Ondřej Vojtíšek

Mgr. Ondřej Vojtíšek, Ph.D

Ústav české literatury a komparatistiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
místnost č. 412 (4. patro)

E-mail: ondrej.vojtisek@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 252

Konzultační hodiny: najdete zde

Životopis

Odborný profil

Ondřej Vojtíšek vystudoval Učitelství českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tam také absolvoval doktorské studium. Jeho disertační práce (Cestami textem: Didaktická interpretace a interpretační úlohy ve středoškolské výuce literatury) se zaměřila na problematiku osvojování a ověřování dovednosti interpretovat literární text. Lektorsky i autorsky se podílel na didaktických materiálech ÚČL AV ČR Seminář a Dílna České knižnice. Učil literaturu (a další předměty zaměřené na porozumění textu) na různých typech středních škol i na škole základní; v rámci ÚČLK FF UK vyučuje od roku 2019 kurzy zaměřené na jednotlivé aspekty středoškolské výuky literatury (interpretace světové literatury, analýza učebnic a dalších příruček) a na literaturu pro děti a mládež. Podílí se i na dalších předmětech literární didaktiky a učitelských praxí i na organizaci neformálních setkání pro studenty a absolventy učitelství.

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2022 – nyní: ZŠ a SŠ Jedna radost
 • 2019 – nyní: Ústav české literatury a komparatistiky FF UK
 • 2017 – 2022: gymnázium Voděradská

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • Ph.D., Dějiny české literatury a teorie literatury, FF UK, 2023 (disertační práce Cestami textem: Didaktická interpretace a interpretační úlohy ve středoškolské výuce literatury)
 • 2019: Zadavatel maturitní zkoušky (+ pro žáky s PUP)
 • 2019: Hodnotitel ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury (+ pro žáky s PUP)
 • Mgr., Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, FF UK, 2018 (diplomová práce Možnosti interpretace „autorských pohádek“ ve středoškolské výuce)
 • Bc., Český jazyk a literatura, FF UK, 2015

Publikační činnost

 

 • Interpretační mapy: koncept, podoby a použití (společně s Kateřinou Zajíčkovou), Český jazyk a literatura 73, 2023, č. 4, 173–179
 • Aplikace konceptu „interpretačních dovedností“ do středoškolské výuky literatury, Didaktické studie 14, 2022, č. 1, 92–104
 • Literární kánon z maturitní perspektivy, Český jazyk a literatura 72, 2022, č. 5, 226–231
 • Metodologické vlivy v současných didaktických interpretacích na střední škole, Slovo a smysl 16, 2019, č. 31, 209–224
 • Dvanáct kmenů ve zpravodajství: Jazykový rozbor zpravodajství o hnutí, které loni za dramatických okolností opustilo Německo, Dingir 20, 2017, č. 2, 41–44.

Konference

 

 • Aktuální aspekty v didaktice mateřského jazyka a literatury, PedF UP Olomouc, 10. a 11. 10. 2023, příspěvek: Literatura pro děti a mládež jako cesta k popularizaci literární vědy
 • Přivlastňování si Boba Dylana, FF JU České Budějovice, 24. a 25. 11. 2022, příspěvek: Didaktická apropriace Boba Dylana
 • Aktuální aspekty v didaktice mateřského jazyka a literatury, PedF UP Olomouc, 12. a 13. 10. 2021, příspěvek: Aplikace konceptu „interpretačních dovedností“ do středoškolské výuky literatury

Seznam vedených (obhájených) závěrečných prací

 

Bakalářské práce
Výborná, Adéla 2021 Interpretace textů středoškolských čítanek
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Ondřej Vojtíšek