Ondřej Vojtíšek

Mgr. Ondřej Vojtíšek

Ústav české literatury a komparatistiky
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38
místnost č. 412 (4. patro)

E-mail: ondrej.vojtisek@ff.cuni.cz

Telefon: +420 221 619 252

Konzultační hodiny: najdete zde

 

Odborné zaměření

  • Didaktika literatury, interpretace textů

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

  • 2019: Zadavatel maturitní zkoušky (+ pro žáky s PUP)
  • 2019: Hodnotitel ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury (+ pro žáky s PUP)
  • Mgr., Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy, FF UK, 2018 (diplomová práce Možnosti interpretace „autorských pohádek“ ve středoškolské výuce)
  • Bc., Český jazyk a literatura, FF UK, 2015

Praxe od ukončení VŠ studia

  • 2019 – nyní: Ústav české literatury a komparatistiky FF UK
  • 2017 – nyní: gymnázium Voděradská

Publikační činnost

  • Metodologické vlivy v současných didaktických interpretacích na střední škole, Slovo a smysl 16, 2019, č. 31, 209–224
  • Dvanáct kmenů ve zpravodajství: Jazykový rozbor zpravodajství o hnutí, které loni za dramatických okolností opustilo Německo, Dingir 20, 2017, č. 2, 41–44.

Seznam vedených (obhájených) závěrečných prací

 

Bakalářské práce
Výborná, Adéla 2021 Interpretace textů středoškolských čítanek
Diplomové práce
Disertační práce
Úvod > Ústav > Lidé > Zaměstnanci > Ondřej Vojtíšek