, Eva 2019 Slyšet nevyřčené: Materialita hlasů literárních postav Bílek, Petr
Hájková, Alena 2019 Recepce díla Bohumila Hrabala v anglo-americkém kontextu Merhaut, Luboš
Hřídelová, Nina Justina 2019 Posedlost pamětí: Modiano, Perec, Sebald Pokorný, Martin
Krpatová, Lucie 2019 „Čtenářský zážitek“ v kontextu školního vzdělávání
Králíková, Andrea
Loudová, Hana 2019 Larp ve výuce literatury na střední škole Brož, František
Nejtková, Tereza 2019 Vybrané časopisecké texty Růženy Jesenské – edice a komentář Vaněk, Václav
Vávrová, Radka 2019 „Bezdrátová, obrazotvornost“: poetologické manifesty F. T. Marinettiho a jejich poetistické realizace (Seifert, Nezval, Biebl) Vojvodík, Josef
Zamora, Juan 2019 Ženské postavy ve vybraných prózách Josefa Škvoreckého Špirit, Michael
Bártková, Kateřina 2020 Podoby fantastična ve středoevropské literatuře
Činátlová, Blanka
Bečanová, Nikola 2020 Anotovaná bibliografie díla Růženy Vackové z let 1929–1948
Heczková, Libuše
Bruknerová, Tereza 2020 Ozvěny národních ideálů v trilogiích Aloise Jiráska a Henryka Sienkiewicze Hrbata, Zdeněk
Císlerová, Anna 2020 Klatovské rorátníky Škarpová, Marie
Eder, Kryštof 2020 Narativní způsoby současných českých debutů
Králíková, Andrea
Fremrová, Anna 2020 Motivy, obrazy a (auto)stylizace českého dekadentního symbolismu Merhaut, Luboš
Gatialová, Karolína 2020 Expanze nespolehlivosti Bílek, Petr
Hautková, Monika 2020 Literatura pro děti po roce 2010 s tématem problematických vztahů
Králíková, Andrea
Kovaříková, Hana 2020 Tělo jako motiv i způsob narace v současné české próze Bílek, Petr
Kropáčková, Tereza 2020 Josef Wenzig jako překladatel
Pokorná, Magdaléna
Martinovská, Anna 2020 „Stávám se řečí.“ Smrt a návrat autora v perspektivě filosofie identity Šebek, Josef
Micková, Tereza 2020 Antihrdina ve fantasy literatuře Bílek, Petr
Nováková, Anna 2020 Utrpení knížete Sternenhocha. Naratologická perspektiva
Heczková, Libuše
Paulus, Petr 2020 „Národní obrození“ jako problém didaktický
Králíková, Andrea
Pokorná, Gabriela 2020 Kulturně-historické práce Aloise Jiráska Merhaut, Luboš
Šplíchal, Martin 2020 Svět románů Davida Mitchella Hrdlička, Josef
Vaněk, Jakub 2020 Sítiny pohrom. Komparace Hrdlička, Josef
Vinš, Ondřej 2020 Otázka řeči v poezii Karla Šiktance Vojvodík, Josef
Všetečková, Andrea 2020 Obraz a proměny společenské kritiky ve vybraných dílech švédské detektivky Bílek, Petr
Dohňanský, Tadeáš 2021 Kde cesty nevedou. Region jako motiv i prostředek narace v současné české a polské poezii Hrdlička, Josef
Göttlichová, Adéla Magdaléna 2021 Způsoby komunikace ve vybraných dílech současné české prózy Králíková, Andrea
Horáková, Kristýna 2021 Analýza školních seznamů literárních děl k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury Brož, František
Hummel, Michaela 2021 „Na způsob předmluvy“, vstupní oddíl románu Muž bez vlastností Pokorný, Martin
Křižková, Aneta 2021 „Soustroví Carpathia“ – Vhled do současného uvažování o prostoru periferie Činátlová, Blanka
Musil, Jan 2021 Láska, smrt a psaní: Utrpení XYZ Vojvodík, Josef
Panušková, Charlotte 2021 Reflexe environmentální krize v současné české poezii Hrdlička, Josef
Zajíčková, Kateřina 2021 Kreativní využití digitálních aplikací v literární výchově Šindlerová, Jana
Juračková, Pavlína 2022 Don Quijote mezi literární teorií a literární historií a mezi výklady z kontextu vnějšího a vnitřního Bílek, Petr
Rizikyová, Markéta 2022 Rudiš jako následovník Hrabala? K problematice skazu v díle Jaroslava Rudiše Málek, Petr
Přidalová, Nikola 2022 Naratologická kategorie vypravěče a její využití v didaktickém kontextu Králíková, Andrea
Malcová, Markéta 2022 Kritická reflexe feministických a genderových přístupů k literatuře Málek, Petr
Knappová, Alžběta 2022 Donbas v současné ukrajinské literatuře Chlaňová, Tereza
Deči, Vojtěch 2022 Literární a mytologické osudy postavy praotce Čecha Jaluška, Matouš
Zapotilová, Tereza 2022 Mediální obraz císařovny Alžběty Bavorské Vojvodík, Josef
Zraková, Aneta 2022 B. Němcová a její vnímání generací Z Trávníček, Jiří
Prchal, Jan 2022 Nová skutečnost. Cesta člověka k lidskosti a lepšímu světu díky učitelům-čarodějům Vojtěch, Daniel
Marušák, Vít 2022 Možnosti poezie ve škole na příkladu básnického díla Jana Skácela Králíková, Andrea
Belinová, Eliška 2022 Lidová kultura v Obrázcích ze Slovácka Gabriely Preissové Vaněk, Václav
Zikmundová, Karolína 2023 Deníky z terezínského, varšavského a lodžského ghetta Holý, Jiří
Postlová, Lucie 2023 Divadelní kritik Václav Řezáč Vojtěch, Daniel
Kříženecká, Michaela 2023 Láska v románu Jana Němce Vojvodík, Josef
Chaloupecká, Aneta 2023 Médium autorské knihy Šebek, Josef
Sixta, Tomáš 2023 Modlitba jako literární žánr a jeho realizace v současné české poezii Hrdlička, Josef
Rayová, Roxana 2023 Otázky testování literatury: K podobě a vývoji maturitního didaktického testu Králíková, Andrea
Hajdíková, Karolína 2023 Problematika literárního města jako výhradně ženského prostoru Činátlová, Blanka
Junek, Václav 2023 Prózy Josefa Škvoreckého v překladech Paula Wilsona Špirit, Michael
Dokoupil, Kryštof 2023 Rýmy v básnických knihách pozdního Mikuláška Holý, Jiří
Kubáč, Vilém 2023 Spisovatelky českého undergroundu Heczková, Libuše
Prouzová, Mariana 2023 Spříznění truchlivostí aneb Kafka v (inter)textuálních záhybech díla Winfrieda Georga Sebalda Činátlová, Blanka
Vlková, Kateřina 2023 Varianty Jarišových povídek Oni přijdou a Burianových Osm odtamtud Holý, Jiří
Janošík, Milan 2023 Vznik Grosmanova románu Z pekla štěstí a jeho interpretace Holý, Jiří
Svítilová, Lucie 2023 Židovské motivy v detektivních prózách Petra Eidlera Holý, Jiří
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Diplomová práce > Seznam diplomových prací obhájených v ÚČLK (od roku 2006)