Michal Topor

  Odborné zaměření
  • středoevropský literární modernismus, česko-německé literární vztahy, dějiny literárního dějepisectví
  Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace
  • 2010: doktorské studium oboru dějiny české literatury a teorie literatury, ÚČLLV, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ph.D
  • 2003: magisterské studium český jazyk a literatura, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Mgr.
  Habilitační/jmenovací řízení a udělení vědecké hodnosti
  • 2010: Ph.D. na FF UK za dizertační práci Minima prosaika. Česká drobná próza v letech 1890–1900
   Praxe od ukončení VŠ studia
  • 2010 – dosud: spolupracovník Institutu pro studium literatury, o. p. s., Praha
  • 2010 – dosud: výkonný redaktor časopisu Slovo a smysl
  • 2008–2010: vědecký pracovník ÚČL AV ČR, oddělení dějin české literatury
  • 2004–2008: bibliograf Střediska literárněvědných informací ÚČL AV ČR
  Granty, výzkumné záměry
  • 2012–2014: řešitel GPP406/12/P309 „Berlínské epizody. Čeští filologové v Berlíně (1882–1914)“
  • 2015–2017: řešitel GA15-06065S „Arne Laurin (1889–1945): Portrét novináře“
  • spoluúčast na programu PRVOUKu 09, podprogram „Literatura a umění v mezikulturních souvislostech“

  Publikace v OBD

  • Holý J., Pokorný M., Vaněk V., Gilk E., Sádlo V., Zand G., Chocholatý M., Topor M., Zetová M., Hostovská O., Zamora J., Svobodová B., Pašková Š., Firlej A.: Egon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století. Praha, FF UK Praha, 2018. 146 s. • p. ISBN 978-80-7308-887-3.
  • Topor M.: Machar a Jakubec. K jednomu propletenci literárního dějepisectví a politické práce. In Kokešová H.: Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015, s. • p. 59-78. ISBN 978-80-87782-51-4.
  • Topor M.: Otokar Fischer a jeho dopisy "velectěné slečně" (1907). Rozmarně ironická varianta poučného cestopisu. In Hrabal J.: Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. • p. 102-117. ISBN 978-80-244-4876-3.
  • Havelka M., Vojvodík J., Málek P., Vojtěch D., Vaněk V., Merhaut L., Heczková L., Svatoňová K., Mareš P., Topor M., Wiendl J., Holeček L., Just V., Nová K.: Kultura a totalita III Revoluce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. 515 s. • p. ISBN 978-80-7308-637-4.
  • Vojtěch D., Vojvodík J., Hanáková P., Heczková L., Svatoňová K., Španihelová M., Málek P., Klimeš I., Vaněk V., Hylmar R., Dobeš J., Topor M., Merhaut L., Špirit M.: Kultura a totalita 2, Válka. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 496 s. • p. ISBN 978-80-7308-550-6.
  • Merhaut L., Topor M., Škarpová M., Přibil M., Sichálek J.: O nesamozřejmém. Tři otázky pro čtyři literární historiky. Revolver Revue, 2011, č. • no. 26, s. • p. 207-214. ISSN 1210-2881.
  Bibliografie výběrová

  Úvod > Ústav > Lidé > Vědečtí pracovníci > Michal Topor