Andrea Králíková

Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.

Adresa

Ústav české literatury a komparatistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 412

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření
 • teorie literatury, současná česká literatura, otázky didaktiky literatury
Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace
 • 2008 – 2014: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, doktorské studium oboru Dějiny české literatury a teorie literatury
  (disertační práce Řeč obrazů. Obraz autora jako paratext v perspektivě kulturního transferu)
 • 2001 – 2007: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, magisterské studium oboru Česká filologie
  (diplomová práce Mladá česká poezie v 80. a 90. letech 20. století. Valence lyrického subjektu ve vybraných prvotinách)
  Studium v zahraničí:
 • 10/2009 – 10/2010: Universität Konstanz (Katedra slavistiky, Katedra germanistiky)
 • 9/2005 – 3/2006: Universität Leipzig, Philologische Fakultät (Erasmus program)
Praxe od ukončení VŠ studia
 • od 9/2013 – nyní: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro českou literaturu a komparatistiku (asistent, od 2015 odborný asistent)
 • 11/2010 – 8/2013: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (přímo řízená organizace MŠMT) metodik pro český jazyk a literaturu
 • od 10/2007 – 9/2009: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (přímo řízená organizace MŠMT) koordinátor pro český jazyk a literaturu
 • Ostatní pracovní zkušenosti: 2006 – 2008: lektorka v jazykové škole
Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

Spolupráce s:
Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV)
vedení seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK)
semináře pro středoškolské učitele českého jazyka a literatury o problematice současné české literatury

Národní ústav vzdělávání (NÚV)
spolupráce na Standardech pro základní vzdělávání

Publikace v OBD

 • Králíková A.: V doupěti vlastního psaní: Kráčí Jakuba Katalpa do prázdna? A 2, 2018, č. • no. neuveden, s. • p. 7-7. ISSN 1803-6635.
 • Králíková A.: Umina verze. Emil Hakl žánrově experimentující? Český jazyk a literatura, 2018, č. • no. 68, s. • p. 141-144. ISSN 0009-0786.
 • Králíková A.: Hladké čtení fikčních světů: Young adult, dívčí román a prostupnost hranic. A 2, 2017, č. • no. neuveden, s. • p. 8-8. ISSN 1803-6635.
 • Šebesta K., Synková P., Šormová K., Králíková A.: Čítanka 6. Příručka učitele. Nová generace. Plzeň, Fraus, 2017. 140 s. • p. ISBN 978-80-7489-306-3.
 • Šebesta K., Synková P., Šormová K., Králíková A., Marek A.: Čítanka 6. Plzeň, Nakladatelství Fraus, 2017. 216 s. • p. ISBN 978-80-7489-305-6.
 • Králíková A.: Josef Jedlička: Kde život náš je v půli se svou poutí (1954-1957). Edice Seminář české knižnice sv. 10, 2017, č. • no. neuvedeno. ISSN 0000-0000.
 • Králíková A.: Anežka Viktorie Hanišové. Zralý debut současné literární scény? Český jazyk a literatura, 2017, č. • no. 67, s. • p. 143-147. ISSN 0009-0786.
 • Králíková A.: Sedm statečných? Literární kultura v perspektivě genderu. Slovo a smysl / Word & Sense, 2016, č. • no. 14, s. • p. 191-194. ISSN 1214-7915.
 • Šebesta K., Synková P., Šormová K., Králíková A., Marek A.: Čítanka 6. Plzeň, Fraus, 2016. 216 s. • p. ISBN 978-80-7489-305-6.
 • Králíková A.: Autorské tváře v knižních zrcadlech. Obrazy autorů současné české literatury v perspektivě kulturního transferu. Příbram, Pistorius & Olšanská, 2015. 251 s. • p. ISBN 978-80-87855-25-6.
 • Králíková A., Baumgartnerová G.: Český jazyk a literatura: písemná práce. Slohové útvary, metodika hodnocení, příklady hodnocení písemných prací. Praha, Tauris, 2012. 187 s. • p. ISBN 978-80-87337-11-0.
 • Králíková A.: Přijmout cizince za vlastního. K některým aspektům recepčního příběhu Jáchyma Topola v českém a německém kulturním kontextu. In Zemanová Z.: Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy 2011 „Cizinec, vyhnanec, přistěhovalec“. Olomouc, Univerzita Palackého, 2012, s. • p. 331-341. ISBN 978-80-244-3032-4.
 • Kapustová A.: Valence lyrického subjektu: Jak také vnímatel rekonstruuje z básnických textů lyrický subjekt. Česká literatura, 2011, č. • no. 59, s. • p. 394-416. ISSN 0009-0468.
Bibliografie

Závěrečné práce

 

Předměty

Úvod > Ústav > Lidé > Akademičtí pracovníci > Andrea Králíková