Michael Špirit

doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.

Adresa

Ústav české literatury a komparatistiky
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 414A

Konzultační hodiny: najdete zde

Odborné zaměření
 • Dějiny české literatury, literární kritika, textologie
Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace
 • 1993–1998, Ph.D. (česká literatura; Katedra české literatury a literární vědy FF UK; disertace – Václav Černý: kritik v kolektivistické době, 2001);
 • 1985–1992, Mgr. (obor čeština – historie; diplomová práce na Katedře české literatury a literární vědy FF UK – „Život“ Škvoreckého Zbabělců v jejich konkretizacích).
Praxe od ukončení VŠ studia
 • 2006–dosud: Ústav české literatury a literární vědy FF UK v Praze (odborný asistent);
 • 2009–2010: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. (vědecký asistent v oddělení dějin literatury);
 • 2001–2006: Slavisches Institut der Universität Heidelberg (Lektor für Tschechisch);
 • 1993–2001: Katedra (od 2006 Ústav) české literatury a literární vědy FF UK v Praze (asistent, od 1996 odborný asistent);
 • 1983–1985: Základní škola v Líbeznicích, Praha-východ (učitel 5. až 8. ročníku).
 • výukové pobyty v zahraničí
  – 2010, listopad – Università degli studi di Udine (Erasmus);
  – 2009, listopad – Università degli studi di Udine (Erasmus);
  – 2009, červen – Institut für Slawistik der Universität Wien (Erasmus).
Granty, výzkumné záměry, aktuální projekty
 • dvojjazyčná, německo-česká edice Sebraných spisů (Gesammelte Werke) Vladimíra Holana, ve spolupráci s Ursem Heftrichem. Dosud vyšly sv. 8 (2003), 1 (2005), 6 (2009), 2 (2012), 10 (2015);
 • monografie, vědecká edice a zpracování pozůstalosti Růženy Grebeníčkové;
 • komentovaná vydání spisů Přemysla Blažíčka, Jana Hanče, spoluúčast při souborných edicích spisů Zbyňka Hejdy, Josefa Škvoreckého;
 • dodatky k Šaldovým Kritickým projevům z let 1891–1928, tj. texty, které nebyly zařazeny do edice Soubor díla F. X. Šaldy z let 1947–1963.
Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

Akademická a pedagogická působnost

 • 2009–2015 vedoucí Oddělení teorie literatury a aplikovaných disciplín ÚČLK FF UK
 • 2008 (listopad) – 2014 (červen) předseda Ediční komise FF UK;
 • 2006 člen vědecké rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR;
 • 1997–2001 člen (předseda) hodnotitelské komise MK ČR pro vědu a výzkum, oblast literatury.

Odborná působnost

 • 2012–2014 člen komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění (literatura);
 • 2012–2014 člen předporoty česko-německé Drážďanské ceny lyriky (Dresdner Lyrikpreis);
 • 2010 spoluzakladatel obecně prospěšné společnosti Institut pro studium literatury, jehož cílem je prohlubování vzdělanosti v oblasti literatury a literární vědy v České republice (www.ipsl.cz);
 • 2009–2011 člen poroty Ceny Magnesia Litera za prózu;
 • 2008–2012 člen komise pro udělování Ceny Jaroslava Seiferta;
 • 2006–dosud člen redakční rady Spisů Josefa Škvoreckého (nakl. Literární akademie, od 2008 Books and Cards);
 • 2004–dosud člen redakční rady časopisu pro bohemistická studia Slovo a smysl;
 • 1998–2010 člen vědecké rady Česká knižnice;
 • 1997–dosud člen výboru Společnosti F. X. Šaldy;
 • 1995 člen komise pro udělování Státní ceny za literaturu;
 • 1995–2001 člen redakce časopisu pro literaturu a výtvarné umění Revolver Revue a Kritické Přílohy Revolver Revue;
 • 1994–1996 člen ediční rady nakladatelství Český spisovatel;
 • 1994–2000 člen redakční rady čtvrtletníku pro literaturu, filosofii a jazyk Kritický sborník.

Publikace v OBD

 • Merhaut L., Špirit M.: Bibliografie Arnošta Procházky. In Merhaut L.: Arnošt Procházka: Kritiky a eseje z let 1892–1924. Praha, Institut pro studium literatury, 2020, s. • p. 801-1064. ISBN 978-80-87899-98-4.
 • Špirit M.: Naděžda Plíšková: Plíšková sobě. Praha, Torst, 2019, s. • p. 201-224. ISBN 978-80-7215-581-1.
 • Špirit M.: Čtenář literatury. In Hořejší T.: Literatura. Praha, Revolver Revue, 2019, s. • p. 16-25. ISBN 978-80-7622-005-8.
 • Špirit M.: Zanechané listy. Praha, Torst, 2019, s. • p. 309-419. ISBN 978-80-7215-588-0.
 • Špirit M.: Naděžda Plíšková: Plíšková podle abecedy. Praha, Torst, 2019, s. • p. 209-231. ISBN 978-80-7215-581-1.
 • Špirit M.: Za Janem Nedvědem. Revolver Revue, 2019, č. • no. 34, s. • p. 206-212. ISSN 1210-2881.
 • Špirit M.: Rezkův autoportrét. In Pokorný M.: Energein. Petru Rezkovi k jednasedmdesátým narozeninám. Praha, Rubato, 2019, s. • p. 101-112. ISBN 978-80-87705-74-2.
 • Špirit M., Flaišman J., Kosák M.: Bibliografie Jiřího Brabce (1951-2019). Praha, FF UK, 2019. 120 s. • p. ISBN 0-000-00000-0.
 • Špirit M.: Textologie dnes (Příručka pro začínající editory). Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2019. 272 s. • p. ISBN 978-80-88069-90-4.
 • Špirit M.: Pohyby české textologie. Slovo a smysl / Word & Sense, 2019, č. • no. 16, s. • p. 225-235. ISSN 1214-7915.
 • Špirit M.: Bibliografie Ivana Martina Jirouse (Soupis nebásnického díla). In Petruželková A.: Ivan M. Jirous: Magorova oáza. Praha, Torst, 2019, s. • p. 999-1119. ISBN 978-80-7215-587-3.
 • Špirit M.: Naděžda Plíšková: Hospodská romantika. Praha, Torst, 2019, s. • p. 71-100. ISBN 978-80-7215-581-1.
 • Špirit M.: Zur tschechischen Literatur im Programm des Suhrkamp Verlags. In Kemper D., Zajas P., Bakshi N.: Kulturtransfer und Verlagsarbeit: Suhrkamp und Osteuropa. Padeborn, Wilhelm Fink, 2019, s. • p. 179-227. ISBN 978-3-7705-6409-5.
 • Špirit M., Heftrich U.: Das Vorletzte. Lyrik VIII: 1968-1971. Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2018, s. • p. 515-584. ISBN 978-3-8253-6785-5.
 • Špirit M.: Atribuce krátkého textu. In Malá L., Šnellerová T.: Petru Fideliovi. Praha, Triáda, 2018, s. • p. 27-37. ISBN 978-80-7474-248-4.
 • Špirit M.: Tschechische Literaturkritik: Persönlichkeiten, Konzepte, Zeitschriften. In Schwarz W., Ohme A., Jiroušek J.: Zugänge zur literatur- und kulturwissenschaftlichen Bohemistik. Band 1. Hildesheim, Georg Olms Verlag, 2018, s. • p. 123-162. ISBN 978-3-487-15574-6.
 • Špirit M.: Ke strojopisům Hančových překladů Kafky. Revolver Revue, 2018, č. • no. 33, s. • p. 171-174. ISSN 1210-2881.
 • Špirit M.: Možné chronologie Hančových textů. Slovo a smysl / Word & Sense, 2018, č. • no. 15, s. • p. 102-109. ISSN 1214-7915.
 • Špirit M.: Dodatečné události. Praha, Torst, 2017, s. • p. 297-377. ISBN 978-80-7215-557-6.
 • Špirit M.: Jan Lopatka. In Onuferová E., Pokorná T.: Jan Lopatka 1940-1993. Praha, Revolver revue, 2017, s. • p. 265-272. ISBN 978-80-87037-86-7.
 • Špirit M.: Jan Lopatka a Edice Expedice. In Onuferová E., Pokorná T.: Jan Lopatka 1940-1993. Praha, Revolver revue, 2017, s. • p. 63-73. ISBN 978-80-87037-86-7.
 • Špirit M.: Veselý sloh Jana Lopatky. In Onuferová E., Pokorná T.: Jan Lopatka 1940–1993. Praha, Revolver revue, 2017, s. • p. 43-47. ISBN 978-80-87037-86-7.
 • Špirit M.: Emanuel Macek. In Špirit M., Merhaut L., Wiendl J.: Bibliografie díla F. X. Šaldy. Praha, IPSL, 2017, s. • p. 681-684. ISBN 978-80-87899-49-6.
 • Špirit M.: F. X. Šalda. In Špirit M., Merhaut L., Wiendl J.: Bibliografie díla F. X. Šaldy. Praha, IPSL, 2017, s. • p. 671-675. ISBN 978-80-87899-49-6.
 • Špirit M., Merhaut L.: Kritické projevy 14. Dodatky z let 1898–1937. Praha, IPSL, 2017, s. • p. 683-825. ISBN 978-80-87899-51-9.
 • Špirit M., Merhaut L., Wiendl J.: Bibliografie díla F. X. Šaldy. Praha, IPSL, 2017, s. • p. 9-27. ISBN 978-80-87899-49-6.
 • Špirit M., Merhaut L.: Kritické projevy 14. Dodatky z let 1898–1937. Praha, IPSL, 2017, s. • p. 643-682. ISBN 978-80-87899-51-9.
 • Špirit M.: Jan Hanč, milá zábava. Revolver Revue, 2016, č. • no. 31, s. • p. 13-36. ISSN 1210-2881.
 • Málek P., Holý J., Nichtburgerová H., Činátl K., Vaněk V., Merhaut L., Vojtěch D., Holeček L., Just V., Szczepanik P., Vojvodík J., Wiendl J., Špirit M., Česálková L.: Kultura a totalita IV. Každodennost. Praha, FF UK, 2016. 433 s. • p. ISBN 978-80-7308-701-2.
 • Špirit M.: Události. Praha, Torst, 2016, s. • p. 361-418. ISBN 978-80-7215-526-2.
 • Špirit M.: Růžena Grebeníčková a její rukopis. Praha, IPSL, Torst, 2015. 664 s. • p. ISBN 978-80-87899-30-4.
 • Špirit M.: O literatuře výpravné. Praha, IPSL, Torst, 2015, s. • p. 939-951. ISBN 978-80-87899-29-8.
 • Špirit M.: O literatuře výpravné. Praha, IPSL, Torst, 2015, s. • p. 952-989. ISBN 978-80-87899-29-8.
 • Špirit M.: O literatuře výpravné. Praha, IPSL, Torst, 2015, s. • p. 990-1030. ISBN 978-80-87899-29-8.
 • Špirit M.: Literární studie a stati II. Praha, FF UK, 2015, s. • p. 611-624. ISBN 978-80-7308-536-0.
 • Heftrich U., Špirit M.: Lyrik VII: 1966–1967 – Dem Asklepios einen Hahn. Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2015, s. • p. 355-423. ISBN 978-3-8253-6375-8.
 • Havelka M., Vojvodík J., Málek P., Vojtěch D., Vaněk V., Merhaut L., Heczková L., Svatoňová K., Mareš P., Topor M., Wiendl J., Holeček L., Just V., Nová K., Špirit M. , et al.: Kultura a totalita III Revoluce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 515 s. • p. ISBN 978-80-7308-637-4.
 • Vojtěch D., Málek P., Merhaut L., Špirit M., Opelík J., Cosentino A., Heftrich U., Kosák M.: Klubko Ariadnino : Podoby filologického podnětu literární vědě - pocta Jiřímu Opelíkovi. Praha, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2014. 267 s. • p. ISBN 978-80-7308-514-8.
 • Špirit M., Čermák J., Macek E.: Otokar Fischer: Literární studie a stati I. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. 584 s. • p. ISBN 978-80-7308-535-3.
 • Špirit M.: Přemysl Blažíček: Knihy o epice. Praha, Triáda, 2014, s. • p. 503-569. ISBN 978-80-7474-103-6.
 • Špirit M.: Přemysl Blažíček: Knihy o epice. Praha, Triáda, 2014, s. • p. 451-496. ISBN 978-80-7474-103-6.
 • Špirit M.: Jan Hanč: Události. Praha, Knihovna Václava Havla, 2014, s. • p. 50-51. ISBN 978-80-87490-51-8.
 • Špirit M.: Urs Heftrich: Zlí bohové. In Vojtěch D.: Klubko Ariadnino. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 56-71. ISBN 978-80-7308-514-8.
 • Špirit M., Karlík V.: Narozeni 1914 - Hrabal a Kolář. Revolver Revue, 2014, č. • no. 29, s. • p. 139-161. ISSN 1210-2881.
 • Špirit M.: Ivan Martin Jirous. In Onuferová E., Pokorná T.: Magorova konference. Praha, Revolver Revue, 2014, s. • p. 205-206. ISBN 978-80-87037-62-1.
 • Špirit M.: IMJ po roce 1989. In Onuferová E., Pokorná T.: Magorova konference. Praha, Revolver Revue, 2014, s. • p. 162-169. ISBN 978-80-87037-62-1.
 • Špirit M.: Sebekritika a komentář. Slovo a smysl / Word & Sense, 2014, č. • no. 11, s. • p. 379-383. ISSN 1214-7915.
 • Špirit M.: K textu Václava Černého. Slovo a smysl / Word & Sense, 2014, č. • no. 11, s. • p. 352-354. ISSN 1214-7915.
 • Vojtěch D., Vojvodík J., Hanáková P., Heczková L., Svatoňová K., Španihelová M., Málek P., Klimeš I., Vaněk V., Hylmar R., Dobeš J., Topor M., Merhaut L., Špirit M.: Kultura a totalita 2, Válka. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 496 s. • p. ISBN 978-80-7308-550-6.
 • Špirit M.: Číst i rozeznávat. In Vojtěch D.: Klubko Ariadnino. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 95-115. ISBN 978-80-7308-514-8.
 • Špirit M.: Nová edice Nezvalova díla. Slovo a smysl / Word & Sense, 2013, č. • no. 10, s. • p. 159-167. ISSN 1214-7915.
 • Špirit M.: Pro ty, kdo chtějí vědět víc. In Bartoňová L.: Karel Čapek: Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek. Praha, Tri8da, 2013, s. • p. 211-213. ISBN 978-80-7474-070-1.
 • Špirit M.: Čtení o Václavu Havlovi. Praha, Institut pro studium literatury, 2013, s. • p. 157-185. ISBN 978-80-87899-00-7.
 • Špirit M.: V Inženýrovi je celý Škvorecký. Lidové noviny, 2013, č. • no. 26, s. • p. 8-8. ISSN 0862-5921.
 • Špirit M.: Čtení o Václavu Havlovi. Praha, Institut pro studium literatury, 2013, s. • p. 5-14. ISBN 978-80-87899-00-7.
 • Havelková T., Ljubková M., Pšenička M., Heczková L., Špirit M., Holeček L., Málek P., Vojtěch D., Holý J., Vaněk V., Hanáková P., Bílek P., Mareš P., Dobeš J.: Kultura a totalita. Národ. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. 475 s. • p. ISBN 978-80-7308-488-2.
 • Špirit M.: Zbyněk Hejda: Kritiky a glosy. Praha, Triáda, 2012, s. • p. 355-379. ISBN 978-80-87256-68-8.
 • Špirit M.: Bibliografie Zbyňka Hejdy. Praha, Triáda, 2012, s. • p. 335-354. ISBN 978-80-87256-68-8.
 • Špirit M.: Zbyněk Hejda: Kritiky a glosy. Praha, Triáda, 2012, s. • p. 251-333. ISBN 978-80-87256-68-8.
 • Špirit M.: Zbyněk Hejda: Kritiky a glosy. Praha, Triáda, 2012, s. • p. 247-249. ISBN 978-80-87256-68-8.
 • Špirit M.: Podivné počínání. Revolver Revue, 2012, č. • no. 27, s. • p. 222-229. ISSN 1210-2881.
 • Špirit M.: "Když všechno ztratí smysl...". Lidové noviny, 2012, č. • no. 25, s. • p. 25-25. ISSN 0862-5921.
 • Špirit M.: Josef Škvorecký: Příběh inženýra lidských duší. Praha, Plus, 2012, s. • p. 670-678. ISBN 978-80-259-0111-3.
 • Špirit M.: Kommentar. In Heftrich U.: Vladimír Holan: Lyrik II: 1937–1954 – Lärmschatten, Ohne Titel, Mozartiana. Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2012, s. • p. 337-428. ISBN 978-3-8253-5983-6.
 • Špirit M.: Přemysl Blažíček: Knihy o poezii : Holan - Toman. Praha, Triáda, 2011, s. • p. 462-469. ISBN 978-80-87256-39-8.
 • Špirit M.: Přemysl Blažíček: Knihy o poezii : Holan - Toman. Praha, Triáda, 2011, s. • p. 413-461. ISBN 978-80-87256-39-8.
 • Špirit M.: Vašíček. Slovo a smysl / Word & Sense, 2011, č. • no. 8, s. • p. 235-238. ISSN 1214-7915.
 • Špirit M.: Za Zdeňkem Vašíčkem. Revolver Revue, 2011, č. • no. 26, s. • p. 215-216. ISSN 1210-2881.
 • Špirit M.: Ediční poznámka. In Josef Škvorecký: Tankový prapor. Praha, Plus, 2011, s. • p. 260-260. ISBN 978-80-259-0081-9.
 • Holý J., Špirit M.: Vzpomínky o zkáze : Přítomnost a eliminace šoa u Josefa Škvoreckého. In Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. Praha, Akropolis, 2011, s. • p. 227-252. ISBN 978-80-87481-14-1.
 • Holý J., Tomáš F., Málek P., Špirit M.: Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. Praha, Akropolis, 2011. 278 s. • p. ISBN 978-80-87481-14-1.
 • Špirit M.: Růžena Grebeníčková: Cesta pěšky na jih. Slovo a smysl / Word & Sense, 2010, č. • no. 7, s. • p. 140-177. ISSN 1214-7915.
 • Špirit M.: Ve stopách KHM. Slovo a smysl / Word & Sense, 2010, č. • no. 7, s. • p. 137-139. ISSN 1214-7915.
 • Špirit M.: Josef Škvorecký: Nejdražší umění a jiné eseje o filmu. Praha, Books and Cards, 2010, s. • p. 433-444. ISBN 978-80-904186-6-0.
 • Špirit M.: Josef Škvorecký: Nejdražší umění a jiné eseje o filmu. Praha, Books and Cards, 2010, s. • p. 333-341. ISBN 978-80-904186-6-0.
 • Špirit M.: Josef Škvorecký: Nejdražší umění a jiné eseje o filmu. Praha, Books and Cards, 2010, s. • p. 342-421. ISBN 978-80-904186-6-0.
 • Špirit M.: Josef Škvorecký: Nejdražší umění a jiné eseje o filmu. Praha, Books and Cards, 2010. 446 s. • p. ISBN 978-80-904186-6-0.
 • Špirit M.: Jan Lopatka: Předpoklady tvorby : Kritické vydání. Praha, Triáda, 2010, s. • p. 473-494. ISBN 978-80-87256-23-7.
 • Špirit M.: Druh na vymření. Revolver Revue, 2010, č. • no. 25, s. • p. 198-201. ISSN 1210-2881.
 • Špirit M.: Ediční poznámka. Slovo a smysl / Word & Sense, 2010, č. • no. 7, s. • p. 177-180. ISSN 1214-7915.
 • Špirit M.: Josef Škvorecký: Nejdražší umění a jiné eseje o filmu. Praha, Books and Cards, 2010, s. • p. 422-431. ISBN 978-80-904186-6-0.
 • Špirit M.: Jan Lopatka: Předpoklady tvorby : Kritické vydání. Praha, Triáda, 2010, s. • p. 235-391. ISBN 978-80-87256-23-7.
 • Špirit M.: Jan Lopatka: Předpoklady tvorby : Kritické vydání. Praha, Triáda, 2010. 498 s. • p. ISBN 978-80-87256-23-7.
 • Špirit M.: Růžena Grebeníčková: Máchovské studie. Praha, Academia, 2010, s. • p. 392-602. ISBN 978-80-200-1864-9.
 • Špirit M.: Růžena Grebeníčková: Máchovské studie. Praha, Academia, 2010. 642 s. • p. ISBN 978-80-200-1864-9.
 • Špirit M.: Jan Lopatka: Předpoklady tvorby : Kritické vydání. Praha, Triáda, 2010, s. • p. 392-472. ISBN 978-80-87256-23-7.
 • Špirit M.: Jan Lopatka: Předpoklady tvorby : Kritické vydání. Praha, Triáda, 2010, s. • p. 225-234. ISBN 978-80-87256-23-7.
 • Špirit M.: Růžena Grebeníčková: Máchovské studie. Praha, Academia, 2010, s. • p. 624-641. ISBN 978-80-200-1864-9.
 • Špirit M.: Růžena Grebeníčková: Máchovské studie. Praha, Academia, 2010, s. • p. 385-391. ISBN 978-80-200-1864-9.
 • Špirit M.: Růžena Grebeníčková: Máchovské studie. Praha, Academia, 2010, s. • p. 603-623. ISBN 978-80-200-1864-9.

 

Seznam vedených (obhájených) závěrečných prací

 

Bakalářské práce
Junek, Václav 2018 Prózy Josefa Škvoreckého z osmdesátých let
Blahnová, Barbora 2017 Pohádková tvorba Jana Drdy
Bůžková, Dominika 2017 Čtenářské překážky (Český snář a Dotazník)
Eder, Kryštof 2017 Vývoj románové poetiky Milana Kundery
Hrabětová, Kateřina 2016 Konstrukce prózy Karla Poláčka Hedvika a Ludvík
Horník, Ondřej 2015 Proměny poetiky literární tvorby Josefa Topola
Položijová, Jana 2015 Románové adaptace pro mládež
Vrabcová, Eva 2015 Vypravěči Josefa Škvoreckého
Zezulák, Ondřej 2015 Povídky Jana Zábrany v kontextu doby
Fučíková, Zuzana 2014 Samizdat z hlediska textologie a ediční práce
Horák, Ondřej 2014 Výstavba novely Josefa Škvoreckého Obyčejné životy
Soukupová, Veronika 2014 Kompozice tří románů Jana Otčenáška
Sudzinová, Tereza 2014 Reflexe psaní v Hančových Sešitech
Tvrdíková, Linda 2014 Motiv města ve vybraných prózách Bohumila Hrabala
Zamora, Juan 2014 Výstavba zápletky v tetralogii Josefa Škvoreckého o poručíku Borůvkovi
Kalivodová, Michaela 2013 Přijetí románu Jana Pelce … a bude hůř v proměnách politického režimu
Marková, Eva 2013 Lyrika tzv. normalizace (1970–1977)
Plísková, Kamila 2012 Skutečnost Života 1942–1948; Skupina 42 a revue Život
Segi Lukavská, Jana 2012 Kompozice Českého snáře
Švarcová, Hana 2012 Způsob mystifikace v divadelních hrách Járy Cimrmana
Hladík, Jakub 2011 Listy, čtvrtletník pro umění a filosofii 1946–1948 (historie a vývoj časopisu, bibliografie)
Chaberová, Lucie 2011 Orientace v letech 1966–1967. Literatura, umění, kritika.
Tregerová, Dana 2011 Jiřina Hauková – publicistka
Churaňová, Ivana 2010 Reflexe pracovních táborů v díle K. Pecky a J. Stránského
Diplomové práce
Zamora, Juan 2019 Ženské postavy ve vybraných prózách Josefa Škvoreckého
Pácalt, Tomáš 2016 Přístup k uměleckému textu na střední škole (Didaktický přínos Přemysla Blažíčka)
Špinková, Tereza 2015 Literárněkritické dílo Jana Lopatky na pozadí jeho osobní knihovny
Kovácsová, Adéla 2014 České literární sny. (Interpretace tří Kunderových románů)
Šnellerová, Tereza 2014 „Nové“ počátky poezie Jiřího Koláře a jejich místo v interpretaci díla
Poledňáková, Barbora 2013 Novela „Konec nylonového věku“ z roku 1950 a její kritická edice
Romanová, Gabriela 2012 Sado-Maso 1983–1986. Historie a článková, bibliografie samizdatového časopisu.
Veselka, Martin 2012 Existenciální poezie a Jiří Orten
Fraitová, Olga 2010 Metafora a metonymie v „hudebních pasážích“ vybraných textů Josefa Škvoreckého
Hladík, Filip 2010 Příběh inženýra lidských duší jako pars pro toto díla Josefa Škovreckého
Hron, Jan 2008 Korespondence Václava Havla
Petruželková, Adéla 2008 Řeč a svět. Literární a výtvarné dílo Jiřího Koláře
Šimák, Petr 2008 Literatura, člověk a svět podle Přemysla Blažíčka
Králíková, Andrea 2007 Mladá česká, poezie v 80. a 90. letech 20. století (Valence lyrického subjektu ve vybraných prvotinách)
Disertační práce
Seminara, Gaia 2019 Varianta v poetice Bohumila Hrabala
Petruželková, Adéla 2016 Sebrané spisy Jana Patočky jako ediční problém.
Stejskalová, Anna 2016 Podoby autobiografických forem. Přestupný rok – Disiecta membra – Let let
Kosák, Michal 2009 Oldřich Králík, textolog a editor (díla Petra Bezruče)

Rozvrh

Předměty

Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Michael Špirit